24.5.2024
I
Lär dig Krypto

ERC20-token och ERC-standard Förklaring

Vad är ERC20-token och dess betydelse för Ethereum?

Ethereum token - Kända som ERC-20-token, bildar en fundamental komponent i det flerfacetterade Ethereum-nätverket. Ethereum, som grundades av Vitalik Buterin år 2014, lyfte fram visionen av ett decentraliserat ekosystem drivet av smarta kontrakt. Möjligheten till programmerbara avtal och transaktioner på blockchain förstärktes ytterligare år 2015 när Buterin och Fabian Vogelsteller presenterade ERC-20-standarden, som snabbt blev en tokenstandard för Ethereum-tokens.

Denna standard kräver att varje ERC-20-kompatibelt kontrakt inkluderar sex essentiella funktioner för att funktionera smidigt: totalSupply, balanceOf, transfer, transferFrom, approve, och allowance. Dessa definierar regler för token-kvantitet, ägande och överföring vilket försäkrar interoperabilitet över hela Ethereum-nätverket.

ERC-20-token innehas i smarta kontrakt snarare än i individuella användarkonton, vilket skapar en struktur där tokens kan interagera på en bred skala. Funktioner i ERC-20-kontrakt har möjliggjort att det idag finns en mängd olika programmerbara och interoperabla token i Ethereum-nätverket. Detta inkluderar allting från stablecoins, som är knutna till fiat-valutor för att skapa mindre volatila digitala tillgångar, till säkerhetstoken som representerar traditionella värdepapper och ger en tokensierad lösning för aktier och obligationer.

Kraften i ERC-20-token ligger i deras förmåga att enkelt interagera med andra smarta kontrakt och därigenom bidra till ett rikt ekosystem fyllt med DEX:ar (decentraliserade börser) och applikationer. Denna enkelhet i transaktioner och inlösen, stödd av smarta kontrakt, spelar en stor roll i att främja och underhålla den ekonomiska aktiviteten inom Ethereums nät.

ERC20-token och ERC-standard: En teknisk överblick

Den framträdande position som ERC20-token har inom Ethereum blockchain kan inte överskattas. Med sin förmåga att driva programmering och skapande av smarta kontrakt har ERC-standarden bidragit till att etablera en regelbaserad infrastruktur för Ethereum-nätverket. ERC20-token har blivit ryggraden i Decentraliserad finans (DeFi), vars tillämpningar sträcker sig långt bortom enkel värdeöverföring.

Utformning av smarta kontrakt med ERC20

När det kommer till utformningen av smarta kontrakt, representerar ERC20-token en paradigm för enhetlighet och effektivitet. Dessa tokens tillhandahåller regelmässigheten och funktionerna som behövs för att stödja komplexa decentraliserade applikationer. Förutom att vara den prefererade tekniken under ICO-boomen, har ERC20 också främjat innovationer inom konst och spelindustrin.

Funktioner och regler inom ERC20-standarden

ERC20-standarden består av både obligatoriska och valfria funktioner som reglerar tokenhantering. "totalSupply" hanterar till exempel den totala mängden tokens som finns tillgängliga, medan "transfer" och "transferFrom" hanterar överföringen av tokens. Dessa regler är grundläggande för att säkerställa användarnas förtroende och säkerhet inom Ethereum-tokenens ekosystem.

Interoperabilitet och betydelsen av standardisering för Ethereum-token

Interoperabilitet är en nyckelkomponent i ERC20-tokens framgång, särskilt när det gäller dess användning inom det expansiva området för Decentraliserad finans. Med projekt som Polkadot och Cosmos, som skapar broar mellan olika blockchain-nätverk, finns det stora möjligheter för ERC20-token att användas bortom Ethereum-nätverket. ERC20-standardens roll i att öka användarengagemanget och att leverera belöningar på plattformar är bara ett exempel på hur detta kan se ut i praktiken. Samtidigt pekar den enorma skillnaden i användarkostnader mellan decentraliserade applikationer, som en DApp på Polygon, och traditionella plattformar som exempelvis Airbnb, på den stora potentialen för kostnadseffektivitet. Detta banar väg för ett mer tillgängligt och kostnadseffektivt nätverk för framtiden.

Användningsområden för ERC20-tokens på Ethereum-nätverket

Inom Ethereum-nätverket är ERC20-token grunden för en mångfald av digitala tillgångar och erbjuder ett spektrum av användningsområden för både individer och företag. Kryptovaluta är inte den enda tillgången som kan representeras genom ERC20-token, utan standarden utgör ryggraden för en robust och diversifierad ekonomi på blockchain.

ERC20-tokens används ofta som en valuta inom olika decentraliserade projekt, där de fungerar som både incitament och transaktionsmedel. Deras roll i säkerhetstoken är också betydande – de representerar aktier, skuldebrev eller andra former av värdepapper, vilket gör varje ERC20-token till en digital manifestation av verkliga tillgångar.

Stablecoins är ett annat viktigt användningsområde för ERC20-token, som genom sin unika koppling till fiat-valutor eller andra värderesurser, erbjuder stabilitet i den annars volatila världen av kryptovalutor. Dessa stabiliserande tokens möjliggör säkrare och mer förutsägbara handelstransaktioner, vilket är avgörande för både vanliga konsumenters förtroende och för institutionella investerares engagemang på Ethereum-nätverket.

Flexibiliteten hos ERC20-tokens innebär att de kan konfigureras för att passa specifika ändamål och projektbehov. De kan till exempel ligga till grund för lojalitetsprogram eller vara nyckelkomponenter i innovativa affärsmodeller som förändrar hur konsumenter interagerar med varumärken via blockchainbaserade applikationer.

Oavsett om det är i form av valuta, värdepapper, eller som en stabiliserande kraft i den digitala ekonomin, har ERC20-token blivit synonymt med mångsidighet och anpassningsbarhet på Ethereum-nätverket. De erbjuder en infrastruktur som är avsedd att understödja inte bara dagens användningsområden utan också framtida innovationer inom finans och teknik.

ERC20 vs sndra tokenstandarder: Jämförelse och unika egenskaper

I djungeln av tokenstandarder står ERC20-token som ett fundament för handel och skapelse av digitala tillgångar på Ethereum-blockkedjan. ERC20-standarden har legat till grund för ett flertal framstående tokens som Ordi, Vmpx och Pepe, och dess struktur har fungerat väl för att underlätta skapandet samt överföringen av fungibla tokens. Medan ERC20-standard är unik för Ethereum, har andra blockchain-nätverk, som exempelvis Bitcoin, börjat utveckla liknande mekanismer, inklusive BRC20. Casey Rodarmor’s introduktion av JSON-inskrifter på satoshis, som utgör en hundradels miljondel av en Bitcoin, markerade en viktig milstolpe den 21 januari 2023 för att ytterligare främja utvecklingen inom kryptoekonomin.

De olika funktionerna i ERC20 jämfört med ERC721 och ERC1155

Överlag skiljer sig ERC20 från ERC721 och ERC1155 i dess homogenitet och fungibilitet. Medan ERC721 representerar icke-fungibla tokens, eller NFTs, som symboliserar unika digitala tillgångar, erbjuder ERC1155 en mer dynamisk lösning som kombinerar fungibla och icke-fungibla tokens under ett och samma paraply. Båda dessa standarder stödjer ett bredare spektrum av tillgångar och skapar nya dimensioner av ägande och samlarvärde, vilket inte kan uppnås med ERC20:s mer uniforma tokens.

Interoperabilitet och handel på decentraliserade börser (DEXs)

ERC20-tokens interoperabilitet är en av dess starka fördelar och spelar en viktig roll för handeldecentraliserade börser (DEXs). Dessa börsers design tillåter för handel utan behov av en centraliserad tredje part, där ERC20-token kan bytas direkt mellan parter. Även om ERC20 dominerar på DEX:s är det av intresse att notera att även BRC20-tokens – skapade speciellt för Bitcoin-blockkedjan – har sina fördelar såsom fullständig kompatibilitet med Bitcoin-blockkedjan och möjligheten för operativ enkelhet. Trots detta lider BRC20 av begränsningar såsom beroendet av Bitcoins infrastruktur och brist på smart kontraktsstöd, vilket jämfört med ERC20 kan anses vara nackdelar för den som söker bredare användningsområden och interoperabilitet inom kryptoekonomi.

Handel av ERC20-token på decentraliserade börser har blivit en fundamental del av ekosystemet för decentraliserad finans (DeFi), där dess inverkan möjliggörs genom den tillit och säkerhet som smarta kontrakt tillför. Medan ENJ-tokens, som utgör en del av Ethereum-blockkedjan och använder sig av ERC-20-standarden har en begränsad utgåva på 1 miljard tokens – vilket bidrar till dess värdeökning vid stigande efterfrågan. Trots transaktionsavgifter på Ethereum, som i januari 2022 låg på omkring 14,50 dollar per transaktion, fortsätter populariteten och investeringarna i ERC20-token att växa, med stora spelare såsom Blockchain.com Ventures och Crypto.com Capital i täten, som stöder projekt som Enjin, lett av Maxim Blagov och Witek Radomski.

Det är tydligt att framtidens utveckling av BRC20 och liknande tokenstandarder kommer att vara starkt påverkad av blockchain-industrins framsteg, gemenskapens tillväxt, marknadsfluktuationer samt de ekonomiska dynamikerna hos tokens. Den pågående jämförelsen och konkurrensen mellan olika tokenstandarder kommer oundvikligen att styra innovation och strukturell utveckling inom ramarna för den digitala ekonomins infrastruktur.

Skapande och användning av ERC20-token i Decentraliserad finans (DeFi)

ERC20-token har revolutionerat Decentraliserad finans (DeFi) med sin flexibilitet och sina breda tillämpningsområden. Dessa tokens är fundamentala för skapandet och användningen av innovativa finansiella tjänster och produkter. Med ett totalt utbud av Basic Attention Token (BAT) på 1,5 miljarder, av vilka nästan alla är i cirkulation, exemplifierar BAT tokens potential inom DeFi. Under BAT:s ICO 2017 såldes 1 miljard tokens till investerare, vilket illustrerar investerarnas förtroende och optimistiska syn på ERC20-token.

BAT använder ERC20-standarden för att belöna över 1 miljon verifierade innehållsskapare och engagera fler än 25,4 miljoner aktiva användare av Brave Browser varje månad. Denna tokenekonomi har bidragit till ett expansivt nätverk på över 400 annonsörer och skapat en levande marknad med en transaktionsvolym som överstiger 373 miljoner USD. Användningen av ERC20-baserade tokens utökas hela tiden, vilket påvisas genom BAT, där värdet och verktygen sträcker sig från Twitch och Twitter till YouTube med hundratusentals verifierade skapare.

Även avkastningsfarming, som genererar belöningar genom att låsa kryptovalutor, är beroende av säkerheten och standardiseringen som ERC20-token erbjuder. Med en stor del av de totala ERC20-token som skapats på Ethereum-blockkedjan och omsätter flera miljarder dollar, har DeFi-området vuxit exponentiellt. Ethereum dominerar klart när det kommer till användning och Total Value Locked (TVL) vilket visar den oslagbara positionen hos ERC20-token inom DeFi sektorn.

Framväxten av nya DeFi-tillgångar, som Compound Finance's COMP-token, bekräftar framgångarna för ERC20-token med att introducera belöningssystem som lockar likviditet till plattformen. Dessa tokens bidrar till en dynamisk finansmarknad där avkastningsfarmare kan flytta sina tillgångar för att maximera avkastning, och därmed fortsätta att stimulera innovation och tillväxt inom Decentraliserad finans.

Fallstudier: ERC20-token i praktiken

Den praktiska tillämpningen av ERC20-tokens sträcker sig över flera olika sektorer och har revolutionerat sättet vi interagerar med digitala tillgångar. Genom verkliga exempel kan vi se den avgörande roll som dessa tokens spelar inom kryptovaluta och blockchain-teknologi.

Stablecoins – en stabil tillgång i en volatil kryptovalutavärld

I en värld av finansiell osäkerhet erbjuder stablecoins en unik lösning på volatilitet genom att vara knutna till mer stabila värden, såsom fiat-valutor. Genom att använda ERC20-token som representanter för denna stabilare digitala valuta, kan det effektivt minska risken för värdefluktuationer som ofta ses med andra kryptovalutor. Företaget Visa Inc:s användning av Ethereum för att avveckla transaktioner i mars 2021 visar på stabilecoins praktiska tillämpning i storskaliga finansiella operationer.

Säkerhetstoken – digitala representationer av traditionella värdepapper

Säkerhetstokens som bygger på ERC20-tokens har potential att digitalisera traditionella värdepapper såsom aktier eller obligationer. Dessa digitala tillgångar förenklar och förbättrar processer för överföring och lagring, samtidigt som de medför alla rättigheter en investerare förväntar sig av traditionella värdepapper. Enterprise Ethereum Alliance, som växte markant under 2017, visar på ökad acceptans av blockchain-teknik som en del av konventionella finansiella system.

Utility tokens – nyckeln till blockchainbaserade applikationers funktioner

Utility tokens har visat sig vara en central komponent i många decentraliserade applikationer (DApps), där de ger användare tillgång till applikationernas funktioner. Dessa ERC20-tokens fungerar som en mekanism för transaktioner inom plattformen, eller för att främja deltagande och styrning i ekosystemet. Ethereum kan, sedan introduktionen av ERC-721-standarden i januari 2018, stödja ett brett spektrum av tokens som inte bara omfattar värdeöverföring, utan även digital äganderätt och tillgång till plattformsspecifika funktioner.

Slutsats

ERC-standard har visat sig vara en revolutionerande byggsten för både Ethereum och hela blockkedjeindustrin. Genom att standardisera skapandet och hanteringen av tokens har den öppnat upp för en ny era av innovationer, där decentraliserade applikationerna (DApps) nu kan utformas och interagera med varandra på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Det framstår tydligt att adaptiviteten och effektiviteten som ERC20-token erbjuder, ritar om kartan för finansiella transaktioner och tjänster. Detta exemplifieras bland annat av kostnadsjämförelsen mellan fastighetsuthyrningstjänster på traditionella plattformar och en DApp; där den senare erbjuder noterbara ekonomiska fördelar för användarna.

Utöver de rent ekonomiska fördelarna är det klart att när vi talar om framtidens finans och dess landskap med decentraliserad ekonomi, så är kryptovalutor och relaterade digitala assets inte längre bara ett sidospår – utan snarare själva huvudfåran. Med Polygon som en bro som förbinder Ethereum med andra blockkedjenätverk, stärks potentialen i ERC20-tokens ytterligare. Den pågående diskussionen om regulatoriska aspekter och tillsyn av kryptovalutatjänster visar att det finns en växande förståelse och acceptans för denna nya världsordning för finanser där flexibilitet och öppenhet spelar en central roll.

I takt med att tekniken utvecklas och mognar, kommer erkännandet av ERC20-standardens väsentlighet att sammanfalla med dess förmåga att fortsätta att underbygga och vitalisera ekonomin kring marknadsplatser och delningsekonomi. ERC-standard, som både länge har varit och nu även fortsätter att vara en grundläggande del av blockkedjeutveckling, kommer alltjämt att vara en kritisk drivkraft bakom den övergripande utvecklingen av Ethereum, Blockchain och hela kryptovalutaekosystemet.

FAQ

Vad är ERC20-token och varför är de viktiga?

ERC20-token är standardiserade tokens som fungerar på Ethereum-nätverket och används för att enkelt skapa och distribuera smarta kontrakt. Deras standardisering förenklar integrationen mellan olika applikationer och plattformar, vilket är väsentligt för interoperabiliteten inom Ethereum-ekosystemet.

Hur påverkar interoperabiliteten av ERC20-tokens på Ethereum?

Interoperabiliteten av ERC20-tokens gör det möjligt för olika decentraliserade applikationer (DApps) och tjänster att enkelt kommunicera och samarbeta, vilket skapar ett mer sammanhängande och effektivt ekosystem inom Ethereum.

Vilka är de obligatoriska funktionerna i ERC20-standarden?

De sex obligatoriska funktionerna i ERC20-standarden är totalSupply, balanceOf, transfer, transferFrom, approve och allowance. Dessa reglerar tokenutgivning, överföring och hantering över olika Ethereum-adresser.

Hur kan ERC20-tokens användas inom Ethereum-nätverket?

ERC20-tokens kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive som valutor inom projekt, som säkerhetstoken som representerar värdepapper eller som stablecoins för att skapa stabila värdeenheter inom nätverket.

Vad skiljer ERC20 från andra tokenstandarder som ERC721 och ERC1155?

ERC20 standarden stödjer fungibla tokens, medan ERC721 standarden hanterar icke-fungibla tokens (NFTs) och ERC1155 tillåter en kombination av båda i samma smarta kontrakt, vilket ger varje standard unika egenskaper och användningsområden inom Ethereum-ekosystemet.

Hur har ERC20-tokens påverkat decentraliserad finans (DeFi)?

ERC20-tokens har möjliggjort utvecklandet av en rad nya DeFi-tjänster, inklusive decentraliserade utlåningsplattformar, försäkringsmekanismer och automatiserade marknadsförare. De har blivit en central komponent inom sektorn för att skapa nya finansiella produkter och tjänster.

Vad är stablecoins och hur relaterar de till ERC20-tokens?

Stablecoins är en typ av kryptovaluta som strävar efter att behålla ett stabilt värde genom att vara kopplade till en reserv, såsom en fiat-valuta. Många stablecoins är utformade och utfärdade som ERC20-tokens på Ethereum-nätverket, vilket bidrar till stabilitet och pålitlighet i värdeöverföringar.

Vad innebär säkerhetstoken och hur är de olika från andra ERC20-tokens?

Säkerhetstoken representerar digitala versioner av traditionella värdepapper, såsom aktier eller obligationer och kan bära med sig lagliga rättigheter och skyldigheter. Dessa säkerhetstoken skiljer sig från vanliga ERC20-tokens genom att de oftast bör följa specifika regulatoriska krav och kan beskattas eller regleras som traditionella finansiella tillgångar.

Vad är utility tokens och hur används de inom blockchain-applikationer?

Utility tokens är ERC20-tokens som är avsedda att användas inom en viss blockchain-applikation eller plattform, till exempel för att ge tillträde till en tjänst, göra röstningar i projektbeslut eller användas inom ett applikations-ekosystem.

Bloggavsnittet på denna webbplats innehåller artiklar och insikter om olika teman och ämnen som rör kryptovalutor och investeringar, genererade med hjälp av artificiell intelligens. Innehållet som tillhandahålls här är endast avsett för informationsändamål, om inte annat uttryckligen anges. Även om Kvarn Group tror att informationen är korrekt vid varje inläggs publicering, garanterar vi inte dess korrekthet och frånsäger oss allt ansvar för fel eller utelämnanden i bloggens innehåll. Inget av materialet i bloggen ska tolkas som ett erbjudande eller rekommendation att köpa eller sälja någon investering, eller som rådgivning om andra investeringsaktiviteter. Läsare bör fatta investeringsbeslut baserade på egen forskning och bedömning av de risker som är involverade och, vid behov, efter att ha rådgjort med professionella rådgivare. Kvarn Group tar inget ansvar för eventuella ekonomiska förluster eller andra skador som kan uppkomma till följd av åtgärder som baseras på informationen som tillhandahålls i denna blogg.