10.1.2023
I
Pulse

Kryptosektorilla katseet kääntyneet kohti kuluvaa vuotta 2023

Kuva

Keskuspankit markkinan ajureina - jopa vahvemmin kuin vuonna 2022

Yhdysvaltain keskuspankki Fed jatkoi joulukuun kokouksessa vahvaa viestintää koronnostojen puolesta, yllättäen markkinat ainakin osittain. Odotuksissa oli pehmeämpää sävyä, jo pelkästään markkinoiden käännyttyä vahvemmin hinnoittelemaan taantumaa tulevalle vuodelle. Odotuksissa tälle vuodelle on, että Fed joutuu muuttamaan kiristävästä rahapolitiikasta takaisin elvyttävämpään suuntaan, inflaation hellittäessä kysynnän hiipumisen myötä. Myös EKP jatkoi koronnostoja joulukuussa, ja valtameren tällä puolen viesti oli jopa yllättävän vahvasti nousevien korkojen puolesta. Keskuspankit harvemmin, jos koskaan, menevät täysin eri suuntiin, eli odotettavissa vuoden 2023 osalta on huomattavasti pehmeämpää retoriikkaa sekä koronnostojen loppuminen molemmin puolin valtamerta.

Kuva
Lähde: https://www.atlantafed.org/cenfis/market-probability-tracker

Talouden indikaattorit, etenkin työllisyyden osalta, ovat säilyneet vahvoina vuoden 2023 ensimmäisten tilastojen osalta. Tämä tulee aiheuttamaan päänvaivaa markkinoille, jotka hinnoittelevat kovempaa laskua talouden kehityksessä. Vuoden ensimmäinen kvartaali tulee osoittamaan sen, säilyykö yrityksillä hinnoitteluvoima kohonneiden kustannusten osalta vai heikkeneekö kuluttajien luottamus, ja sitä kautta myös yksityinen kulutus, entisestään. Myös tulosjulkistukset vuoden 2022 osalta ovat suurennuslasin alla ja niiden odotetaan antavan suuntaa lähikuukausien osakemarkkinoiden kehitykselle.

Kokonaisvelkataakka taloudessa on valtava, mutta toistaiseksi vielä pääosin hallittavissa näillä korkotasoilla. Tilanteen säilyminen vakaana vaatii kuitenkin rahan tarjonnan lisääntymistä markkinoilla tulevaisuudessa. Korkomarkkinoilla vuosi 2023 tulee todennäköisesti olemaan pitkästä aikaa vahvasti positiivinen, mikäli onnistuu välttämään riskillisimpien sektoreiden mahdolliset alaskirjaukset. Tämä johtuu siitä, että korot ovat korkeimmalla tasollaan sitten ajan ennen finanssikriisiä. Montaa koronnostoa voidaan tuskin enää toteuttaa ilman ajautumista syvään taantumaan. Lyhyellä aikavälillä nähdään varmasti myös merkkejä velkakriisin eskaloitumisesta, mutta keskuspankit tuskin haluavat synnyttää tilannetta, jossa talouden pyörät lakkaisivat pyörimästä ja talous ajautuisi uuteen kriisiin.

Kryptosektorille mennyt vuosi oli haastava, ja markkinoilla nähtiin monien yksittäisten riskien realisoituvan. Pääosassa näissä olivat kuitenkin inhimilliset tekijät eikä teknologian heikkoudet. Inhimillisten tekijöiden aiheuttamien riskien realisoitumisen hyvä puoli on, että ne ovat yleensä luonteeltaan yksittäisiä tapahtumia, jotka korjaantuvat ajan myötä ja tappiot jäävät rajallisiksi. FTX:n tapauksessa on kuitenkin vielä jonkin verran selvitettävää, ennen kuin pöytä on puhdistettu, mutta suurimmat ongelmat ovat luultavasti jo nähneet päivänvalon. Tapahtumaa tullaan seuraamaan vielä pitkälle vuoteen 2023 asti, mutta odotamme katseiden siirtyvän takaisin kohti teknologisia saavutuksia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Kryptosektori 2023

Talouden yleinen heikentyminen tulee arviomme mukaan näkymään keskuspankkien toiminnassa vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Kryptosektorille positiiviset vaikutukset heijastuvat keskuspankkien siirtyessä harjoittamaan elvyttävämpää rahapolitiikkaa, joutuen samalla lisäämään mahdollisesti likviditeettiä markkinoille. Likviditeetin lisääntyminen tuo helpotusta riskillisemmille sektoreille ja antaa mahdollisuuden vahvalle kurssinousulle läpi markkinan.

Kryptomarkkina on korreloinut viimeisen vuoden vahvasti osakemarkkinoiden kanssa ja odotettavissa on, että totuttua vahvempi korrelaatio tulee jatkumaan myös tämän vuoden alkupuolella. Osakkeet ovat myös lähellä vuoden 2022 pohjatasoja, mikä mahdollistaa allokaation lisäämisen riskillisempiin sijoitusluokkiin houkuttelevilta tasoilta heti vuoden 2023 alusta alkaen. Ajallinen hajautus on kuitenkin tärkeää, koska negatiivisimmat uutiset talouden yleisestä kehityksestä ovat kenties vielä edessä päin.

Kuva
Lähde: Kvarn Research

Volatiliteetti kryptomarkkinoilla on kuitenkin pysynyt aiempaan nähden erittäin matalalla tasolla, muusta sektoriin liittyvästä turbulenssista huolimatta. Syynä tähän on osaksi se, että moni on siirtynyt markkinoilta aktiivisemmasta positionhallinnasta passiivisempaan sivulta seuraamiseen. Tilanteen pitkittyessä tämä voi korostaa markkinaliikkeitä, mikäli aktiivisimmat toimijat pysyvät passiivisina myös lähitulevaisuudessa.

Teknologinen kehitys lohkoketjutoimialalla on ollut edelleen nopeaa, ja pääomasijoitukset jatkuivat vahvoina sektorille vuonna 2022. Tällä on myönteinen vaikutus sovellusten määrän kasvuun sekä sektorin käyttäjämäärien lisääntymiseen. Isossa kuvassa tämä takaa tuotekehityksen pysymisen vauhdikkaana. Teknologisten ratkaisujen skaalautumiset voivat toimia korrelaatioita laskevana tekijänä, kun toimialan sisäiset fundamentit palautuvat toimialan pääomavirtojen ajuriksi. Näin ollen kryptosektorilla on voimakkaiden arvostustasojen korjauksen jäljiltä olemassa positiivisten yllätysten mahdollisuus suhteessa muihin riskiluokkiin. Esimerkkinä mainittakoon, että peliteollisuudessa vuodesta odotetaan käänteentekevää uusien Web3-ratkaisuiden myötä, näiden kohdistuessa totutusta poiketen erityisesti suosituimpien pelien alustoille. Tämän lisäksi isot perinteiset finanssitalot ovat tuskin muuttamassa suuntaa suhtautumisessaan sektoriin, vaan osa valmistautuu toimialan uuteen vahvemmin säänneltyyn kehitysvaiheeseen. Uusia avauksia tullaan näkemään, ja palveluiden tarjonta tulee lisääntymään perinteisten talojen toimesta. Tämä on osaltaan vahvasti vakauttamassa markkinaa sekä tuomassa palveluita entistä vahvemmin sääntelyn piiriin.

Riskit ja sääntely 2023

Isoimmat riskit sektorille tulevat keskitettyjen toimijoiden mahdollisten väärinkäytösten paljastumisen kautta. Alaa tullaan tarkkailemaan suurennuslasin alla, ja tulevaisuudessa väärinkäytökset ovat alan sisäisen sekä kolmansien osapuolten valvonnan kautta helpommin havaittavissa. Bitcoin-louhintayritykset ovat olleet pulassa vuonna 2022 ja ongelmien odotetaan jatkuvan myös vuonna 2023. Kallis energia, korkea velkaisuusaste sekä kryptomarkkinan alhaiset arvostustasot näkyvät toimijoiden häviämisessä alalta. Tämä ei tule kuitenkaan vaikuttamaan markkinoiden fundamentteihin ja toimivuuteen, mutta ko. yrityksiin sijoittaneille tappioita saattaa koitua.

Suuntaus sääntelyn lisäämiseksi tulee jatkumaan ja toiminta ohjautuu vahvemmin sääntelyn piirissä toimivien yritysten suuntaan. Sääntelyn osalta merkittävimmät muutokset tulevat koskemaan Euroopan markkinaa. Maaliskuussa EU:n päättävissä elimissä on tarkoitus äänestää MiCA-lainsäädännön asetuksista, jotka tulevat vaikuttamaan alan palveluntarjoajien, kryptoprojektien kehittäjien sekä liikkeeseenlaskijoiden toimintaan. Lainsäädännön on arvioitu astuvan voimaan vuoden 2024 alussa.

Haluamme toivottaa oikein hyvää ja menestyksekästä vuotta 2023 kaikille! Kvarn Pulse tulee seuraamaan markkinoita kahden viikon välein, tarjoten läpileikkauksen sektorin tapahtumista, sekä analysoiden sijoitusmarkkinoita myös laajemminkin.

Kvarnin tiimi