• Minsta avgift 1 €
  • Kontoavgifter 0 €
  • Förvaringsavgifter för
    krypto 0 €
  • Fiatinsättningar och uttag 0 €
Bli kund och börja handla
Kvarn X handelsavgifter

Låga avgifter och snäva spreads

Som Kvarnkund drar du alltid nytta av låga handelsavgifter och en transparent avgiftsstruktur.

Nivå 1

0,4%
handels
avgift

Handelsvolym över
100 000 EUR under de senaste 180 dagarna.

Nivå 2

0,6%
handels
avgift

Handelsvolym
10 001-100 000 EUR under de senaste 90 dagarna.

Nivå 3

0,8%
handels
avgift

Handelsvolym
0-10 000 EUR under de senaste 90 dagarna.

Handelsvolymer inkluderar utförda order. Eventuella kampanjordrar som görs utan handelsavgift ingår inte i den totala handelsvolymen. För överföring av kryptotillgångar utanför tjänsten tar vi ut en blockkedjespecifik överföringsavgift, som bestäms av marknadsläget vid överföringstillfället.

VIKTIG INFORMATION OM RISKER OCH AVKASTNING

Kvarn X (“Tjänsten”) är en mäklar- och förvaringstjänst för virtuella valutor som tillhandahålls av Kvarn Capital Oy (”Bolaget”). Bolaget är en registrerad tillhandahållare av virtuella valutor (VASP) enligt lagens definition och övervakas av Finansinspektionen (FIN-FSA). Alla uttalanden som görs i samband med marknadsföringen av Tjänsten är endast prognoser och uppskattningar av framtida utveckling och ska inte tolkas som ett erbjudande eller rekommendation om att köpa eller sälja någon investering, och det ska inte heller tolkas som en rekommendation att genomföra någon annan investeringsaktivitet. Tjänsten utgör inte investeringsrådgivning i något avseende och ingen kommunikation från Bolaget ska tolkas som investeringsrådgivning. Informationen som finns i marknadsföringen av Tjänsten är baserad på källor som anses vara tillförlitliga men kan inte garanteras vara korrekt eller komplett. Eventuella åsikter eller uppskattningar som uttrycks i samband med marknadsföringen av Tjänsten återspeglar en bedömning gjord vid publiceringsdatum och kan ändras utan förvarning.

Att investera i virtuella valutor innebär alltid betydande risker och det är möjligt att värdet på din investering kan minska, att du kan få en lägre avkastning än du förväntat dig eller att du kan förlora hela ditt kapital. Bolaget ansvarar inte för några ekonomiska eller andra förluster som kan uppstå vid användning eller marknadsföring av Tjänsten. Kom också ihåg att investeringar i virtuella valutor inte är lämpliga för alla personer, se till att du förstår riskerna involverade och att de är lämpliga för dig och dina ekonomiska mål innan du gör några finansiella transaktioner/investeringar.