29.2.2024
I
Token-esittelyt

Token-esittely: The Graph (GRT)

Mikä on The Graph?


The Graph on hajautettu, avoimeen lähdekoodiin perustuva ns. indeksointiprotokolla. Sen tavoite on helpottaa tiedon oikean tiedon löytämistä lohkoketjusta. Tämän tavoitteen The Graph pyrkii saavuttamaan tarjoamalla protokollan, jolla lohkoketjussa olevaa tietoa voidaan indeksoida helposti etsittävään muotoon.

Vahvimmissa ilmauksissa The Graphin onkin maalailtu tekevän lohkoketjuille saman, minkä Google teki verkkosivuille.

Ennen The Graphia lohkoketjua hyödyntävät, hajautumista tavoittelevat sovellukset ovat joko joutuneet etsimään tietoa systemaattisesti lohkoketjusta, tai  luottamaan toisen osapuolen lohkoketjun datasta muodostamaan tietokantaan. Ensimmäinen tapa on ollut hyvin työläs ja kallis. Jälkimmäinen tapa taas on tehnyt sovelluksesta riippuvaisen luotetun kumppanin keskitetystä tietokannasta, mikä on ollut este sovelluksen aidolle hajauttamiselle. The Graph pyrkii siis tarjoamaan hajautettujen sovellusten kehittäjille tavan hakea lohkoketjusta tietoa kustannustehokkaasti ja ilman tarvetta luottaa keskitettyihin tietokantoihin.

The Graph-protokollassa on erilaisia toimijoita, joiden yhteistoimintaan protokollan toiminta perustuu. Keskeisiä toimijoita ovat:

1. Indeksoijat pyörittävät The Graph-solmuja (node). Heidän tehtävänsä on indeksoida alagraafeja (subgraphs), joista The Graphin protokollan graafi koostuu, ja vastata näitä alagraafeja koskeviin kyselyihin (queries). Indeksoijille maksetaan näistä palveluista korvausta GRT-tokenien muodossa.

2. Kuluttajat (consumers) tekevät indeksoijille kyselyitä alagraafeista, ja maksavat näille palveluista GRT-tokeneilla. Kuluttajat voivat olla loppukäyttäjiä tai palveluita.

3. Kuratoijat (curators) pyrkivät edistämään valitsemiensa alagraafien indeksointia. He käyttävät GRT-tokeneitaan signaloimaan, mitkä alagraafit ovat indeksoimisen arvoisia. Kuratoijat voivat olla kehittäjiä, jotka haluavat varmistaa oman alagraafinsa indeksoinnin tai käyttäjiä, jotka pitävät tiettyä alagraafia hyödyllisenä.

4. Delegaattorit steikkaavat GRT-tokeneitaan, ja tätä vastaan saavat osan indeksoijille maksetuista kyselypalkkioista. 

5. Kalastajat (fishermen) ja arbitraattorit ovat toimijoita, joiden toiminta auttaa saavuttamaan selvyyden kiistatilanteissa, esimerkiksi indeksoijan toimittaessa kuluttajalle virheellistä dataa.

Mikä on GRT?

GRT on The Graph-protokollan natiivi token. Se on luonteeltaan ns. utility token, eli sitä käytetään protokollassa maksuvälineenä halutuista lopputuloksista. GRT-tokenilla luodaan the Graph-protokollan toimjoille kannustimet pysyä aktiivisina ja toimia rehellisesti.

The Graphin historia

The Graph julkaistiin Ethereum-lohkoketjuun vuonna 2018. Kesäkuussa 2020 The Graph keräsi viiden miljoonan dollarin rahoituksen VC-sijoittajilta, joiden mukana mm. Coinbase Ventures. Lokakuussa 2020 The Graph puolestaan keräsi 12 miljoonan dollarin rahoituksen GRT-tokeninsa julkisella myynnillä ja joulukuussa 2020 The Graphin mainnet julkaistiin. 

The Graphin potentiaali

Kuten oheisesta kuvasta käy ilmi, GRT tokenin kurssi on mukaillut melko tyypillistä vuonna 2020 nousumarkkinassa ja kovassa hypesa launchatun pienen alt-coinin kehityskaarta. Välittömästi julkaisun jälkeen tokenin valuaatio nousi piikinomaisesti ja tätä seuraavan vuoden aikana laski noin 80%, huolimatta siitä että kryptomarkkinalla yleisesti elettiin nousumarkkinaa. Ensimmäisen vuoden jälkeen vuoden 2021 lopussa puolestaan kryptomarkkinan yleinen suunta muuttui laskumarkkinaksi, ja tokenin arvo putosi noin 90% lisää.


Löydettyään realistisemman kurssitason on GRT-token vuoden 2023 aikana kuitenkin pärjännyt mid-cap tokenien kategoriassa suhteellisen hyvin. Vuoden 2023 aikana sen kurssi nousi noin 150%, kryptomarkkinan kokonaisarvon noustessa noin 100%.

Mikäli uskoo The Graphin tarjoaman indeksointikonseptin toimivuuteen, tarjoaa GRT-token sijoittajalle merkittävästi kasvupotentiaalia. Tokenin launchauksen aikaiset arvostustasot tuskin ovat saavutettavissa lähivuosina, mutta esimerkiksi kryptomarkkinan loppuvuoden 2021 markkinahuipun kurssitason saavuttaminen tarkoittaisi kurssin yli kuusinkertaistumista kirjoitushetkestä (helmikuu 2024).On kuitenkin syytä myös muistaa, että kyse on edelleen suhteellisen nuoresta projektista, jonka konseptin toimivuuteen liittyy edelleen suurta epävarmuutta ja sitä tulee kohdella korkean riskin sijoituksena.