3D Crypto

Lohkoketjujen kerrokset

Lohkoketjuteknologia saattaa niihin ensi kertaa tutustuvalle olla hämmentävä kokemus. Mitä ovat layer-1 ja layer-2 ? Mitä ovat sovellukset? Layer-3? Jossakin puhutaan jopa layer-0:sta? Mitä ihmettä nämä kaikki ovat?

3D Crypto

Tokenien steikkaaminen (staking)

Proof-of-Stake on konsensusmekanismi, jonka avulla lohkoketjua valvovat validaattorit saavuttavat konsensuksen lohkoketjun tilasta ja siinä tapahtuneista transaktioista.

3D Crypto
3D Crypto
3D Crypto

Kryptovaluuttojen syklisyys

Tässä artikkelissa tutustumme kryptovaluuttamarkkinan leimalliseen erityispiirteeseen, eli poikeuksellisen voimakkaaseen syklisyyteen.

3D Crypto
3D Crypto
3D Crypto
3D Crypto

Tokenien käyttökohteet, osa 1: Raha

Tässä artikkelissa tutustutaan tokenien käyttökohteisiin, Bitcoinin syntyyn ja siihen miksi tulevaisuudessa lohkoketjuteknologiat sulautuvat yhä tiiviimmin olemassaolevaan finanssijärjestelmään.

3D Crypto
3D Crypto
3D Crypto
3D Crypto

Tokenit sijoituskohteena

Tässä artikkelissa tutustutaan tokeneihin sijoituskohteena vertaamalla niiden arvonmuodostusta vakiintuneisiin omaisuusluokkiin.

3D Crypto

Layer 1, 2 ja 3

Termit protokolla- ja täsmäytyskerros tarkoittavat lohkoketjun peruskerrosta, jossa tilikirjaa ylläpidetään, transaktiot selvitetään sekä ylläpidetään verkon turvallisuutta (konsensus-mekanismi). Näistä esimerkkejä ovat mm. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano ja Polkadot.

3D Crypto
3D Crypto

Johdanto artikkelisarjaan

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena on auttaa lukijaa tutustumaan kryptomarkkinaan ja kryptosektoriin liittyviin teknologioihin.