21.3.2023
I
Pulse

Potentiaalinen pankkikriisi käänsi talouden tulevaisuuden näkymät heikompaan suuntaan

Kuvaaja

Yhdysvalloista alkanut pankkisektoria ravisteleva kriisi käänsi näkymät keskuspankkien toimista täysin päälaelleen

Vajaa kaksi viikkoa sitten Yhdysvalloista alkunsa saanut pankkikriisi on leviämässä globaaliksi finanssisektoria ravistelevaksi kriisiksi. Keskuspankit eivät luonnollisestikaan ole immuuneja tälle, ja seuraavien viikkojen aikana tullaan varmasti näkemään monenlaisia toimia, joilla pyritään estämään tilanteen eskaloituminen vuoden 2008 kaltaiseksi laajamittaiseksi finanssikriisiksi. Olemme todennäköisesti nähneet vasta alkusoittoa ja edessä on aika, jolloin pankkien taserakenteet ovat jälleen erittäin intensiivisen tarkkailun kohteena. Kriisi sai alkunsa luottamuksen katoamisesta muutamaa pankkitoimijaa kohtaan, joka eskaloitui perinteiseksi talletuspaoksi. Syyt, mitkä johtivat nyt nähdyn kaltaisiin seurauksiin, on suurelta osin harjoitetussa kiristävässä rahapolitiikassa, jolla on pyritty hillitsemään rajusti nousseita kuluttajahintoja. Nopeasti nousseet korot romahduttivat pankkien likviditeettisalkkujen arvoja, ja huhut markkinoilla Silicon Valley Bankin (SVB) ongelmista saivat aikaan tallettajien äkillisen varojen siirtämisen pois pankin tileiltä. Pankilla ei ollut tarpeeksi lyhytaikaista likviditeettiä vastaamaan tätä talletuspakoa ja se ajautui nopeasti tilanteeseen, jossa viranomaisten oli puututtava pankin kaatumisen estämiseksi.

Tämä ongelma ei rajoitu pelkästään näihin jo kaatuneisiin pankkeihin, vaan markkinoille on herännyt huoli monen alueellisen pankkitoimijan taseiden kestävyydestä. Fed sekä pankkivalvojat Yhdysvalloissa tulevat varmuudella kuitenkin tekemään kaikkensa, jotta kriisi ei leviäisi laajemmalle. Huomionarvoista näiden alueellisten pienten ja keskisuurien pankkien taseiden koostumuksessa on, että ne vastaavat 50%:ia koko Yhdysvaltain kaupanalan- sekä teollisuuden lainoista (lähde: FDIC). Pankit nostivat Fediltä likviditeetin kattamiseksi lyhytaikaisia lainoja huomattavasti kovempaan tahtiin kuin mitä 2008 finanssikriisin yhteydessä nähtiin. Tämä kertoo pankkijärjestelmän kriittisestä likviditeettitilanteesta ja taseiden stressitasot ovat sitä kautta huomattavan korkealla.

Kuvaaja

Kuten yllä olevasta kuvasta on nähtävissä, toimet tilanteessa ovat olleet suuruusluokaltaan jopa suurempia, kuin mitä 2008 finanssikriisin yhteydessä nähtiin. Tämä aiheuttaa suurta huolta uudesta finanssikriisistä, jolla olisi erittäin negatiivisia seurauksia talouden kehitykselle. Keskuspankit ovat globaalisti siirtyneet viimeisen vajaan parin vuoden aikana vahvasti kiristävämpään suuntaan rahapolitiikassa, joten joustovaraa keskuspankkien politiikan muuttumiselle takaisin elvyttävämpään suuntaan on olemassa ja sillä olisi myös vaikutuksia pahimman mahdollisen skenaarion välttämiseksi. Vielä on kuitenkin aivan liian aikaista arvioida, kuinka kauaskantoisia seurauksia on lähitulevaisuudessa edessä. Se on kuitenkin varmaa, että markkinat eivät hetkessä tätä viimeisintä kriisiä unohda vaan hermostuneet liikkeet ovat todennäköisiä lähiviikkoina.

Myös Euroopassa on nähty merkkejä pankkikriisin leviämisestä. Credit Suisse ajautui ongelmiin Yhdysvaltain tapahtumien jälkimainingeissa. Viime viikonlopun aikana paikalliset viranomaiset yhdessä UBS:n kanssa löysivät ratkaisun, jolla Credit Suisse siirtyy UBS:n omistukseen noin 3 miljardin euron kauppahinnalla, joka maksetaan osakkeina. Hintaa voidaan pitää jopa kohtuullisen kovana, koska kyseessä on kuitenkin selvitystilaan ajautunut pankki. Sveitsin keskuspankki tarjoaa massiivisen likviditeettipaketin järjestelyn varmistamiseksi, mutta esimerkiksi Credit Suissen AT1 joukkovelkakirjojen omistajat tulevat kärsimään isoja tappioita lainojen muututtua arvottomiksi järjestelyn seurauksena. AT1 lainat ovat rahoitusinstrumenttina oman pääoman ehtoinen lainainstrumentti. Sen etuoikeusasema konkurssitilanteessa on normaalisti ainoastaan osakepääomaa edeltävä, mutta tässä tapauksessa Sveitsin viranomaiset (FINMA) tekivät päätöksen lainan alaskirjauksesta kokonaisuudessaan ennen osakkeenomistajien pääomien menettämistä. Syy tähän epätavanomaiseen järjestelyyn oli valtion laaja tukipaketti pankin pelastamiseksi. EU:n vastaavat viranomaiset kiirehtivät jo julistamaan, ettei vastaava tilanne olisi mahdollista EU:n alueella. Sijoittajille aiheutuvien tappioiden suuruus on tästä alaskirjauksesta noin 17 miljardia euroa.

Keskuspankkien toimivat koordinoidusti estääkseen likviditeettikriisin leviämisen

Markkinoiden odotukset keskuspankkien koronnostojen suhteen tekivät muutamassa päivässä täyskäännöksen. Fedin seuraava korkopäätös on odotettavissa jo huomenna ja sen osalta odotukset 50 korkopisteen koronnostosta voidaan unohtaa. Tällä hetkellä markkinaodotukset Fedin koronnostojen osalta ovat enää noin 50%:n luokkaa. Samalla todennäköisyys korkojen laskulle on noussut lähelle 40%:a, eli tilanne on muuttunut erittäin hankalaksi ennustaa.

Kuvaaja

Tämän lisäksi useat keskuspankit ovat aloittaneet koordinoidun yhteistyön markkinoiden tukemiseksi. Keskuspankit tarjoavat 20. helmikuuta alkaen dollaripohjaista likvideettiä markkinoille aina huhtikuun loppuun asti, jotta em. toimijoiden kaltaiset tartuntavaikutukset eivät laajenisi. Keskuspankeilla on edelleen tähtäimessä inflaation suitsiminen keskipitkällä aikavälillä, mutta ehkäistäkseen finanssikriisin kaltaisen tapahtumasarjan, on markkinoille annettava lisälikviditeettiä. EKP:n johtaja Christine Lagarde kommentoi, että keskuspankin tehtäväkenttään kuuluu tällä hetkellä hintavakauden rinnalla rahoitusjärjestelmän vakauden takaaminen, jonka vuoksi seuraavista koronnostoista ei olla vielä annettu informaatiota. Näin ollen seuraava kuukausi ja kuukaudet sekä rahoitusjärjestelmien kantokyvyt näyttävät, miten korkokäyrät eri talousalueilla kehittyvät.

Silicon Valley Bank ja USDC kurssiheilunta

Toiseksi suurimman krypto-vakaavaluutan, Circle-yhtiön liikkeelle laskeman USDC:n kurssissa nähtiin toissa viikonlopun aikana (11.-12.3.) dramaattinen heilahdus. Markkinoiden epävarmuus sai alkunsa, kun sijoittajat tulivat tietoiseksi, että USDC:n vakuutena olevista, yhteensä n. 40 miljardin dollarin varoista n. 8% sijaitsi vaikeuksiin joutuneessa Silicon Valley Bankissa. Viikonlopun aikana, Silicon Valley Bankin talletusten kohtalon ollessa vielä epäselvä, USDC:n kurssi kävi alimmillaan jopa noin 88 sentissä. Maanantaina 13.3.2023, talletusten turvassa olon varmistuttua, kurssi palasi nopeasti yli 99 senttiin ja on kirjoitushetkellä saavuttanut jälleen yhden dollarin tason.

Kuvaaja

Näillä näkymin näyttää siis siltä, että Silicon Valley Bankin romahdus ei vaikuttanut yhden viikonlopun turbulenssia enempää vakaavalutta USDC:een kuin kryptomarkkinaan laajemminkaan. Maanantaina, talletusten turvaamista koskevien uutisten ja USDC-kurssin toipumisen myötä, bitcoinin kurssi nousi nopeasti lähes 15%, ja veti mukanaan ylös koko kryptomarkkinan. Nähtäväksi kuitenkin jää, onko tapahtuneella pidempiaikaisia vaikutuksia markkinoiden luottamukseen USDC:ta ja muita vakaavaluuttoja kohtaan, ja kuinka kauan USDC:lla kestää lunastusten myötä 10% supistuneen markkina-arvon takaisin kuromisessa.

Mitä ovat vakaavaluutat (stablecoins)?

Vakaavaluutat ovat kryptovaluuttoja, joiden arvon on tarkoitus pysyä vakaana suhteessa niille määritettyyn viitevarallisuuteen. Tyypillisesti viitevarallisuutena toimii fiat-valuutta, kuten Yhdysvaltain dollari. Myös muihin varallisuuslajeihin, kuten raaka-aineisiin sidottuja vakaavaluuttoja (esim. Kultaan sidottu Pax Gold) on, mutta niiden käyttöönotto on vielä vähäistä.

Tyypillisesti vakaavaluutan arvon sitominen viitevarallisuuteen tapahtuu siten, että sen liikkeellelaskija sitoutuu pyydettäessä lunastamaan liikkeelle laskemansa stablecoin-tokenin vakiomäärällä viitevarallisuutta (esim. yhdellä dollarilla tai unssilla kultaa). Liikkeellelaskijat tyypillisesti tekevät ansaintansa sijoittamalla liikkeellelaskusta saadut varat matalan riskin sijoituskohteisiin (lyhyisiin USA:n valtionlainoihin) ja ansaitsevat täten niillä tuottoa.

Vakaavaluuttojen merkittävin hyöty on, että ne mahdollistavat fiat-valuuttaan sidotun arvon siirtämisen lohkoketjussa, pelkällä internet-yhteydellä ilman välikäsiä. Tämä mahdollistaa rahansiirrot internet-yhteydellä minne tahansa maailmassa muutamassa minuutissa, ilman pankkeja tai muita maksuvälittäjiä. Varojen siirtäminen ohi perinteisen pankkijärjestelmän tarjoaa luonnollisesti mahdollisuuksia merkittäviin tehokkuushyötyihin, ja vakaavaluuttojen käyttöönotto onkin vuodesta 2020 alkaen ollut huomattavan nopeaa.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.