10.4.2024
I
Opi kryptoista

Virtuaalivaluuttojen verotus – Käytännön opas

Virtuaalivaluuttojen verotus – Käytännön opas 

Yleistä virtuaalivaluuttojen verotuksesta

Virtuaalivaluutat, usein kutsuttuina kryptovaluutoiksi, ovat viime vuosina nousseet merkittäväksi osaksi digitaalista taloutta. Niiden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti, ja samalla verotuskäytännöt ovat alkaneet muotoutua ympäri maailmaa, mukaan lukien Suomessa. Virtuaalivaluuttojen verotus on aihe, joka herättää paljon kysymyksiä ja vaatii perusteellista ymmärrystä. Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki, mitä sinun tulee tietää virtuaalivaluuttojen verotuksesta Suomessa. Artikkelin lopussa esittelemme myös maksuttomia etuja, joita Kvarn X -palvelu tarjoaa asiakkailleen veroraportointiin liittyen.

Katsaus verottajan ohjeeseen virtuaalivaluuttojen verotuksesta

Virtuaalivaluuttojen yleistyessä niiden verotuksesta on tullut ajankohtainen aihe monille sijoittajille ja käyttäjille. Tämän oppaan tavoitteena on tarjota yleiskatsaus Suomen verottajan antamiin ohjeisiin virtuaalivaluuttojen verotuksesta, auttaa ymmärtämään keskeisiä käsitteitä ja toimimaan pohjana verotusta koskeville päätöksille. Huomioithan, että tämä opas ei korvaa ammattimaisen veroasiantuntijan neuvoja.

Virtuaalivaluuttojen määritelmä

Verottaja määrittelee virtuaalivaluutan digitaalisessa muodossa olevaksi arvoksi, joka ei ole minkään valtion keskuspankin tai viranomaisen liikkeelle laskema ja jota ei ole määritelty lailliseksi maksuvälineeksi. Virtuaalivaluutat voivat toimia maksuvälineinä, sijoituskohteina ja spekulatiivisina instrumentteina.

Verotuksen perusperiaatteet

 • Luovutusvoitot: Virtuaalivaluutoista saadut voitot, jotka syntyvät esimerkiksi myynnistä tai vaihdosta, ovat veronalaista tuloa.
 • Luovutustappiot: Voit vähentää luovutustappiot, kunhan ne ovat syntyneet virtuaalivaluuttojen kaupankäynnistä. Huijauksessa tai hukkaamalla menetettyjen varojen luovutustappiot eivät tyypillisesti muodosta luovutustappioita, mutta näitä verovelvollisen tulee arvioida tapauskohtaisesti ja tarvittaessa kysyä ohjeistusta verottajalta.
 • Hankintameno-olettama: Hankintameno-olettamaa voidaan käyttää, mikäli todellinen ostohinta tai -päivä ei ole tiedossa tai hankintameno-olettaman käyttö tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Olettama voi olla 20% tai 40% luovutushinnasta riippuen seuraavista omistustajoista:
 • Jos olet omistanut myymäsi virtuaalivaluutat alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 % virtuaalivaluutan myyntihinnasta.
 • Jos olet omistanut myymäsi virtuaalivaluutat vähintään 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 % virtuaalivaluutan myyntihinnasta.
 • Louhinnasta (Proof-of-Work) saadut tulot ovat yleisesti ottaen ansiotuloverotuksen piirissä eivätkä pääomatuloverotukseen kuuluvia. Verotus perustuu työnluonteiseen toimintaan eikä aiemman varallisuuden kerryttämään tuloon, jonka vuoksi toiminta on ansiotuloverotukseen kuuluvaa.
 • Staking-tulot (Proof-of-Stake) ovat saajalleen korkotulon kaltaisia tuloja. Kyseessä on aiemman varallisuuden kerryttämä tulo, joka vero-ohjeen mukaan merkitään pääomatuloksi. Verotus realisoituu saajalleen silloin, kun varat ovat saajan käytettävissä (myytävissä tai siirrettävissä).

Verotuksen käytännön ohjeet

 • Kirjanpito ja dokumentointi: Pidä tarkkaa kirjaa kaikista virtuaalivaluuttaan liittyvistä transaktioista, mukaan lukien hankinta-ajankohdat, -hinnat ja myyntitiedot.
 • Verotuksen ilmoittaminen: Luovutusvoitot ja -tappiot ilmoitetaan veroilmoituksessa. Käytä verottajan tarjoamia lomakkeita ja noudata määräaikoja.
 • Hankintameno-olettaman soveltaminen: Määritä, onko käytännöllisempää ilmoittaa todellinen hankintameno vai käyttää hankintameno-olettamaa.
 • Konsultoi asiantuntijaa: Virtuaalivaluuttojen verotus voi olla monimutkaista. Harkitse veroasiantuntijan konsultointia erityistilanteissa.

Lisäresurssit ja linkit

Verottajan viralliset ohjeet tarjoavat kattavimman tiedon virtuaalivaluuttojen verotuksesta. Päivitetyt ohjeet ja lisätiedot löydät Verohallinnon verkkosivuilta:

Verohallinnon ohje virtuaalivaluuttojen verotuksesta

Tämä linkki johtaa suoraan Verohallinnon sivustolle, josta löydät ajantasaisen tiedon ja ohjeistuksen virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyen. Käytä tätä resurssia ymmärtääksesi paremmin verovelvollisuutesi ja varmistaaksesi, että noudatat voimassa olevia säännöksiä ja käytäntöjä.

Virtuaalivaluuttojen luovutusvoitot

Kun myyt, vaihdat tai käytät ostoihin virtuaalivaluuttoja, saatat saada luovutusvoittoa, joka on veronalaista. Verotuksessa voit vähentää virtuaalivaluuttojen hankkimisesta aiheutuneet menot. Lisäksi tappiot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia, mikä tarkoittaa, että tappiolliset kaupat voivat vähentää verotettavaa voittoa.

Virtuaalivaluuttojen verotuksessa käytössä on pääsääntönä FIFO-periaate (First In, First Out), joka määrittää, että ensimmäisenä hankitut virtuaalivaluutat katsotaan ensimmäisenä myydyiksi. Tämä periaate on hyvä pitää mielessä voittojen ja tappioiden laskemisessa.

Rekisteröintivelvollisuus ja lain säädökset

Vuodesta 2019 lähtien suomalaisten virtuaalivaluuttojen tarjoajien on ollut oltava Finanssivalvonnan rekisteröimiä toimijoita voidakseen tarjota palveluitaan. Tämä koskee niin virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijoita, vaihtopalveluita, markkinapaikkoja kuin lompakkopalveluiden tarjoajiakin. Rekisteröitymisvelvollisuus varmistaa, että toiminta on läpinäkyvää ja sääntelyn mukaista.

Verotuksen haasteet ja huomioitavat seikat

Virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyy monia haasteita ja erityispiirteitä, kuten hankintameno-olettaman käyttö, joka voi alentaa verotettavaa voittoa. On tärkeää pitää tarkkaa kirjaa kaikista transaktioista, mukaan lukien osto-, myynti- ja siirtotapahtumat, sekä niiden ajankohdat ja arvot.

Veroilmoituksen teko

Veroilmoituksen tekeminen on ajankohtaista joka kevät, ja virtuaalivaluuttojen osalta on tärkeää ilmoittaa kaikki luovutusvoitot ja -tappiot asianmukaisesti. Verottajan ohjeistusta ja työkaluja kannattaa hyödyntää veroilmoituksen tekemisessä, jotta kaikki tarvittavat tiedot tulevat oikein täytettyä oikein.

Parhaat käytänteet ja vinkit sujuvaan veroilmoituksen tekemiseen

Virtuaalivaluuttojen verotus on monimutkainen aihe, joka vaatii sijoittajalta huolellisuutta ja tarkkuutta. On tärkeää pysyä ajan tasalla verolainsäädännön muutoksista ja huolehtia siitä, että kaikki voitot ja tappiot ilmoitetaan oikein verottajalle. Oikeanlainen tietämys ja valmistautuminen auttavat välttämään yllätyksiä veroilmoituksen yhteydessä.

Virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Näin varmistat, että verotusasiat tulevat hoidettua asianmukaisesti ja lain mukaisesti.

Virtuaalivaluuttojen verotuksen ymmärtäminen ja hallinta voi olla haastavaa, mutta käyttämällä oikeita työkaluja ja palveluita voit helpottaa prosessia huomattavasti. Esimerkiksi, Kvarn X tarjoaa asiakkailleen maksuttomat automaattiset luovutusvoitto- ja luovutustappiolaskelmat, jotka ovat erittäin hyödyllisiä veroilmoitusta tehtäessä. Kvarn ei kuitenkaan tee sijoittajan puolesta ilmoitusta tapahtumista verottajalle, sillä toimijoilla ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuutta toimia näin verottajan suuntaan. Tämä vastuu on edelleen sijoittajalla itsellään.

Lisäksi palvelu mahdollistaa hankintahintojen määrittämisen sisään siirretyille kryptovaroille, pitäen laskennan ajantasaisena ja tarkan. Tämä ominaisuus on erityisen arvokas, sillä se säästää aikaa ja vaivaa, varsinkin jos kaupankäynti tapahtuu pääasiassa Kvarn X:n kautta. 

Esimerkki 1: Hankintameno-olettaman arviointi

Kun Sari osti Bitcoinia 10 000 eurolla ja myi sen myöhemmin 15 000 eurolla, hän saavutti 5 000 euron myyntivoiton. Verotuksessa Sari voi valita, vähentääkö hän todellisen hankintamenonsa vai käyttääkö hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, mikä tässä tapauksessa olisi 3 000 euroa olettaen, että omaisuus virtuaalivaluutan on omistettu alle 10 vuotta.

Tässä tilanteessa hankintameno-olettaman käyttö ei ole Sarille hyödyllistä, sillä se ei vähennä hänen verotettavaa voittoaan suoraan. Olettama tarjoaa vaihtoehtoisen tavan määrittää hankintahinta, mutta koska Sarin todellinen hankintahinta (10 000 euroa) ylittää olettaman mukaisen hankintahinnan, hänen kannattaa ilmoittaa todellinen hankintahinta. Näin ollen hänen verotettava voittonsa pysyy 5 000 eurossa.

Hankintameno-olettama on hyödyllinen, kun todellinen hankintahinta on pienempi kuin olettaman mukainen laskelma tai kun hankintahintaa ei ole saatavilla. Sarin tapauksessa oikea toimintatapa on ilmoittaa todelliset kustannukset, jolloin hankintameno-olettama ei vaikuta laskelmaan.

Esimerkki 3: Hankintameno-olettaman hyödyllisyys ilman dokumentaatiota

Kuvitellaan, että Leena osti XRP:tä summan, jonka hän on unohtanut, ja myyntidokumentaatio on kadonnut. Vuosien jälkeen hän myy XRP:tä 15 000 euron arvosta. Tässä tilanteessa Leena ei pysty todistamaan XRP:eiden todellista hankintahintaa.

Leena päättää käyttää hankintameno-olettamaa, joka on tässä tapauksessa 20 % myyntihinnasta, eli 3 000 euroa (20 % * 15 000 euroa). Koska Leenalla ei ole todisteita todellisesta hankintahinnasta, hankintameno-olettaman käyttö on hänelle hyödyllinen, sillä se antaa laskennallisen arvon hankintamenolle ja mahdollistaa verotettavan voiton laskemisen ilman alkuperäistä hankintahintaa.

Näin ollen, hankintameno-olettama tarjoaa Leenalle keinon ilmoittaa hankintahinta verotuksessa, vaikka alkuperäinen ostohinta onkin tuntematon. Tässä skenaariossa hankintameno-olettama vähentää Leenan verotettavaa voittoa tarjoamalla laskennallisen perustan hankintahinnalle, kun todellista hankintahintaa ei ole saatavilla.

Esimerkki 3: Tappioiden vähentäminen

Juho osti etheriä 7 500 eurolla, mutta myi sen myöhemmin 5 000 eurolla. Hän kärsi siis 2 500 euron tappion. Koska virtuaalivaluuttojen tappiot ovat vähennyskelpoisia, Juho voi vähentää tämän tappion muista luovutusvoitoistaan, mikä vähentää hänen kokonaisverotettavia pääomatuloja.

Kvarn X:n tarjoamat edut

Kvarn X erottuu monista muista palveluista tarjoamalla maksuttomat integroidut työkalut, jotka automatisoivat verolaskennan. Kun käyt kauppaa ainoastaan Kvarn X:ssä, sinun ei tarvitse huolehtia erillisten verolaskentapalveluiden vuotuisista kuluista. Palvelu generoi kaikki tarvittavat raportit suoraan käyttöösi, jotka voit helposti liittää veroilmoitukseesi. Tämä tekee verotuksen hallinnasta selkeämpää ja vähentää virheiden riskiä.

Loppupäätelmät

Virtuaalivaluuttojen verotus voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta käyttämällä oikeita työkaluja ja hyödyntämällä saatavilla olevia palveluita, kuten Kvarn X:ää, voit helpottaa prosessia merkittävästi. On tärkeää muistaa ilmoittaa kaikki virtuaalivaluuttojen luovutusvoitot ja -tappiot sekä hyödyntää mahdolliset vähennyskelpoiset menot, kuten hankintameno-olettaman ja tappiot. Näin varmistat, että maksat oikean määrän veroja ja vältät mahdolliset ongelmat verottajan kanssa.

Virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyvissä erityiskysymyksissä kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Näin varmistat, että verotusasiat tulevat hoidettua asianmukaisesti ja lain mukaisesti.

Kaikki Kvarn Capitalin tarjoamat tiedot, mukaan lukien tässä esitetty verotukseen liittyvä informaatio, ovat yleisluontoisia eikä niitä ole tarkoitettu tai tule tulkita veroneuvonnaksi, taloudelliseksi neuvonnaksi, kirjanpitoneuvonnaksi tai oikeudelliseksi neuvonnaksi. Nämä tiedot on tarkoitettu yleiseksi ohjeistukseksi ja pohdinnaksi, eikä niitä tule käyttää sellaisenaan verotukseen liittyvien päätösten tekemiseksi. Suosittelemme aina konsultoimaan veroasiantuntijaa tai muuta pätevää ammattilaista henkilökohtaisiin veroasioihin liittyen.

Kvarn Capital ei ota vastuuta tässä annettujen tietojen tarkkuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Mitään tässä esitettyä tietoa ei tule tulkita verotukseen tai sijoittamiseen liittyväksi sitovaksi neuvoksi, ohjeeksi, kehotukseksi tai suositukseksi. Kaikki tähän materiaalin sisältyvät tiedot edustavat ainoastaan Kvarn Capitalin näkemyksiä, ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.