8.3.2024
I
Pulse

Bitcoin yli 69 000 dollarin

Bitcoinin hinta yli 69 000 dollarin


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.


Bitcoinin viime viikkojen hurja hintaralli saavutti yhden merkkipaalun tiistaina, kurssin käydessä hetkellisesti yli aiemman kaikkien aikojen kurssihuipun (all-time high, ATH) 69 000 dollaria. Juuri yli aiemman kurssihuipun päästyään kurssi kuitenkin kohtasi merkittävän vastustason ja kääntyi laskuun. Laskeva kurssi puolestaan laukaisi voimakkaan vivutettujen positioiden likvidoinnin, mikä kiihdytti kurssilaskua entisestään. Bitcoinin kurssi putosi muutamassa tunnissa yli 10 prosenttia, löytäen lopulta pohjakosketuksen hieman alle 60 000 dollarissa.

Bitcoin uusi ATH yli 69 000 dollaria ja likvidointipudotus alle 60 000 dollarin


Nopeista likvidointipudotuksista usein myös toivutaan nopeasti, ja tälläkin kertaa muutamassa tunnissa kurssi palasi 67 000 dollarin tasoon, jossa se on liikkunut keskiviikosta alkaen.

Pidemmällä aikavälillä katsoen bitcoinin kurssikehitys on edelleen hämmästyttävän vahvaa. Bitcoinin kurssi on viimeisen kuukauden aikana noussut lähes 60 prosenttia, ja viimeisen kahden viikon aikana noin 30 prosenttia. Suuri tekijä tässä kurssirallissa ovat olleet edelleen tammikuussa käynnistyneet bitcoin spot ETF-rahastot, joiden sisäänvirtaukset ovat kurssin noustessa pysyneet vahvoina, nettosisäänvirtausten useina päivinä ylittäessä 500 miljoonaa dollaria.

Bitcoin spot ETF-rahastojen nettosisäänvirtaukset Lähde: theblock.co


Bitcoin ATH jo nyt, mitä pitäisi ajatella?

Bitcoinin tiistaina saavuttama uusi ATH antaa ajattelemisen aihetta sen suhteen, millainen tästä markkinasyklistä on muodostumassa, ja missä vaiheessa sitä olemme. Tässä vaiheessa selvää on ainakin, että tämä sykli ajallisesti selvästi poikkeaa aiemmista. Edellisissä sykleissä uusi ATH on saavutettu vasta noin puoli vuotta bitcoin halvingin jälkeen. Nyt halvingiin on vielä 1,5 kuukautta aikaa, ja uusi ATH jo kirjattu.

Bitcoinin kurssi ja approksimaatio markkinasyklin kulusta aiempien syklien perusteella


Jos ajatusleikkinä oletamme, että tämän syklin nopeasta etenemisestä huolimatta edellisen ATH:n ylittämisestä lopulliseen kurssihuippuun kuluva aika pysyisi aiempien syklien kaltaisena (noin 10 kuukautta), voisi tämä tarkoittaa, että lopullinen kurssihuippu nähtäisiin jo vuodenvaihteen 2024-2025 tienoilla.

Voimme myös hypoteesina olettaa, että syklin kahden päävaiheen (aallonpohjasta edelliseen ATH:iin ja edellisestä ATH:sta lopulliseen kurssihuippuun) ajallisen keston suhde pysyisi samana. Hieman pyöristäen voisimme arvioida, että kahdessa edellisessä syklissä aallonpohjasta edelliseen ATH:een vei keskimäärin noin 21 kuukautta. Tässä syklissä sama nousu on kestänyt vain 15 kuukautta. Samankaltainen suhde syklin jälkimmäisessä vaiheessa voisi tarkoittaa kurssihuippua kenties jo syys-lokakuussa 2024.

Viimeksi esitetty skenaario ei ole ehkä todennäköisin, mutta se pidämme sitä täysin realistisena vaihtoehtona, johon kryptosijoittajan kannattaa olla varautunut. Kurssihuippu jo reilun puolen vuoden päästä olisi melkoinen syklin pikakelaus, ja tarkoittaisi että jos tässä bitcoin ETF-rahastojen värittämässä syklissä ylipäätään näemme varsinaista “alt seasonia”, se olisi luultavasti hyvin lyhyt ja intensiivinen.

Tässä skenaariossa voisi löytyä hieman yllättävää yhteneväisyyttä vuoden 2019 bitcoin halvingien välissä nähtyyn “väliralliin”, jossa bitcoinin kurssi keväällä 2019 lähti nousuun hieman ohjauskoron nostojen päättyä, ja saavutti kurssihuipun kesällä ohjauskoron laskujen alkaessa.

Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskorko ja bitcoinin kurssi 2019


Koronlaskun alkamisen todennäköisyyttä vasta syyskuussa pidetään vielä varsin alhaisena, mutta se on viimeisenä viikkoina alkanut muuttua täydestä mahdottomuudesta jossain määrin varteen otettavaksi skenaarioksi. Mikäli inflaatio pysyy keväällä sitkeänä, ei ole mahdotonta että koronlaskuja nähtäisiin vasta syksyllä, jolloin ne osuisivat samaan ajankohtaan nopeimman esittämämme arviomme kurssihuipusta kanssa.

CME FedWatch, todennäköisyys ohjauskoron jättämiselle nykytasolle FOMC heinäkuun kokouksessa.


Lopuksi on todettava, että kaikki edellä esitetty on vahvasti spekulointia, jonka luotettavuusastetta ei pidä yliarvioida. Kryptomarkkinan yleisen vaikean ennakoitavuuden lisäksi historiallisena vertailukohtana toimivat vain kaksi täyttä markkinasykliä, ja minkään ennusteiden ekstrapolointi näin pienestä näyteaineistosta on luultavasti varsin ohuella pohjalla. Varmaa kuitenkin jo tässä vaiheessa on, että käynnissä oleva markkinasykli tulee selkeästi poikkeamaan edeltäjistään, joten kryptosijoittajan kannattaa olla hereillä ja avoin yllättävillekin skenaarioille.

PCE-indeksi odotusten mukainen

Henkilökohtaisen kulutuksen hintakehitystä Yhdysvalloissa tammikuussa kuvaava tuore PCE-indeksi julkaistiin viime viikolla. Indeksi nousi kuukaudessa 0,3% ja vuodessa 2,4%, mikä vastasi melko hyvin ennakko-odotuksia. Tyypillisesti volatiilien ruoka- ja energiakategoriat poisluettuna (ns. Core PCE) kuukausikohtainen nousu 0,4% kuukaudessa ja vuositasolla 2,8%.

Sekä kokonais- että core PCE ovat edelleen selvästi yli Yhdysvaltain virallisen kahden prosentin vuositason tavoitteen. Toisaalta Core PCE on tullut systemaattisesti alaspäin lähes 1,5 vuoden ajan, mikä kertoo suunnan olevan edelleen oikea.

Odotusten ja keskuspankin johtohenkilöiden ääneen sanottujen lausuntojenkin perusteella inflaatiotason laskun viimeinen prosenttiyksikkö kolmesta kahteen saattaa kuitenkin olla vaikea ja aikaa vievä prosessi. Markkinat ovatkin alkaneet sopeutua mahdollisuuteen, että ensimmäistä ohjauskoron laskua ei mahdollisesti nähtäisi vielä kesäkuussakaan. CME FedWatch antaa vielä kuukausi sitten hyvin epätodennäköiseksi arvioidulle ohjauskoron kesäkuussa ennalleen jättämiselle nyt jo 35% todennäköisyyden.

CME FedWatch, todennäköisyys nykyiselle ohjauskoron tasolle FOMC:n kesäkuun kokouksessa

Ethereum Dencun upgrade ensi viikolla


Maailman suurimman älysopimusprotokolla Ethereumin odotettu suuri päivitys, ns. Dencun upgrade tapahtuu ensi keskiviikkona 13.3.2024. Kyseessä on suurin Ethereum-protokollan päivitys sitten viime keväänä tapahtuneen Shapella upgraden, ja sen yhteydessä implementoidaan kerralla yhdeksän Ethereum-kehitysehdotusta (Ethereum Improvement Proposal, EIP). Suurin mielenkiinto kohdistuu EIP-4844:een, jonka mahdollistaman uuden “blob”-datan hyödyntämisen odotetaan laskevan merkittävästi erityisesti layer 2-lohkoketjujen transaktiokustannuksia, minkä puolestaan odotetaan avaavan Ethereum-lohkoketjulle kokonaan uusia käyttötapauksia.

Dencun upgrade on aiemmin alkuvuoden aikana implementoitu kolmeen testiverkkoon, ja sen onnistunut implementointi ensi viikolla olisi Ethereumille merkittävä askel protokollan kehitystyössä.
Ethereum-protokollan natiivi token etherin kurssi onkin ollut päivityksen kynnyksellä kovassa nousussa, kohoten viimeisen kuukauden aikana noin 60%. Ei olisi täysin yllättävää, vaikka päivityksen toteutuminen aiheuttaisi lyhytaikaisen sell the news-kurssinotkahduksen, mutta pidemmällä aikavälillä Dencun upgraden onnistunut läpivienti on selkeästi positiivinen ajuri etherille käynnissä olevassa nousumarkkinassa.


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.