14.2.2024
I
Pulse

Bitcoin yli 50 000 dollariin, inflaatio odotettua korkeampi

Bitcoin yli 50 000 dollariin

Maailman suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi saavutti maanantaina merkittävän merkkipaalun ylittäessään 50 000 dollarin rajan. Bitcoinin kurssi on viimeksi ollut näin korkealla joulukuussa 2021.

Bitcoinin kurssi on viimeisen 14 kuukauden aikana noin kolminkertaistunut, ja se on tällä hetkellä vain noin 25% alempana kuin kaikkien aikojen korkein noteeraus 69 000 dollaria marraskuussa 2021. Näin vahva kurssikehitys jo tässä vaiheessa markkinasykliä on yllättänyt monet bitcoiniin vahvasti uskovat kryptoanalyytikotkin.

Vuodesta 2024 onkin muodostumassa bitcoin-markkinoiden näkökulmasta hyvin kiinnostava, sillä kaksi merkittävää positiivista katalyyttia ovat vielä edessä päin. Bitcoinin aiempiin nousumarkkinoihin vahvasti kytkeytyvä bitcoin halving on tulossa huhtikuun jälkipuoliskolla. Kryptovaluuttojen kaltaisten riskillisten omaisuuserien arvostuksiin vahvasti vaikuttavan Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron ensimmäistä laskua puolestaan odotetaan tällä hetkellä tapahtuvaksi touko-kesäkuussa. Näillä molemmilla tapahtumilla saattaa olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia jo nyt huomattavan vahvaan bitcoinin kurssiin.

Lue lisää vuoden 2024 Bitcoin halvingista Kvarn Research-artikkelistamme!

Erityisen kiinnostavaa on, että bitcoinin kurssi on jo suhteellisen lähellä edellisiä huippulukemia, vaikka piensijoittajien kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan ei ole juurikaan herännyt. Oheinen Google Trends -graafi osoittaa, kuinka hakutermin “bitcoin” osuus Google-hauista on edelleen samoissa tasoissa vuoden 2022 karhumarkkinan kanssa. Havainnollisuuden vuoksi kuvassa on korostettu myös helmikuu 2021, kun bitcoin ensimmäisen kerran ylitti 50 000 dollarin rajan.


Näyttäisi siis, että 50 000 dollarin tasoon on tällä kertaa päädytty pelkästään vahvasti kryptosektorissa sisällä olevien ja ammattimaisten sijoittajien osallistumisella. Onkin kiinnostavaa nähdä, minne bitcoinin-kurssi lopulta päätyy, mikäli edellisten markkinasyklien tavoin uuden all-time high:n saavuttaminen ja sitä seuraava medianäkyvyys tuo jälleen markkinaan suuren määrän piensijoittajia, mitä on aiemmin seurannut huomattavan voimakas ja terävä kurssinousu.

BTC ETF-rahastojen sisäänvirtaukset vahvistuneet edelleen

Tammikussa toimiluvan saaneet ensimmäiset bitcoin spot-ETF -rahastot ovat käynnistymisestään asti keränneet vahvoja pääomavirtoja, ja viimeisinä viikkoina tahti on ainoastaan kiihtynyt. Viikon 5.-12.2.2024 aikana bitcoin ETF -rahastoihin virtasi uusia pääomia 1,2 miljardin dollarin edestä, mikä on lähes kaksinkertainen määrä sitä edeltäneeseen viikkoon verrattuna. Yhteensä uudet ETF-rahastot ovat keränneet pääomia noin 11 miljardin dollarin arvosta.

Ulospäin pääomia on liikkunut lähinnä Grayscalen trusti-muotoisesta ETF-muotoiseksi muutetusta GBTC-rahastosta, josta varoja on odotetusti poistunut noin kuuden miljardin dollarin arvosta. Oletettavasti merkittävä osa GBTC-rahaston ulosvirtauksista koostuu sijoittajista, jotka ovat siirtäneet varoja huomattavan korkeakuluisesta (1,5%) GBTC-rahastosta uusiin, yli prosenttiyksikön matalakuluisempiin rahastoihin. GBTC:n ulosvirtaukset kuitenkin näyttävät olevan merkittävästi hidastumassa, mikä saattaisi ennakoida markkinalle vähenevää myyntipainetta ja täten luoda edellytyksiä kurssin nousulle.

Inflaatio odotettua korkeampi, lykkäytyykö koron lasku?

Tiistaina 13.2.2024 saatiin Yhdysvalloissa tuore, inflaatiosta ja sen kehityksestä kertova Consumer Price Index (CPI). CPI indeksin mukaan kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa tammikuussa 0,3%. Vuositasolla mitattuna kuluttajahintojen nousu oli 3,1% mikä oli hieman vähemmän kuin joulukuussa saatu vuositason 3,4% hintojen nousu. Sekä kuukausi- että vuositason hintojen nousu olivat selkeästi korkeampia kuin asiantuntijat odottivat, mikä viittaa että korkea inflaatiotaso on toivottua sitkeämpää.


Odotettua korkeamman inflaation ilmeinen vaikutus on, että se saattaa siirtää Yhdysvaltain keskuspankin odotetun ohjauskoron laskun ajankohtaa myöhemmäksi. Keskuspankin johtaja Jerome Powell ilmaisi FOMC:n kokouksessa kaksi viikkoa sitten pitävänsä epätodennäköisenä, että ohjauskorkoa laskettaisiin vielä seuraavassa FOMC:n kokouksessa maaliskuussa. Nyt saadut korkeat inflaatioluvut todennäköisesti pyyhkivät tämän vaihtoehdon kokonaan pöydältä.

Oheinen CME FedWatchin graafi  ja siihen tehty korostus havainnollistaa, kuinka vielä kuukausi sitten markkinat antoivat maaliskuun koronlaskulle lähes 80% todennäköisyyden ja kuinka tämä arvio on sen jälkeen romahtanut alle 20 prosentin.

Lähde: CME FedWatch (www.cmegroup.com)


Jos maaliskuun koron laskua pidettiin jo ennen nyt saatuja inflaatiolukuja epätodennäköisenä, oli korkealla CPI-indeksillä suuri vaikutus myös arvioihin koronlaskun mahdollisuudesta toukokuussa. Vielä kuukausi sitten viimeistään toukokuussa tapahtuvalle koronlaskulle annettiin noin 95% todennäköisyys, ja näkemyseroja oli lähinnä siitä, tehtäisiinkö laskuja yksi vai kaksi 0,25%:n pykälää . Tällä hetkellä markkinat arvioivat toukokuun koronlaskuille alle 40% todennäköisyyden.

Lähde: CME FedWatch (www.cmegroup.com)


Ohjauskoron laskemisen lykkääntyminen on luonnollisesti lähtökohtaisesti alaspäin painavaa riskillisille omaisuuserille, kryptovaluutat. Viimeisen viikon aikana yli 15% nousseen bitcoinin kurssi tulikin heti inflaatiolukujen julkaisujen jälkeen noin kolme prosenttia alaspäin. Tätä ei voida kuitenkaan pitää erityisen suurena notkahduksena, vaan täysin normaalina korjauksena useiden päivien voimakkaan rallin jälkeen.

Markkina bitcoin-vetoisena, nähdäänkö alt-coin-rallia?


Viimeisen viikon markkinanousu on ollut vahvasti bitcoin-vetoinen, mitä ilmentää bitcoin-dominanssi nousu kokonaisella prosenttiyksiköllä 53,80 prosenttiin. Nähtäväksi jää, nouseeko bitcoin-dominanssi nyt neljännellä yrityksellä yli aikaisemman 54,50-55,00 prosentin tason, vai nähdäänkö seuraavaksi kenties jo lähipäivinä aikaisempien kertojen kaltaista pääomien rotaatiota alt-coineihin.

Bitcoin dominanssin neljä huippua 10/2023-2/2024


Markkinan bitcoin-vetoisuutta kuvaa myös, että noususuuntaisessa markkinassa TOP 100 -tokeneista vain noin 30 on viimeisen viikon aikana vahvistunut bitcoiniin nähden. Yksi näistä on, ehkä hieman yllättäen,  NEAR Protocolin NEAR-token. Tammikuun aikana suhteessa muuhun kryptomarkkinaan melko heikosti kehittyneen NEAR-tokenin kurssi näyttäisi löytäneen ainakin väliaikaisen pohjan, ja on mielenkiintoista nähdä, löytyisikö siitä eväitä alkaa suhteellisesti vahvistua muuta markkinaa vastaan.


NEAR suhteessa muihin alt-coineihin 12/2023-2/2024

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.