Rahoitusvälineiden tokenisoinnissa alkaa tapahtua EU:ssa

Erilaisten omaisuuserien tokenisoinnista on puhuttu vuosikausia yhtenä lohkoketjujen merkittävänä käyttötapauksena. Toistaiseksi erityisesti finanssi-instrumenttien tokenisoinnin saralla varsinaiset käytännön sovellukset ovat kuitenkin olleet suhteellisen vähäisiä pois lukien ilmeisimmät tokenisoinnin kohteet kuten fiat-valuutat (stablecoins) ja edistyneimmissä finanssi-innovoinnin maissa kuten Sveitsissä otetut kehitysaskeleet. EU:n sisällä Saksa on omalla kansallisella erityissääntelyllään ottanut etumatkaa suhteessa muihin jäsenvaltioihin nähden. Keskeisin syy hitaaseen finanssi-instrumenttien tokenisoinnin kehitykseen onkin pääasiassa ollut paikallisen sääntelyn hidas kehitys eri markkinoilla kuten EU:ssa.

BCG: Relevance of on-chain asset tokenization in ‘crypto winter’

Arvopaperien ja rahoitusvälineiden liikkeeseenlasku sekä kaupankäynti on ollut tähän asti mahdollista vain perinteisen arvo-osuusjärjestelmän ja säänneltyjen kauppapaikkojen puitteissa. Nyt EU:ssa kuitenkin on otettu askel rahoitusvälineiden tokenisoinnin mahdollistamiseksi.

Maaliskuussa 2023 käynnistynyt DLT-pilottisääntely (distributed ledger technology pilot regime) tarjoaa sijoituspalveluyrityksille ja säännellyn markkinan ylläpitäjille mahdollisuuden hakea lupaa tarjota DLT-pohjaista monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää. Arvopaperikeskukset voivat puolestaan hakea erityislupaa ylläpitää DLT-pohjaista selvitysjärjestelmää.

Ensimmäisiä uuden sääntelyn mahdollistamia liikkeeseenlaskuja on jo tapahtunut Espanjassa (Asset Tokenization in Europe Gets a Boost With Securitize's Landmark Tokenized Equity Issuance).

Huomionarvoista tässä ensimmäisessä liikkeeseenlaskussa, sekä useissa muissa aiemmissa pilottitapauksissa on se, että liikkeeseenlaskun ja omistusrekisterin tuottamisen teknologiaratkaisuksi on valikoitunut nimenomaan julkinen lohkoketju kuten Ethereum, Polygon tai Avalanche. Julkisten lohkoketjujen käyttäminen avoimen lähdekoodin periaatteella mahdollistaa paremman perusinfrastruktuurin (backend) yhteentoimivuuden (interoperability) arvoketjun eri osapuolten kesken ja tämän myötä suuremmat verkostovaikutukset verrattuna suljettuihin teknologiaekosysteemeihin, joiden piirissä oli muutamia vuosia sitten paljon yrityspuolen (enterprise/private blockchains) aktiviteettia ja testihankkeita.

Tokenisoinnin kasvavat käyttötapaukset siirtävät kasvavassa määrin omaisuuseriä, omaisuusarvoa ja käyttäjiä lohkoketjujen päälle (on-chain) toteutettuna. Erityisesti globaalin finanssisijoitusomaisuuden siirtyminen vaiheittain uusille teknologia-alustoille hallinnoitavaksi ja prosessoitavaksi on yksi tämän vuosikymmenen merkittävistä kehitysaskeleista finanssisektorilla. Boston Consulting Groupin konservatiivisen arvion mukaan tokenisoitujen omaisuuserien arvon odotetaan kasvavan 16 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä (vrt. kryptotoimialan markkina-arvo noin 1 000 miljardia dollaria tällä hetkellä). Tämä kasvava omaisuuserien siirtymä luo puolestaan lisääntyvää kysyntää julkisten lohkoketjujen tokeneille, jotka toimivat kunkin lohkoketjun transaktioden maksuvälineenä. Tutustu lohkoketjujen arvonluonnin perusteisiin artikkelistamme: Lohkoketjuteknologia ja arvonluonti

Lue BCG:n katsaus tokenisoinnista täältä.

Miten sijoittaja voi osallistua tähän kasvavaan teknologiatrendiin?

Kvarnin merkinnässä oleva vaihtoehtorahasto tarjoaa ammattimaisille sijoittajille pääsyn hyötymään tästä kasvusta säännellyn rahastotuotteen kautta. Rahastomme tarjoaa kokonaisvaltaisen sijoitusstrategian keskittyen julkisiin lohkoketjuihin sekä niiden varaan rakentuviin keskeisiin infrastruktuuri- ja palvelukerroksiin.

Tutustu palveluihimme täältä ja ole meihin yhteydessä kuullaksesi lisää rahastosta!