15.3.2024
I
Pulse

Bitcoinin nousukiito jatkui torstaihin asti

Bitcoinin nousukiito jatkui torstaihin asti


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

Kryptomarkkinan koko alkuvuoden kestänyt markkinanousu bitcoinin vetämänä jatkui viimeisen viikon aikana hyvin vahvana. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi nousi noin 10%, toiseksi suurimman kryptovaluutta etherin kurssi 5% ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvo noin 14%. Bitcoin-dominanssi pysyi lähes muuttumattomana noin 53,60 prosentissa, kun taas ETH/BTC-suhde laski noin neljä prosenttia päätyen noin 0,0544.

BTC, ETH ja muu kryptomarkkina


Bitcoinin kurssin tehdessä toistuvasti uusia kurssiennätyksiä, on monilla muilla isoimmilla kryptotokeneilla vielä matkaa vuoden 2021 kurssihuippuihinsa. Ether -15% huipustaan ja Solana -35%. Bitcoinin ulkopuolisen kryptomarkkinan kokonaisarvo on 25% vuoden 2021 huipun alapuolella, stablecoinit luettuna mukaan vielä muutaman prosentin enemmän. Nämä luvut viittaisivat siihen, että suurimman kryptovaluutta bitcoinin nousukiidosta huolimatta vuoden 2021 markkinaeuforiassa ei vielä todellakaan olla, ja erityisesti alt-coinien markkina-arvossa olisi historiaan peilaten vielä runsaasti nousun varaa.

Lisäys 15.3.2024 klo 10.00:

Yllä olevan kirjoittamisen jälkeen, bitcoinin kurssi kääntyi torstai-iltapäivällä selkeään laskuun, pudoten perjantai-aamuun mennessä noin yhdeksän prosenttia. Kurssi kävi alimmillaan 66 800 dollarissa, mistä se on palautunut kirjoittamishetkeen mennessä noin 68 500 dollariin.

Bitcoinin kurssi, torstain uusi ATH ja sen jälkeinen jyrkkä kurssilasku

Kurssi on tällä hetkellä samalla tasolla kuin viikko sitten, eikä liikettä vielä ole syytä pitää erityisen dramaattisena. On kuitenkin mahdollisuus, että kurssilasku eskaloituisi suuremmaksi korjausliikkeeksi, jonka mahdollisuutta käsittelemme seuraavassa osiossa. Alla oleva on kirjoitettu ennen torstain kurssilaskua.

Pysy markkinoiden pulssilla

Tilaa uutiskirje

Korjausliikkeen riski ilmeinen

Bitcoinin markkinanousu jatkuu nyt jo kahdeksatta viikkoa, minä aikana bitcoinin kurssi on noussut lähes 90 prosenttia. Tänä aikana ei käytännössä ole nähty pidempikestoisia korjausliikkeitä, ainoastaan vivutettujen positioiden likvidoinnista johtuneita lyhyitä notkahduksia, joista kurssi on palautunut muutamissa tunneissa.

Monilla perinteisesti kryptomarkkinan tilaa kuvaavilla indikaattoreilla markkina vaikuttaa selkeästi ylikuumentuneelta, ja korjausliikkeen riski hyvin ilmeiseltä. Toisaalta tällä hetkellä on vahvasti esillä näkemys, että bitcoin spot ETF-rahastojen avautuminen tammikuussa on muuttanut markkinatilanteen perustavalla tavalla, ja niiden aiheuttaman jatkuvan ostopaineen vuoksi aiemmin hyvin toimineita indikaattoreita ei voi pitää luotettavina.

Esimerkkinä markkinan lyhytaikaisen kuumentumisen tarkastelusta, voimme verrata bitcoinin kurssin suhdetta sen 20 päivän liukuvaan keskiarvoon (SMA). Kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään, on suhde viime päivinä käynyt tasoissa, jossa se viimeisen neljän vuoden aikana usein kääntynyt laskuun, usein käyden 0% alapuolella. Mikäli tästä tasosta on päästy yli, on sen yläpuolella vietetty vain joitakin viikkoja.

Bitcoinin kurssin ja sen 20 päivän liukuvan keskiarvon suhde (vasen Y-akseli)

On toki huomiotava, että suhdeluvun laskeminen ei välttämättä edellytä suurta korjausliikettä, vaan myös kurssin konsolidoituminen hieman kurssihuipun alapuolelle voi johtaa suhdeluvun laskemiseen, liukuvan keskiarvon noustessa joka päivä rivakasti ylöspäin. Suhdeluvusta ei voi myöskään juuri päätellä, kuinka paljon kurssi voisi liikkua vielä liikkua ylöspäin, ainoastaan että sen yläpuolella vietetty aika on ollut melko lyhyt.


Ethereum Dencun upgrade toteutui


Maailman suurimman älysopimusprotokolla Ethereumin odotettu suuri päivitys, ns. Dencun upgrade, toteutui keskiviikkona onnistuneesti. Päivityksen keskeisimpiin uudistuksiin kuuluu uuden datatyypin, ns. “blob datan” mahdollistaminen. Tämän puolestaan odotetaan alentavan erityisesti layer 2 -protokollien transaktiokustannuksia jopa 90%, kun niiden transaktioiden kirjoittaminen layer 1 lohkoketjuun voidaan toteuttaa aiempaa kustannustehokkaammin.

Dencun upgrade on merkittävä askel Ethereum-protokollan kehityksessä. Monet ovat pitäneet Ethereumin heikkoutena juuri matalaa transaktiokapasiteettia ja korkeita transaktiokustannuksia. Uudemmat layer 1 -protokollat, erityisesti Solana, ovatkin pyrkineet haastamaan Ethereumia juuri transaktiokustanusten saralla ja osin myös onnistuneet tässä. Dencun upgraden voi nähdä Ethereum-ekosysteemin vastauksena tähän ongelmaan. Onkin hyvin mielenkiintoista nähdä, millä tavalla Ethereumin ja Solanan keskinäinen kilpailuasetelma kehittyy käynnissä olevassa nousumarkkinassa, jossa aktiviteettia ja transaktioita odotettavasti on hyvin paljon.

Markkinoiden välitön reaktio Dencun upgraden onnistuneeseen implementointiin oli melko viileä. Ethereumin natiivi token etherin kurssi laski vuorokaudessa noin kaksi prosenttia, muun kryptomarkkinan kokonaisarvon samaan aikaan noustessa noin 1,5 prosenttia.
Etherin kurssi on viimeisen kuukauden ajan noussut muuta kryptomarkkinaa nopeammin, joten Dencun upgrade saattoi olla hinnoiteltu sen kurssiin jo etukäteen.

Etherin kurssi ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvo


CPI odotettua korkeampi


Kuluttajahintojen kehitystä Yhdysvalloissa kuvaava tuore  CPI-indeksi julkaistiin tiistaina. CPI-indeksi nousi helmikuussa 0,4% edelliseen kuukauteen verrattuna, ja oli 3,2% verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten. Ensimmäinen lukema vastasi odotettua, mutta vuoden aikaista kehitystä kuvaava luku oli odotettua korkeampi.

Tyypillisesti volatiilit ruuan ja energian hinnan muutokset pois sulkeva ns. Core CPI nousi edellisestä kuukaudesta 0,4% ja viimeisen vuoden aikana 3,8%. Molemmat näistä olivat prosenttiyksikön kymmenyksen odotettua korkeampia.

CPI-indeksi, vuotuinen muutos 2020-2024

Vuoden aikainen inflaatio on siis merkittävästi laskenut vuonna 2022 nähdyistä lähes yhdeksän prosentin lukemista, mutta edelleen selvästi Yhdysvaltain keskuspankin kahden prosentin tavoitetason yläpuolella. Hieman huolestuttavana voi pitää havaintoa, että inflaation hidastumisessa ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä sitten kesän 2023. “Viimeinen maili” kolmesta prosenttiyksiköstä kahteen näyttää muodostuvan varsin haastavaksi, eikä ainakaan lisää odotuksia aggressiivisista ohjauskoron laskuista vuoden 2024 aikana.


Bitcoin ETF sisäänvirtauksissa ennätyspäivä


Tammikuussa käynnistyneiden bitcoin spot ETF-rahastojen keräämät pääomavirrat ovat ylittäneet lähes kaikki niistä etukäteen tehdyt arviot, eikä sisäänvirtauksissa ole merkkejä hidastumisesta. Päinvastoin, tiistaina 13.3.2024 nähtiin niiden osalta jälleen uusi ennätyspäivä, kun ETF-rahastojen päivittäiset nettovirtaukset ylittivät ensimmäistä kertaa miljardin dollarin rajan. Edellinen ennätys oli 674 miljoonaa dollaria, johon siis saatiin lähes 50% ylitys.

Avainasemassa ennätyksen syntymiseen olivat varainhoidon jättiläisen BlackRockin IBIT-rahasto, joka keräsi päivässä sisäänvirtauksia peräti 849 miljoonaa dollaria. Myös ulosvirtausten pääasiallisen aiheuttaja Grayscalen GBTC-rahaston ulosvirtausten jääminen vain 89 miljoonaan dollariin, edesauttoi nettosisäänvirtausennätyksen syntymistä.

Tiistaina nähtiin myös hyvin vahva päivä ETF-kaupankäyntivolyymissa. Yhteensä kauppaa käytiin 8,5 miljardin dollarin edestä, mikä on toiseksi korkein päivittäinen volyymi rahastojen historiassa. Tässäkin kategoriassa BlackRockin IBIT toimii selkeänä veturina, keräten tiistain kaupankäyntivolyymista lähes puolet.


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

Pysy markkinoiden pulssilla

Tilaa uutiskirje