11.1.2024
I
Pulse

Bitcoin ETF-hakemukset hyväksyttiin

Bitcoin ETF-hakemukset hyväksyttiin


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

Viime yönä saatiin kryptovaluuttamaailman pitkään odottama uutinen, kun Yhdysvaltain arvopaperikomissio SEC hyväksyi maan ensimmäiset bitcoin spot-ETF hakemukset. SEC hyväksyi kerralla yhteensä 11 ETF-hakemusta, joukossa mm. varainhoidon jättiläiset BlackRock ja Fidelity, sekä VanEck ja Ark Investments/21 Shares-yhteishakemus.

Bitcoin spot-ETF hakemusten läpimenoa on kryptosektorilla odotettu siitä alkaen, kun Gemini-kryptopörssin perustaneet Winkletwossin veljekset jättivät ensimmäisen ETF-hakemuksen vuonna 2013. Eiliseen asti SEC on ollut haluton hyväksymään spot-ETF-hakemuksia, ja hyväksynyt ainoastaan futuuripohjaisia ETF:iä, jotka ovat olleet sijoittajille merkittävästi epäedullisempia. Kyseessä on siis merkittävä erävoitto kryptosijoittamisen valtavirtaistumisessa, ja spot ETF-tuotteet mahdollistavat bitcoin-sijoittamisen merkittäville uusille sijoittajasegmenteille.

Markkinat ovat ennakoineet bitcoin ETF-hakemusten hyväksyntää siitä alkaen, kun varainhoidon jättiläinen BlackRock jätti oman hakemuksensa viime vuoden kesäkuussa, ja bitcoinin kurssi onkin viimeisen puolen vuoden aikana noussut noin 80%. Odotukset ETF-hyväksynnästä oli siis suurelta osin jo hinnoiteltu kurssiin, ja itse hyväksyntään markkinat reagoivat varsin hillitysti. Pidemmällä aikavälillä ETF-hyväksyntä näyttäytyy kuitenkin erittäin positiivisena kehityksenä, ja luo positiivisia odotuksia lähivuosien kurssikehityksestä.

Yhdysvaltain työllisyysluvut odotettua paremmat

Yhdysvaltain tuoreet työllisyysluvut julkaistiin perjantaina 5.1.2024. Lukuja pidettiin laajalti yllätyksenä, sillä niiden mukaan erityisesti uusia työsuhteita syntyi merkittävästi odotettua enemmän. Raportin mukaan uusia työsuhteita syntyi Yhdysvalloissa joulukuun aikana peräti 216 000, kun konsensuodotus oli 170 000. Myös 3,7% työttömyysaste alitti odotetun 3,8%:n.

On toki myös syytä huomioida, että vahvojen joulukuun lukujen julkistamisen lisäksi marraskuun toteutuneuta lukuja tarkastettiin alaspäin.

Odotettua vahvempien työllisyysluvut luovat epävarmuutta tähän mennessä hyvin todennäköisenä pidetylle ohjauskoron laskulle maaliskuussa. CME FedWatch antoi vielä pari viikkoa sitten alle 10% todennäköisyyden, että Fed jättäisi ohjauskoron maaliskuussa ennalleen. Työllisyyslukujen julkaisun jälkeen tämä todennäköisyys on noussut yli 35 prosenttiin.

Vahvojen työllisyyslukujen jälkeen myöhemmin tänä iltana (torstai) julkaistaviin tuoreisiin inflaatiolukuihin kohdistuu aiempaakin enemmän huomiota. Mikäli odotettua vahvempien työllisyyslukujen lisäksi inflaatio olisi odotettua korkeammalla tasolla, saattaisivat nämä olla merkkejä siitä, että odotukset tähän asti ennakoidusta koronlaskun aloittamisesta ovat ennenaikaisia, ja aikaisin perusteltu ajankohta sille olisi vasta toukokuu. Mikäli näin tapahtuisi, markkinat mitä todennäköisimmin reagoisivat tähän ainakin pienellä riskillisten omaisuuserien, kuten kryptovaluuttojen, arvostusten notkahtamisella.

Ethereumin jännittävä kevät: Dencun upgrade ja spot-ETF hakemukset

Kryptovaluuttojen teknisen kehityksen puolella eletään mielenkiintoisia aikoja, sillä maailman suurimman älysopimuslohkoketju Ethereumin seuraavan päivityksen, niin sanotun Dencun upgraden aikataulu on alkanut täsmentyä. Tällä hetkellä näyttää, että päivitys implementoidaan ensimmäiseen, ns. Goerli-testiverkkoon 17. Tammikuuta. Mikäli päivityksen implementointi testiverkoissa sujuu ongelmitta, tultaneen Dencun implementoimaan Ethereumin pääverkossa vielä tämän kevään aikana.

Teknisten edistystaskelten lisäksi Ethereumin ympärille suurta mielenkiintoa herättää sen natiivin tokenin, etherin, ympärille rakennettujen ETF-rahastojen toimilupien käsittely. Ensimmäisten ether spot ETF-rahastojen listaushakemusten käsittelyn takaraja on toukokuussa, ja niistä odotetaan päätöksiä tuolloin. Hakijoiden joukossa on muun muassa varainhoitoalan jättiläinen BlackRock, joka sai nyt luvan myös bitcoin spot-ETF:lle, ja jonka kokonaisrekordi ETF hakemustensa hyväksytyksi saamisessa on häkellyttävä 575-1. ETF-hakemusten käsittelyn takarajan lähestyessä ether-sijoittajille on siis tiedossa mielenkiintoisia aikoja tulevana keväänä.

Opi lisää: Ethereum ja Dencun upgrade

Tuleva Dencun upgrade on yksi Ethereum-protokollan historian merkittävimpiä merkkipaaluja. Dencunissa yhdistyy kaksi päivitys sekä Ethereum-protokollan konsensus-kerrokseen (ns. Cancun-päivitys) että suorituskerrokseen (ns. Deneb-päivitys), ja siinä implementoidaan kerralla peräti yksitoista Ethereum-kehitysaloitetta (Ethereum Improvement Proposal, EIP).

Hyvin lyhyeen tiivistettynä ja tekniseen toteutukseen menemättä, Dencun upgraden merkittävin ja käyttäjille eniten näkyvä vaikutus on Ethereum-lohkoketjun transaktiokapasiteetin merkittävä kasvu, ja erityisesti Layer 2-lohkoketjujen transaktiokustannusten aleneminen. Tämän uskotaan mahdollistavan Ethereum-protokollalle kokonaan uusia käyttötapauksia, ja Dencunia voidaankin pitää Ethereumin kehityksen suurimpana virstanpylväänä sitten vuonna 2022 tapahtuneen Mergen, jossa protokollan koko konsensusmekanismi vaihdettiin lennosta.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.