13.4.2024
I
Opi kryptoista

Mikä on Arbitrum?

Mikä on Arbitrum?

Kun Ethereumin lohkoketjun kapasiteetti rajoittuu noin 20-40 transaktioon sekunnissa (TPS), Arbitrum Rollup mullistaa tämän kapeikon käsittelemällä useita satoja Layer 2 -transaktioita yhdessä erässä. Arbitrumin innovatiivinen järjestelmä on suunniteltu niin, että turvallisuus säilyy kunhan ketjussa on vähintään yksi rehellinen validointitaho. Tällaiset ominaisuudet ovat tuoneet lohkoketjuteknologiaan uuden aikakauden, jossa älysopimukset ja dApps voivat toimia suorituskykyisemmin ja edullisemmin kuin koskaan aiemmin.

Ydinkohdat

 • Arbitrum parantaa merkittävästi Ethereumin skaalautuvuutta ja transaktionopeutta.
 • Arbitrum One ja Nova tarjoavat kustannustehokkaita ja turvallisia Layer 2 -ratkaisuja.
 • Arbitrumin teknologia mahdollistaa alhaisemmat kulut ja nopeammat siirrot.
 • Stylus-teknologiakasa tuo uusia mahdollisuuksia älysopimusten kehitykseen.
 • Arbitrumin ekosysteemi tukee kehittäjiä omien Orbit-ketjujensa luomisessa.
 • Arbitrum korostaa Ethereumin yhteensopivuutta ja alentaa käyttökustannuksia.

Ethereumin Layer 2 -ratkaisut ja Arbitrumin asema

Lohkoketjun skaalaus on yksi kriittisimmistä haasteista, joita Ethereum-verkon on kohdattava suosiotaan ja käyttöastettaan kasvattaessa. Arbitrumin merkitys tässä yhtälössä on huomattava, tarjoten edistyksellisen skaalautuvuusratkaisun, joka on suunniteltu lieventämään verkon ruuhkia ja alentamaan käyttäjien maksamia transaktiokuluja. Tässä artikkelissa verrataan Arbitrumin ja muiden suosittujen L2-ratkaisujen kuten Optimism ja ZK-Rollup, hyötyjä ja käytännön soveltuvuutta.

Arbitrumin ja muiden L2-ratkaisujen vertailu

Arbitrum on astunut areenalle vakuuttavana skaalautumisratkaisuna, etenkin Optimism-protokollaa ja ZK-Rollup -pohjaisia layer 2 -ratkaisuja vastaan. Se tarjoaa ratkaisevan teknologisen edun käyttämällä monitahoista petosten hallintaa (fraud proofs), jotka karsivat transaktioiden kaasukuluja. 

Ethereumin ruuhkautumisen vähentämisen merkitys

Ruuhkan vähentäminen ja korkeiden transaktiokulujen alentaminen on Ethereumin verkon laajemman käytettävyyden ja tehokkuuden ehtona. Arbitrum on toteuttanut tämän periaatteen käytännössä ja osoittanut, että se vähentää transaktiokustannuksia huomattavasti, lähes 90–95% verrattuna pääverkon suoriin siirtoihin. Tämä edistää merkittävästi käyttökokemusta ja dApp-sovellusten saavutettavuutta Ethereum-ekosysteemissä ja tuo ne kaikkien sijoittajien ja käyttäjien ulottuville.

Arbitrumin vaikutus transaktiokustannuksiin ja nopeuteen

Arbitrumin vaikutus on myös nähtävissä transaktioiden nopeudessa, jossa sen avulla voidaan käsitellä tuhansia siirtoja sekunnissa, verrattuna Ethereumin rajoitettuun kapasiteettiin, noin 30 siirtoa sekunnissa. Tällainen prosessitehokkuus yhdistettynä 50 miljoonan dollarin ARB-tokenin insentiivikampanjaan houkuttelee ekosysteemiin sekä uusia innovaatioita että tukee vanhoja projekteja. ARB-tokenin markkina-arvo saavutti pian lanseerauksensa jälkeen yli miljardin dollarin arvon, mutta koki sen jälkeen merkittävän hinnan laskun, mikä korostaa lohkoketjumarkkinoiden volatiilisuutta ja sijoittajien tarvetta strategisiin lähestymistapoihin ja hajautukseen.

 • ARB-token saatiin jakoon maaliskuussa 2023, jossa yli 12% kokonaistarjonnasta jaettiin aktiivisille yhteisön jäsenille ja projekteille
 • Loput 43% ARB:n tarjonnasta ohjattiin Arbitrumin DAO rahastoon, mikä tukee ekosysteemin kasvua ja kehitystä merkittävällä tavalla.
 • ARB-token hinnoittelu kohtasi haastavan alun, mutta pitkäaikainen näkymä on optimistinen, kun se kilpailee suoraan muiden Layer-2 ratkaisujen, kuten Optimism ja Polygon (MATIC), kanssa.
 • ARB-tokenin omistajat voivat delegoida tokeninsa staking-altaisiin ansaitakseen palkkioita passiivisesti ja osallistua aktiivisesti verkoston hallintaan.

Arbitrumin tekninen perusta ja toiminta

Ethereum-verkko on tunnettu sen mahdollistamista innovaatioista kuten teknologian mahdollistamat älysopimukset, mutta sen kyky käsitellä transaktioita on rajattu noin 15-40 TPS:ään (transactions per second). Arbitrum Virtual Machine (AVM) parantaa tätä suorituskykyä tarjoamalla kehittäjille alustan, jossa Ethereumin käyttäjäystävälliset sovellukset ja älysopimukset voidaan toteuttaa nopeammin ja kustannustehokkaammin. Älysopimusten kehittäjät voivat helposti siirtää Ethereumissa toimivat sovellukset Arbitrumin lohkoketjun päälle, koska se käyttää samaa ohjelmointikieltä.

Arbitrumin avulla käyttäjät voivat kokea huomattavia säästöjä, sillä se vähentää tavallisen Ethereum-verkon keskimääräistä kaasumaksua, joka on pienimmilläänkin noin $1.50 per transaktio, huomattavasti. Siinä missä perinteisesti käyttäjät voivat joutua odottamaan jopa viikon saadakseen varat siirrettyä Arbitrumista takaisin Ethereumin pääverkkoon, Arbitrum tarjoaa nopeutettua läpimenoaikaansa painottavien sovellusten ohella erilaisia työkaluja, kuten Arbitrum AnyTrust, mikä mahdollistaa alhaisemmat siirtomaksut ja parannetun turvallisuuden.

 1. Arbitrum One (Rollup) ja Nova (AnyTrust) ovat kaksi Arbitrumin Ethereum-pääverkossa toimivaa ketjua, joista kumpikin korostaa Ethereum-yhteensopivuuttaan.
 2. Stylus, Arbitrumin uusin teknologiaversio, mahdollistaa älysopimusten kirjoittamisen kielillä kuten Rust ja C++, avaten ovia monipuolisemmille kehitysmahdollisuuksille.
 3. Kehittäjät voivat myös luoda omia Arbitrum-ketjujaan, niin sanottuja Orbit-ketjuja, jotka käyttävät hyödyksi Arbitrumin Layer 2 -ratkaisua. Yksi esimerkki tällaisesta on keväällä 2024 käynnistynyt Degen-meemikolikon layer 3 -lohkoketju. Vakavasti otettavampia sovelluksia on varmasti tulossa lähitulevaisuudessa.

Arbitrum tarjoaa säästöjä myös pakkaamalla ja järjestämällä L2-transaktioita satojen transaktioiden erissä, jolloin ne kirjataan L1-verkkoon tiivistetyssä muodossa. Tämä menetelmä on tärkeä osa Arbitrumin skaalausstrategiaa ja se auttaa pitämään Ethereum-verkon toimintakykyisenä ja tehokkaana.

ARB-token, Arbitrumin ERC-20 hallintotoken, jonka alkuperäinen tarjonta on 10 miljardia ja vuotuinen inflaatio enintään 2%, antaa tokenin haltijoille mahdollisuuden osallistua Arbitrumin DAO:n hallintoäänestyksiin, jotka koostuvat kahdestatoista turvallisuusneuvoston jäsenestä. ARB-token jaot käsittävät sijoitukset, yhteisölliset DAO:t Arbitrumin ekosysteemissä, yksilölliset lompakot, DAO:n kassan ja tiimin. Arbitrum Nova puolestaan käyttää samaa teknologiaa kuin Arbitrum, mutta sisältää uuden AnyTrust-teknologian, joka tarjoaa lisäturvaa ja mahdollistaa vieläkin pienemmät siirtomaksut.

Arbitrum ekosysteemi ja sen tarjoamat sovellukset

Arbitrumin tarjoaman ekosysteemin sydämessä sykkivät suuret DeFi-protokollat kuten Uniswap, GMX, Pendle, SushiSwap ja Curve. Nämä palvelut eivät ainoastaan tuo lisäarvoa lohkoketjuun, vaan luovat synergiaa ja kumppanuuksia, jotka tukevat alustan kasvua. DeFi-toimijoiden yhteisvaikutus ja yhteistyö mahdollistavat yhä tehokkaampien ja käyttäjäystävällisten rahoitusratkaisujen kehittämisen. Moni näistä palveluista edustaakin kokonaan uudenlaisia rahoitusinnovaatioita, jotka mahdollistuvat vain avoimella lohkoketjuteknologialla.

NFT-markkinoiden ja dAppsien integrointi Arbitrumiin

Arbitrum ei rajoitu ainoastaan rahoitusprotokolliin, vaan tunnustaa NFT-markkinapaikkojen merkityksen lohkoketjun ekosysteemissä. Tämä kasvava segmentti tarjoaa luoville ammattilaisille, keräilijöille ja pelikehittäjille uudenlaista arvoa ja käyttäjäkokemuksia. Lisäksi Arbitrum tukee niin sanottuja crosschain-siltoja, minkä ansiosta se laajentaa entisestään hajautettujen sovellusten saatavuutta ja toiminnallisuutta.

Eri lompakkojen tukeminen on myös oleellinen osa alustan käyttäjäkokemusta. Suurin osa suosituista kryptolompakosita tukee Arbitrumin päälle tuotoja tokeneita, näistä mainittakoon Metamask ja Rabby -lompakot. Yhteistyökumppanuudet alan johtavien toimijoiden kuten Coinbase ja Binance, jotka tukevat yli 350 kryptovaluuttaa mukaan lukien tärkeimmät ERC20-tokenit, kanssa osoittavat Arbitrumin kasvavaa vetovoimaa.

Arbitrum sijoituskohteena ja ARB-tokenin ominaisuudet

Maaliskuussa 2023 tapahtunut Arbitrum ARB-tokenin airdrop mullisti kryptovaluutta-ekosysteemin, jakamalla 1,4 miljardin dollarin edestä tokenia aktiivisille käyttäjille. Innostus oli odotettavissa, kun pohditaan Arbitrumin vaikutusta kaupankäyntiin ja sen kykyä parantaa Ethereum-verkon tehokkuutta.

Kvarn X tarjoaa Arbitrumin (ARB) osana Pohjoismaiden laajinta tarjontaa

Käy kauppaa ARB:lla Kvarn X:ssä

ARB-tokenin kaupankäynnin käynnistyminen ja sijoittajien reaktiot

ARB-tokenin lanseerauspäivänä kaupankäyntivolyymit kohosivat lähes neljään miljardiin dollariin, mikä kertoo siitä vahvasta luottamuksesta, jota sijoittajat osoittivat uutta tokenia kohtaan. Tämä kryptomarkkinoiden jättiläismäinen reaktio nosti tokenin arvon välittömästi kryptovaluuttatraderien ja sijoittajien huomion keskipisteeseen. Tämän johdosta se on myös treidattavissa Kvarn X-palvelussa.

Arbitrumin tokenomiikka ja sen vaikutus tokenin arvoon

Kun puhutaan tokenin arvosta, on tärkeää huomioida Arbitrumin ekosysteemin taloudelliset periaatteet. ARB-tokenin tarjontaa säädellään hallinnollisilla päätöksillä, jotka tukeutuvat lohkoketjun läpinäkyviin ja demokraattisiin protokolliin. Tämän seurauksena Arbitrum ARB-token tarjoaa sijoittajille paitsi kaupankäynnin mahdollisuuden myös äänivallan alustan tulevaisuuden suunnista. Tokenin vuosittaisella inflaatiolla on vaikutus tokenin arvoon, koska sen määrä kasvaa markkinoilla. Mikäli kysyntä ja tarve tokenin käytölle ylittää inflaation ja myyntipaineen, ARB-tokenin arvo luonnollisesti kohoaa.

Johtopäätös

Arbitrumin innovatiivinen kehitys lohkoketjuteknologian saralla nostaa sen keskeiseksi tekijäksi Ethereumin skaalautuvuushaasteiden ratkaisussa. Perustajansa, Ed Feltenin visionäärinen johtama Offchain Labs lanseerasi vuonna 2018 tämän uraauurtavan Layer 2 (L2) -skaalausratkaisun, jonka tavoitteena on tehostaa Ethereumin ekosysteemiä. Arbitrum vähentää transaktiokustannuksia merkittävästi tarjoten samalla lähes reaaliaikaiset siirtymät - ominaisuus, joka on herättänyt suurta kiinnostusta niin kehittäjien kuin sijoittajienkin keskuudessa.

Arbitrumin käytännössä todistetut hyödyt, kuten jotka liittyvät Uniswap-protokollan kautta suoritettavien ERC-20-tokenien edulliseen ja nopeaan vaihtamiseen, ovat selvästi kilpailukykyisempiä verrattuna niiden käyttöön Ethereum-verkossa. Arbitrumissa kustannukset ja vaihtoreitit ovat läpinäkyviä, ja niiden analyysi sallii käyttäjien optimoida transaktionsa. Tämä hajautettu sovellusalusta on näin tehokkaasti poistanut perinteiset verkkojen ruuhkautumisesta aiheutuvat ongelmat.

ARB-tokenin arvon laskusta huolimatta sijoittajat näyttelevät olevan positiivisin mielin. ARB-tokenin hinta-ennusteissa odotetaan nousua, mikä antaa lupauksia tulevasta kasvusta ja vakuuttaa sijoittajien pitkän aikavälin uskon lohkoketjun skaalauksen etenemiseen.

FAQ

Mikä on Arbitrum?

Arbitrum on Ethereumin laajennus, joka on kehitetty parantamaan lohkoketjuteknologian skaalautuvuutta ja suorituskykyä. Se on Layer 2 -ratkaisu, joka käyttää Optimistic Rollups -tekniikkaa, mahdollistaen nopeammat transaktiot ja älysopimusten tehokkaamman toiminnan Ethereumin pääverkossa.

Miten Arbitrum eroaa muista Ethereumin Layer 2 -ratkaisuista kuten Optimismista tai ZK-Rollupseista?

Arbitrum erottuu muista Ethereumin Layer 2 -ratkaisuista tehokkaalla Optimistic Rollups -teknologiallaan, joka mahdollistaa korkean transaktiovauhdin ja alhaiset kustannukset. Lisäksi sen monikerroksinen petossuojaus on edistyneempi, mikä houkuttelee kehittäjiä ja käyttäjiä valitsemaan Arbitrumin useiden vaihtoehtojen joukosta.

Miksi Ethereumin ruuhkautumisen vähentäminen on tärkeää?

Ethereumin verkko voi ruuhkautuessaan hidastaa transaktioita ja nostaa siirtojen käsittelykuluja. Layer 2 -ratkaisut, kuten Arbitrum, vähentävät ruuhkautumista tarjoamalla lisäkaistanleveyttä, mikä parantaa Ethereumin verkon tehokkuutta ja käyttökokemusta käyttäjille.

Mitä vaikutuksia Arbitrumilla on transaktiokustannuksiin ja nopeuteen?

Arbitrum voi vähentää Ethereumin transaktiokustannuksia 90–95 % verrattuna tavallisiin Ethereum-siirtoihin. Se mahdollistaa myös huomattavasti nopeammat transaktiot, parantaen näin käyttäjäkokemusta.

Millainen on Arbitrumin tekninen perusta?

Arbitrumin tekninen perusta koostuu Arbitrum Virtual Machinesta (AVM), joka on yhteensopiva Ethereum Virtual Machinen (EVM) kanssa, ja EthBridge-komponentista, joka välittää tietoja pääverkon ja L2-ratkaisun välillä. AVM tukee EVM:lle suunniteltuja ohjelmointikieliä, mikä tekee siitä houkuttelevan alustan dAppsien kehittäjille.

Mitä sovelluksia ja projekteja Arbitrum ekosysteemi sisältää?

Arbitrum ekosysteemi on monipuolinen ja laaja, sisältäen yli 200 projektia, mukaan lukien suosittuja DeFi-protokollia kuten Uniswap, SushiSwap, ja Curve. Ekosysteemiin kuuluu myös NFT-markkinapaikkoja ja sovelluksia, jotka tukevat Web3-lompakoita, sekä crosschain-siltoja, jotka yhdistävät eri lohkoketjut.

Millainen vaikutus Arbitrumin ARB-tokenilla on ollut kryptovaluuttamarkkinoihin?

ARB-tokenin lanseeraus maaliskuussa 2023 aiheutti suurta huomiota, ja sen kaupankäyntivolyymi nousi neljään miljardiin dollariin ensimmäisen vuorokauden aikana. ARB-tokenin omistaminen mahdollistaa osallistumisen Arbitrumin hallintaan ja sen taloudelliset mekanismit vaikuttavat tokenin markkina-arvoon ja sijoituspotentiaaliin.

Miten Arbitrum vaikuttaa Ethereumin käyttäjäystävällisten sovellusten kehittämiseen?

Arbitrumin tarjoama lisäkaistanleveys ja alhaiset siirtomaksut edesauttavat kehittäjiä luomaan käyttäjäystävällisiä ja nopeasti toimivia sovelluksia Ethereum-ekosysteemiin. Tämä kannustaa uudenlaisten dAppsien ja älykkäiden sopimusten innovointiin.

Lähdelinkit

Kvarn X tarjoaa Arbitrumin (ARB) osana Pohjoismaiden laajinta tarjontaa

Käy kauppaa ARB:lla Kvarn X:ssä