6.9.2023
I
Pulse

Fedin Beige Book julki tänään, Grayscalelle merkittävä voitto oikeudessa

06.09.2023 09:30 cet
06.09.2023 09:30 cet

MyKvarn-palvelu avattu sijoittajille!

Käy tutustumassa palveluun täältä ja rekisteröidy aloittaaksesi kryptosijoittamisen.

Fed julkaisee tänään tuoreen katsauksen Yhdysvaltojen talouden kehityksestä

Tänään myöhemmin julkistettava Yhdysvaltain keskuspankin alueellisten toimistojen toteuttama Beige Book -talouskatsaus antaa tuoreen kuvan talouden kehityksestä Yhdysvalloissa. Tämän katsauksen merkitystä kasvattaa se, että Yhdysvaltain talouden tila on ollut heikkenemään päin ja Fedin odotetaan pitävän vihdoinkin taukoa pitkässä koronnostojen sarjassa. Fed käyttää katsausta lähinnä päätöksenteon tukena, ja sen merkitys vaihtelee talouden eri sykleissä. Viime viikolla saadut työllisyysluvut antavat kuitenkin hiukan pohjaa siihen, mitä kenties on luvassa. Oheisessa kuvaajassa on uusien maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen syntymistahti, josta nähtävissä selkeä trendinomainen hidastuminen. Laskun jatkuessa tällä on merkittävä vaikutus työmarkkinoiden dynamiikkaan ja se lopulta johtaisi yksityisen kulutuksen hidastumiseen, joka on Yhdysvaltain talouden merkittävin kasvun lähde.

bls.org: Job Openings data (JOLTS)
bls.org: Job Openings data (JOLTS)

Mikäli Beige Book vahvistaa tätä heikompaa talouden kuvaa, Fedin voi olla hankala perustella lisäkoronnostoja ja edessä on rahapolitiikan neutralisoituminen sekä koronnostojen loppuminen. Aiemmin olemme ennustaneet keskuspankkien kääntyvän kohti elvyttävämpää rahapolitiikkaa jo syksyn aikana, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tätä joudutaan odottamaan ensi vuoden alkupuolelle. Loppuvuoden osalta markkina hinnoittelee mahdollisuutta vielä yhdelle koronnostolle, mutta seuraavan kokouksen syyskuussa osalta odotukset ovat jo lähes täysin poistuneet hinnoittelusta. Alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä, miten markkina hinnoittelee ohjauskorkoja futuurimarkkinan kautta.

CME Group: Fed Funds (EFFR), Fed Funds futures
CME Group: Fed Funds (EFFR), Fed Funds futures

Teemasijoittaminen DeFi-sektoriin tarjosi merkittävää ylituottoa kesäkuukausina

Kryptosektorilla teemasijoittamisella on tuottojen kannalta ollut historiassa merkitystä ja nopeissa kurssiliikkeissä markkinan muutoin vahva sisäinen korrelaatio saattaa hetkellisesti heiketä tarjoten tietyissä alasektoreissa korkeampaa tuottopotentiaalia. Kesäkuussa nähtiin tämän kaltaista merkittävää eroa tuotoissa, kun isojen finanssitalojen, kuten Blackrockin, bitcoin spot-ETF hakemukset julkistettiin. Hakemusten julkistus aiheutti positiivisen vireen myös sektorin sisällä korkeamman betan DeFi-tokeneissa, jotka nousivat alavireisen jakson jälkeen erittäin voimakkaasti kesäkuun loppupuolella ja tuottoero repesi suhteessa bitcoiniin ja merkittävimpiin älysopimusalustoihin. Nousua vauhditti myös Compoundin poikkeuksellisen vahva nousu, joka perustuu odotuksiin entisen toimitusjohtajan, Robert Leshnerin, uuden liikeidean ympärille, jolla huhutaan olevan kytkös COMP-tokenin omistamisen kautta syntyvään mahdolliseen hyötyyn uuden Superstate Trust -projektin osalta (airdrop).

Markkina korjasi nousuliikkeen kuitenkin nopeasti takaisin hypen laantuessa. Hakemusten läpimenon ennakoidaan kestävän parhaassakin tapauksessa vielä tämän syksyn ajan. Odotuksissa kuitenkin on, että ainakin osa hakemuksista voitaisiin hyväksyä käsittelyaikarajojen puitteissa Q1/2024 aikana. Tämä avaisi portit pääomavirroille etenkin institutionaalisten sijoittajien joukosta. Tästä seuraava mahdollinen sentimentin muutos positiivisempaan suuntaan luo mahdollisuuksia Bitcoinin ulkopuolella altcoineissa, kuten DeFi-tokeneissa. Näitä korkeamman betan tokeneita on mielestämme syytä pitää silmällä ja mahdollisesti alkaa ottamaan kryptoallokaatioon mukaan ennakoitaessa aktiviteetin kääntymistä nousuun. Aktiiviselle kaupankävijälle tällaiset tilanteet ja sektorin sisäisten korrelaatioiden seuranta voivat luoda mielekkäitä tuottomahdollisuuksia lyhyelläkin aikavälillä. Alla olevassa kuvassa on vielä esitetty heinäkuun aikana nähty liike sekä kahden kustomoidun portfolion indeksoidut tuotot viimeisen vuoden ajalta. DeFi indeksissä on kolme DeFi -alustaa, Uniswap (UNI), Aave (AAVE) ja Compound (COMP). Smart Contract -portfolio pitää sisällään 6 markkina-arvoltaan suurinta älysopimusalustaa.

Kvarn Research: Smart Contract portfolio, Defi portfolio, BTCUSD
Kvarn Research: Smart Contract portfolio, Defi portfolio, BTCUSD

Markkinakommentti: Poikittaisliike jatkuu

Kryptomarkkinan sivuttaisliike vailla selkeää trendiä on jatkunut läpi kesän, joka on myös nähtävissä edellä olevan kappaleen kuvaajasta. Toimialan myönteiset uutiset, kuten BlackRockin Bitcoin ETF-hakemus kesäkuussa tai Grayscalen voitto oikeudessa elokuussa ovat aiheuttaneet myönteisiä liikkeitä ylöspäin, mutta nämä ovat toistuvasti sulaneet pois ja Bitcoin palannut tukitasolleen vajaa 26 000 dollarin tuntumaan (kts. kuva alla, sininen poikkiviiva). Makroympäristö pysyy edelleen riskisten omaisuusluokkien kannalta epävakaana, ja lähikuukausilta on perusteltua edelleen odottaa ennemmin poikittaisliikettä tai laskua, kuin merkittäviä tai pitkäkestoisia nousuliikkeitä.

TradingView.com: BTCUSD
TradingView.com: BTCUSD

Grayscalelle merkittävä voitto oikeudessa

Päättyneen elokuun kenties merkittävin kryptouutinen saatiin viime viikon torstaina, kun Columbian piirikunnan valitustuomioistuin (District of Columbia Court of Appeals) antoi yksimielisen päätöksensä Grayscale Investments-yhtiön ja Yhdysvaltain arvopaperikomission (SEC) välisessä oikeudenkäynnissä.

Oikeudenkäynnin aiheena oli SEC:n antama hylkäyspäätös Grayscalen hakemukseen muuttaa sen hallinnoima Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)-trusti ETF-rahastoksi. Tämän päätöksen taustalla puolestaan on ollut SEC:n laajempi linjaus, jonka mukaisesti se on vuodesta 2013 tähän asti systemaattisesti torjunut Bitcoin ETF-rahastojen lupahakemukset. Varsinaisen ETF-tuotteen puuttuessa markkinoilta GBTC-trusti on edustanut parasta pörssistä löytyvää Bitcoin-sijoittamisen muotoa, vaikka trusti-muotoinen rakenne on ollut sijoittajille merkittävän epäedullinen.

Nyt päättyneessä oikeudenkäynnissä tuomioistuin katsoi, että SEC:n hylkäävässä päätöksessään esittämät perustelut eivät ole päteviä, vaan suorastaan mielivaltaisia. Oikeuden SEC:n päätöksestä käyttämää luonnehdintaa “arbitrary and capricious” voidaan pitää varsin melko vahvana kannanottona.

Oikeuden päätös ei vielä tarkoita, että Grayscalen ETF-hakemus tultaisiin hyväksymään. Se on kuitenkin osoitus, että SEC:n tähän asti käyttämät perusteet ETF-hakemusten hylkäämiseen eivät ole juridisesti kestäviä. Jatkossa SEC:n on joko löydettävä linjansa puolustamiseen uudenlaiset perusteet tai vaihtoehtoisesti alettava hyväksymään ETF-hakemuksia. Jälkimmäistä vaihtoehtoa pidetään yleisesti kryptotoimialalle merkittävänä käännekohtana. ETF-muotoisen sijoittamisen mahdollistaminen toisi toimialalle merkittävää legitimiteettia, ja mahdollistaisi monien uusien sijoittajasegmenttien allokaatiot kryptovarojen omaisuusluokkaan.