23.2.2024
I
Pulse

Ether vahvassa nousussa

Kryptomarkkinalla konsolidaatioviikko


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

Viimeisen viikon aikana kryptomarkkina on pääosin liikkunut poikittaisliikkeessä ilman selkeää trendiä. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi laski noin 0,1% ja alt-coin -markkinan (pl. ether) kokonaisarvo nousi noin yhden prosentin. Markkinan yleisilmeestä merkittävä poikkeus oli kuitenkin toiseksi suurin kryptovaluutta ether, jonka kurssi nousi noin 7%. Etherin bitcoinia voimakkaamman kurssikehityksen myötä bitcoin-dominanssi laski noin yhden prosenttiyksikön 53 prosenttiin, ja ETH/BTC-suhde nousi peräti viisi prosenttia noin 0,058:aan.

Bitcoin, ether ja muu krytovaluuttamarkkina (22.2.2024 klo 10:49)


Pidemmän aikavälin tarkastelussa kryptomarkkina näyttää olevan rajun kurssinousun jälkeen ainakin väliaikaisessa konsolidaatiovaiheessa. Ennen kulunutta viikkoa suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi nousi kolmessa viikossa noin 35%, joten jonkinlainen tasausvaihe ei ole yllättävää.
Viimeisen vuoden aikana jokaista bitcoinin voimakasta kurssinousua on seurannut noin kahden kuukauden tasanne, jonka lopussa kurssi on kohdannut 100 päivän liukuvan keskiarvon. Toistuessaan tämä kuvio voisi tarkoittaa poikittaisliikettä nykyisen kurssitason ympärillä kenties aina huhtikuun puolivälin jälkeen tapahtuvaan bitcoin halvingiin saakka, jonka jälkeen nähtäisiin seuraava isompi liike.

Bitcoin-kurssi, tasannevaiheet ja 100 päivän liukuva keskiarvo


Bitcoinin, ja sen mukana koko kryptomarkkinan, kurssikehityksen keskiössä vaikuttavat tällä hetkellä olevan tammikuussa käynnistyneiden bitcoin spot-ETF -rahastojen sisäänvirtausten kehittyminen. Mikäli sisäänvirtaukset pysyvät viime viikkoina nähdyillä korkeilla tasoilla, tuottaa se markkinaan jatkuvaa ostopainetta, minkä lähtökohtaisesti tulisi nostaa kursseja. Mikäli kuitenkin sisäänvirtauksissa nähtäisiin notkahdusta, voisi tämä nopeasti horjuttaa viime viikkojen voimakkaan positiivista sentimenttiä.

Bitcoin spot-ETF nettosisäänvirtaukset ETF-rahastojen käynnistymisestä alkaen.
Lähde: theblock.co

Ether vahvassa vireessä

Kuten edellisessä kappaleessa todettua, viimeisen viikon leimaa antava piirre on ollut toiseksi suurimman kryptovaluutta etherin vahva kurssinousu. Ether on vahvistunut selvästi sekä dollaria, bitcoinia että alt-coin -markkinaa vastaan. Etherin nousun vahvuutta kuvaa, että alt-coinien lievästi positiivisesta yleiskehityksestä huolimatta TOP 20-tokeneista sitä vastaan ovat vahvistuneet ainoastaan BNB ja etherin kehitystä usein seuraileva MATIC.


Etherin kurssi ylitti tiistaina 20.2.2024 merkittävän 3 000 dollarin rajapyykin, ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen. Monet analyytikot ovar arvioineet etherillä olevan lähiaikoina edellytykset nousta jopa 3600 dollariin saakka. Tämä toki riippuu paljolti bitcoinin kurssikehityksestä ja mm. edellä mainituista bitcoin ETF-rahastojen sisäänvirtauksista.

Joka tapauksessa on kiinnostavaa seurata, olisiko noin 1,5 vuotta kestänyt etherin sekä bitcoinia että muuta kryptomarkkinaa heikompi kurssikehitys jo tulossa käännekohtaansa ja kohti uutta nousua. Ether säilytti osuutensa kryptomarkkinan kokonaisarvosta ehkä yllättävänkin hyvin vuoden 2022 laskumarkkinan aikana (poislukien lyhyt notkahdus ja nopea toipimuminen kesän 2022 TERRA/LUNA-romahduksen yhteydessä), mutta vuoden 2023 nousumarkkinassa se selkeästi jäi muun markkinan vauhdista.

ETH/BTC suhde pysyi melko tasaisena vuoden 2022 laskumarkkinan ajan, mutta alkoi laskea bitcoinin vahvistuessa 2023.


Mikäli uskoo etherin ottavan yhtä vahvan aseman bitcoinin ulkopuolisesta kryptomarkkinasta kuin sillä oli 2020-2021 markkinanousussa, on etherissa helppo nähdä paljon nousupotentiaalia. Näkemyksemme on, että toukokuussa tapahtuva ensimmäisten ether spot-ETF -hakemusten hyväksyntä tai hylkääminen on merkittävä vedenjakaja etherille ja sen narratiiville tässä markkinasyklissä.

Teknisen analyysin näkökulmasta yhtenä avaintekijänä voi pitää ETH/BTC-suhteen tasoa 0,061, jossa suhde korkeimmillaan kävi bitcoin spot-ETF -hyväksyntien yhteydessä, kun bitcoin ETF-hakemusten hyväksyntä hetkellisesti nosti ETH ETF-odotukset kryptomarkkinan narratiivien valokeilaan.

ETH/BTC-suhteen pitkään jatkunut lasku ja avaintaso 0,061.


Uniswap v4 lähestyy

Maailman suurinta hajautettua kryptopörssiprotokollaa Uniswapia kehittävä The Uniswap Foundation ilmoitti viime viikolla, että Uniswap-protokollan seuraavan version, Uniswap v4:n, on alustavasti tarkoitus käynnistyä vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Uniswapin aikataulua ohjaa Ethereum-protokollan maaliskuulle suunnitellun suuren päivityksen, ns. Dencun upgraden läpimeno. Dencun upgraden implementoinnin jälkeen Uniswap aloittaa uuden protokollaversion turvallisuusauditoinnit ennen Uniswap v4 julkaisua.


Uniswapin nykyistä edeltävä versio v2 julkaistiin samoihin aikoihin edellisen bitcoin halvingin kanssa toukokuussa 2020. Pian näiden jälkeen nähtiin vuoden 2020 toisella puoliskolla defi-sektorilla dramaattinen kasvu aktiviteetissa, ajanjaksona joka pian nimettin “DeFi Summeriksi”. Neljä vuotta myöhemmin olemme tilanteessa, jossa bitcoin halving, mahdollinen ETH spot-ETF hyväksyntä ja siitä mahdollisesti seuraava kurssinousu sekä Uniswapin uusimman protokollaversion julkaisu saattavat osua muutaman kuukauden sisään. Onkin kiinnostavaa jäädä seuraamaan, nähtäisiinkö tänä vuonna kenties DeFi Summer 2.0.

Nvidian tulos ylitti odotukset

Vallitsevan tekoälybuumin keskiössä oleva yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Nvidia julkaisi keskiviikkona 22.2.2024 vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja samalla koko tilikauden tuloksensa. Vaikka analyytikoiden odotukset oli asetettu korkealle, onnistui Nvidia silti ylittämään ne. Tilikauden liikevaihtoa kertyi 60,9 miljardia dollaria, josta kasvua edelliseen tilikauteen 126%. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,1 miljardia dollaria, josta kasvua edelliseen vuosineljännekseen 22% ja edellisen vuoden samaan vuosineljännekseen 265%. Tästä liikevaihdosta operatiivista liiketulosta (GAAP) syntyi viimeisellä neljänneksellä 13,6 miljardia ja ja koko tilikaudella 33 miljardia dollaria, jotka olivat noin seitsemän- ja kahdeksankertaiset vuotta aiempiin tuloksiin.

Nvidian kurssi jälkikaupankäynnissä reagoi myönteisiin uutisiin yli 9 prosentin nousulla. Nvidian kurssi on 16 kuukaudessa lähes kuusinkertaistunut, mikä on tehnyt siitä maailman kuudenneksi arvokkaimman julkisesti listatun yrityksen. Pelkästään alkuvuoden aikana Nvidian kurssi on noussut noin 40% eli noin 450 miljardia. Tekoälyjättiläisen markkina-arvon mittakaavaa saattaa kuvata, että se on seitsemän viikon aikana noussut enemmän kuin koko Ethereum-protokollan ether-tokenin markkinarvo.

Kvarn X valikoima laajenee

Kehitämme Kvarn X -kaupankäyntipalvelua jatkuvasti palvellaksemme asiakkaitamme entistä paremmin. Yhtenä osana tätä kehitystä pyrimme jatkuvasti laajentamaan palvelun token-valikoimaa. Olemmekin tuoneet alustalle runsaasti uusia tokeneita, viimeisimpänä lisäyksinä Algorand (ALGO), The Graph (GRT), Fantom (FTM), Decentraland (MANA), The Sandbow (SAND), Apecoin (APE) ja Gala (GAL). Näiden lisäysten myötä Kvarn X -palvelun token-valikoima nousee 35 kryptotokeniin.

Lisää token-uutuuksia on tulossa lähiaikoina, joten kannattaa pysyä kuulolla!

Käy lukemassa esittely layer-1 protokolla Algorandista ja sen natiivi token ALGO:sta Kvarn X -verkkosivuilla.


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.