20.5.2024
I
Lär dig Krypto

Hur många kryptovalutor finns det

I denna djupgående artikel utforskar vi landskapet av antalet kryptovalutor, från grundläggande Bitcoin-fakta med ett börsvärde på cirka 802 miljarder dollar i 2022 och de sociala aspekterna av deras användning - såsom att enbart sex procent av de myndiga svenska internetanvändarna har köpt eller sålt kryptovaluta under det senaste året - till de detaljerade mekanismerna som styr deras fluktuerande värden och den omdiskuterade decentraliseringen som utlovar både frihet och risk. Häng med oss när vi navigerar genom denna digitala ekonomins vildmark.

Kryptovalutors natur och decentralisering

För att förstå de dynamiska och komplexa ekosystem som är kryptovalutor, måste vi först granska den grundläggande naturen hos dessa digitala tillgångar. Sedan Bitcoin introducerades 2009, har över 5000 altcoins skapats, var och en med unika syften och egenskaper. Kryptovalutor implementerar blockchain-teknologi som en säker digital huvudbok för att spåra och validera transaktioner. Denna decentralisering bidrar till en del av deras attraktionskraft, där användare kan genomföra transaktioner direkt utan behov av traditionella intermediärer som banker.

Vad är kryptovalutor och hur fungerar de?

Kryptovalutor är virtuella valutor som använder kryptografi för säkerhet och fungerar med hjälp av en teknologi som kallas blockchain. Ethereum, till exempel, har etablerat sig som en ledande plattform för decentraliserade applikationer och smarta kontrakt, där utvecklare kan bygga på den öppna programvaran. Med kryptovalutor är möjligheten till handel med kryptovalutor både en form av investering och en möjlighet till innovation inom fintech-industrin.

Den decentraliserade strukturen hos kryptovalutor

Genom sin decentraliserade struktur erbjuder kryptovalutor en motståndskraft mot traditionella ekonomiska påverkansfaktorer och centrala fel. De möjliggör även Proof-of-Stake-mekanismer, som står i kontrast mot det mer energikrävande mining, som är en del av den klassiska Proof-of-Work-modellen som används av Bitcoin. Intresset för fördelarna med denna decentraliserade struktur har ökat på senare år, särskilt inom områden som decentraliserad finansiering (DeFi), där Bitcoin och andra kryptovalutor kan erbjudas som säkerhet för lån och krediter.

Blockchain-teknologins roll i kryptovalutor

Blockchain utgör ryggraden i nästan alla kryptovalutors infrastruktur. Den agerar som en offentlig, oföränderlig digital huvudbok där handel med kryptovalutor kan verifieras och spåras transparent. Tokenomics spelar även en kritisk roll, där varje kryptovalutas unika ekonomiska modell bidrar till dess värde och användbarhet i bredare ekonomiska system. Med tanke på att världens sammanlagda marknadsvärde för krypto tillgångar ökat från över 600 miljarder dollar i början av 2018 till nästan 1,300 miljarder dollar i mitten av maj 2022, är det tydligt att blockchain och kryptovalutor är här för att stanna, och deras potential är fortfarande mycket okända och spännande.

Hur många kryptovalutor finns det

Från de tidiga dagarna av Bitcoin till dagens dynamiska marknad har utvecklingen av digitala valutor visat en imponerande tillväxt. I december 2013 fanns det drygt 60 cryptocurrency tillgängliga för handel och investering. Men redan tre år senare i maj 2016 hade antalet ökat till 680 olika kryptovalutor. Denna explosion av alternativ illustrerar den digitala valuta världens snabba takt och ställer den intressanta frågan: hur många kryptovalutor finns det idag?

Under 2017 var marknadsvärdet på Bitcoin omkring $70 miljarder USD, medan det totala marknadsvärdet för alla kryptovalutor tillsammans översteg $140 miljarder. Denna trend fortsätter, och fler individer väljer att investera i kryptovalutor. En svensk undersökning från 2022 visade att 6% av vuxna internetanvändare i Sverige hade köpt eller sålt kryptovalutor under det senaste året, vilket var en fördubbling jämfört med 2021. Den dominerande demografiska gruppen består av yngre personer födda på 1980-, 1990- och början av 2000-talet.

Med tanke på värdena från april 2022 hade Bitcoin ett ungefärligt marknadsvärde på $802 miljarder USD, och 90,48% av dess coins hade redan släppts på marknaden. Ethereum följde med ett marknadsvärde på omkring $386 miljarder, utan ett maximalt antal Ether coins. Kryptovalutornas marknadsvärde varierar kraftigt: Tether och XRP stod på cirka $83 miljarder respektive nästan $36 miljarder, medan Dogecoin och Litecoin hade ett marknadsvärde på ungefär $20 miljarder och $7,8 miljarder.

I takt med att industrin har vuxit har även dess reglering blivit en viktig faktor. År 2024 förväntas Europeiska unionens länder genomföra ett regelverk under benämningen Markets in Crypto Assets (MICA), i syfte att förstärka skyddet för investerare och konsumenter. Detta visar på en viktig utveckling där ett antal kryptovalutor inte bara kommer att betraktas som spekulationsinstrument, utan faktiska tillgångar med reglerade ramar.

På den senaste tiden har också riskerna med kryptovalutor belysts. Fallet med det amerikanska företaget Celsius, som genomgick en företagsrekonstruktion under Chapter 11, visade hur kryptorelaterade tillgångar kan påverka skatteskyldigheter och ägarförhållanden. Att låna ut sina kryptovalutor och ta emot ränta i form av fler assets betyder ett övertagande av äganderätten av Celsius och klassificeras därmed som en försäljning ur skattesynpunkt. Detta understryker behovet av en noggrann övervägning innan man väljer att investera i kryptovalutor, samt betydelsen av detaljerad kunskap om regler och riktlinjer.

Intresset för att investera i kryptovalutor fortsätter dock att växa, och med de kommande regleringarna kan man förvänta sig en ännu större mognad och strukturering av marknaden. Det som började som en handfull alternativ har utvecklats till en komplett industri, där investerare måste hålla sig informerade och redo att navigera genom en ständigt föränderlig digital ekonomi.

De stora spelarna: Bitcoin och Ethereum

I kryptovalutans värld har två namn blivit synonyma med innovation och investering: Bitcoin och Ethereum. Dessa digitala valutor och de underliggande blockchain plattformarna har på många sätt format landskapet för kryptovaluta och öppnat upp för nya typer av ekonomiska transaktioner.

Bitcoin - Den första och mest välkända kryptovalutan

Framsteg inom kryptovalutamarknaden inleddes med Bitcoin, skapad av den mystiska figuren eller gruppen känd som Satoshi Nakamoto. Sedan lanseringen har Bitcoin påverkat markant på hur vi ser på pengar. Som den första decentraliserade digitala valutan introducerade den begreppet tokens som kunde överföras utan behov av en central myndighet, vilket utmanade traditionella valutors dominans. Dess berg-och-dalbana av värde har dock påmint oss om både potentialen och riskerna med investering i den digitala tillgångsmarknaden.

Ethereum - Mer än bara en valuta

Medan Bitcoin banade vägen, expanderade Ethereum området av möjligheter genom att inte bara erbjuda en kryptovaluta, som kallas Ether, utan även genom att främja utvecklingen av smarta kontrakt och decentraliserade applikationer. Denna open-source blockchain plattform har gjort det möjligt för utvecklare att bygga och distribuera sofistikerade program vilket för kryptovalutateknologin långt förbi bara pengar in i en värld av avancerade digitala tjänster.

Både Bitcoin och Ethereum har varit centrala för att öka intresset för kryptovalutor. De har bidragit till att tusentals andra digitala tillgångar har skapats, däribland andra topp-positionerade kryptovalutor såsom XRP, Tether och Cardano, samt lovande nykomlingar som Lucky Block, Algorand, Polkadot och Enjin. Deras inflytande har varit så stort att deras rörelser på marknaden ofta fungerar som indikatorer för den övergripande hälsan och utvecklingen i kryptovalutaekosystemet.

Investerare har länge sett kryptovalutamarknadens volatilitet både som en chans för snabb rikedom och som en risk för stora förluster. Denna dualitet är ett resultat av branschens fortgående mognad och jakt efter sin plats i det globala ekonomiska systemet. Investering i kryptovaluta, särskilt i toppaktörerna som Bitcoin och Ethereum, är inte bara en fråga om ekonomiskt förvärv utan även en tro på en decentraliserad framtid där blockchain-teknologi står i centrum.

Investering i kryptovalutor och trading

Att investera i kryptovalutor och engagera sig i handel med kryptovalutor är två sidor av samma mynt, där varje förfarande erbjuder unika möjligheter och risker. När individer väljer att investera i kryptovalutor är det nödvändigt att ha en förståelse för marknaden och de verktyg som finns tillgängliga, såsom CFD-trading och trading med hävstång. I fallet med det amerikanska företaget Celsius, som hanterade utlåning av krypto tillägg där deltagarna förutom ränta även fick ett anspråk mot företaget, blir frågor om ägarförhållanden och skatteregleringar väsentliga att beakta.

Tillvägagångssätt för investering och spekulation i kryptovalutor

Att investera i kryptovalutor innebär vanligen att köpa och behålla tillgångar över en längre tidsperiod. Detta tillvägagångssätt riktar sig ofta mot långsiktig avkastning och stödjer sig på omfattande forskning om deras funktionalitet och framtidsutsikter i syfte att maximera tradingframgång. Investering i olika typer av kryptovalutor som exempelvis Bitcoin, som anses vara den mest kompletta kryptovalutan, Dogecoin, och Litecoin, rekommenderas för att skapa en diversifierad portfölj. Å andra sidan kan CFD-trading involvera mer spekulation där handlare spekulerar i prisrörelser utan att faktiskt äga den underliggande kryptovalutan.

Påverkansfaktorer för kryptovalutors värde

I takt med att kryptovalutornas popularitet stiger, blir det allt viktigare att förstå vilka faktorer som driver kryptovalutornas värde. Under kryptoboomen 2020–2021 sågs en kraftig ökning av intresset, och en svensk undersökning från 2022 avslöjade att sex procent av de myndiga svenska internetanvändarna hade engagerat sig i köp eller försäljning av kryptovaluta under det föregående året. Dynamiken i marknadsvärdet, efterfrågan och utbudet, mediepåverkan, samt olika ekonomiska händelser, har alla en avgörande roll för prissättningen på dessa digitala tillgångar.

Efterfrågan, utbud och marknadsvärderingar

Marknadsvärdet för kryptovalutor har genomgått anmärkningsvärda förändringar över tid. På bara tre år, från 2013 till 2016, sköt antalet kryptovalutor i höjden från 60 till över 680. Denna expansiva utveckling av antalet valutor och deras marknadsvärde, som för alla kryptovalutor tillsammans uppgick till över 140 miljarder dollar, med Bitcoin ensamt innehavande ett värde av cirka 70 miljarder dollar, speglar hur marknadens utbud och efterfrågan kan påverka värderingar dramatiskt.

Kritiska händelser och mediapåverkan på kryptovalutors priser

Maktbalansen i kryptovalutornas värld kan även rubbas av nyheter, rykten och makroekonomiska faktorer. När en viktig ekonomisk händelse inträffar, eller när sociala medier svämmas över av rykten, eskalerar ofta volatiliteten. Marknadssentimentet som kan dämpas av FOMO (fear of missing out), påverkar priset på kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum, men också på Nykomlingar som Solana och Tether.

Tekniska innovationer och säkerhetsförbättringar som när Ethereum introducerade smarta kontrakt eller då Bitcoin anammade Lightning Network, kan också leda till uppsving på marknaden. Vidare har planerad reglering av kryptovalutor inom Europeiska Unionen genom MiCA-förordningen potential att införa nya dynamiker som investerare bör hålla ögonen på.

I slutändan är det en kombination av dessa faktorer som formar kryptovalutans värde, skapar dess marknadsvärde, och bestämmer dess efterfrågan och utbud. För investerare innebär detta att en genomgående förståelse för marknaden och dess många olika rörelser är avgörande för att lyckas navigera i kryptovalutavärlden.

Övriga populära kryptovalutor och deras egenskaper

Mångfalden av kryptovalutor sträcker sig väl bortom de välkända namnen Bitcoin och Ethereum. Den dynamiska tillväxten av denna marknad har lett till uppkomsten av en rad andra populära valutor, var och en skapad med specifika mål och funktioner. Dessa inkluderar Litecoin, en valuta optimerad för snabba och effektiva betalningar, och Solana, en plattform ämnad för utveckling av skalbara applikationer som kräver hög transaktionskapacitet och låga avgifter. Medan dessa valutor erbjuder alternativ till de etablerade stora spelarna, fortsätter de också att bidra till ekosystemets diversifiering och teknologisk innovation.

Från Litecoin till Solana - diversifieringen av kryptovalutamarknaden

Den snabba utvecklingen inom kryptovalutasfären har resulterat i att valutor som Cardano, med dess symbol ADA, har fått fotfäste på marknaden. Med en vetenskaplig ansats till utveckling samt löften om ökad skalbarhet och hållbarhet, har Cardano vunnit användarnas förtroende. Diversifieringen fortsätter med Stellar (XLM), en plattform som syftar till att binda samman finansiella institutioner för snabbare och billigare transaktioner över gränserna. En egenskap som skiljer Stellar från sina konkurrenter är dess fokus på att förenkla remittanser och betalningsvägar mellan olika valutor.

Specialiserade användningsområden och nischade valutor

Bortom de stora valutornas svepande användningsområden finns en värld av specialiserade kryptovalutor och nischade valutor som uppstår för att möta specifika behov och revolutionera olika industrisektorer. Oavsett om det handlar om spelvärldens egna valutor eller token för konstverk och samlarföremål, omfamnar dessa kryptovalutor blockchain-teknologins flexibilitet för att skapa unika lösningar och värdeerbjudanden. Dessa valutor erbjuder ett gränsöverskridande potential som kan expandera marknaden till nya spår och innovation inom en mängd olika fält.

FAQ

Hur många kryptovalutor finns det?

Antalet kryptovalutor varierar eftersom nya konstant lanseras och andra försvinner. Det uppskattas att det finns över 1 000 olika kryptovalutor i omlopp globalt. Dessa digitala valutor, även kända som virtual currency, innefattar allt från stora namn som Bitcoin till mindre, nischade valutor.

Vad är kryptovalutor och hur fungerar de?

Kryptovalutor är digitala eller virtuella valutor som använder kryptografi för säkerhet och opererar oberoende av en central auktoritet. De möjliggör säkra och anonyma transaktioner över internet och bygger ofta på blockchain-teknologi för att upprätta och verifiera transaktioner.

Den decentraliserade strukturen hos kryptovalutor?

Kryptovalutor fungerar i decentraliserade nätverk som bygger på en teknologi som kallas blockchain, en typ av digital huvudbok där alla transaktioner sparas i block och valideras av nätverksdeltagare, ofta via processer som Proof-of-Stake eller mining.

Blockchain-teknologins roll i kryptovalutor?

Blockchain är hjärtat i de flesta kryptovalutors funktion, och den säkerställer att alla transaktionsposter är exakta och svåra att manipulera. Genom sitt decentraliserade och transparenta system bidrar blockchain till ökad säkerhet och förtroende i kryptovalutanätverk.

Bitcoin - Den första och mest välkända kryptovalutan?

Bitcoin är den första kryptovalutan som någonsin skapats och den lanserades 2009 av en person eller grupp som kallar sig Satoshi Nakamoto. Det är den mest välkända och använda kryptovalutan och ses många gånger som en förvaring av värde, likt guld.

Ethereum - Mer än bara en valuta?

Ethereum är inte bara en kryptovaluta utan en hel plattform som möjliggör skapandet av decentraliserade applikationer (DApps) och smarta kontrakt, vilket bidrar till ett bredare användningsområde än bara en digital valuta.

Tillvägagångssätt för investering och spekulation i kryptovalutor?

Du kan investera i kryptovalutor genom att direkt köpa och inneha dem, ofta genom en digital plånbok och kryptovalutabörser. Ett alternativt sätt är att spekulera i prisrörelser genom CFD-trading (Contract for Difference) där du kan nyttja hävstång utan att faktiskt äga den underliggande valutan.

Förståelse av CFD-trading och hävstångseffekter?

CFD-trading är en form av derivathandel där man istället för att äga den underliggande tillgången, som exempelvis en kryptovaluta, handlar med kontrakt som representerar dess värde. Hävstång innebär att man kan handla med mer pengar än vad man egentligen har och därmed både öka potentiell vinst och risk för förlust.

Efterfrågan, utbud och marknadsvärderingar?

Efterfrågan och utbud av en kryptovaluta påverkar dess pris genom principerna för marknadsekonomi. Marknadsvärderingen beräknas vanligen genom att multiplicera priset på en enhet av valutan med dess totala tillgängliga mängd i cirkulation.

Kritiska händelser och mediepåverkan på kryptovalutors priser?

Kryptovalutamarknaden kan vara mycket volatil och priset på en kryptovaluta kan snabbt förändras på grund av händelser som säkerhetsbrott, regulatoriska nyheter eller större investerares åtgärder. Mediabevakning kan även påverka investerarnas perception och förtroende för en valuta, vilket i sin tur påverkar dess pris.

Från Litecoin till Solana - diversifieringen av kryptovalutamarknaden?

Utöver Bitcoin och Ethereum inkluderar kryptovalutamarknaden en rad andra valutor som Litecoin, som är avsedd för snabbare och mindre transaktioner, samt Solana och Cardano, som båda strävar efter att lösa skalbarhets- och effektivitetsproblem.

Specialiserade användningsområden och nischade valutor?

Det finns kryptovalutor som Cardano (ADA) och Stellar (XLM) som fokuserar på specifika tekniska förbättringar eller användningsområden. Nischade kryptovalutor dyker också upp inom specifika sektorer som spel och konst, där de används för att exempelvis underlätta handel och ägande av virtuella föremål.

Bloggavsnittet på denna webbplats innehåller artiklar och insikter om olika teman och ämnen som rör kryptovalutor och investeringar, genererade med hjälp av artificiell intelligens. Innehållet som tillhandahålls här är endast avsett för informationsändamål, om inte annat uttryckligen anges. Även om Kvarn Group tror att informationen är korrekt vid varje inläggs publicering, garanterar vi inte dess korrekthet och frånsäger oss allt ansvar för fel eller utelämnanden i bloggens innehåll. Inget av materialet i bloggen ska tolkas som ett erbjudande eller rekommendation att köpa eller sälja någon investering, eller som rådgivning om andra investeringsaktiviteter. Läsare bör fatta investeringsbeslut baserade på egen forskning och bedömning av de risker som är involverade och, vid behov, efter att ha rådgjort med professionella rådgivare. Kvarn Group tar inget ansvar för eventuella ekonomiska förluster eller andra skador som kan uppkomma till följd av åtgärder som baseras på informationen som tillhandahålls i denna blogg.