31.5.2024
I
Pulse

EUR/USD ja kryptomarkkina

Viikon avainnumerot


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

Viimeinen viikko on kryptomarkkinalla menty ilman selkeää trendiä. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi nousi 0,30 prosenttia, toiseksi suurimman kryptovaluutta etherin laski noin 0,7 prosenttia ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvo laski noin 0,8%.

BTC, ETH ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvo


Sekä kurssimuutosten että niiden välisten erojen ollessa pieniä, niin ETH/BTC-suhde kuin bitcoin-dominanssikin pysyivät käytännössä muuttumattomina.


Koko kryptomarkkinaa kuvaavilla indikaattoreilla hieman tapahtumaköyhän viikon aikana nähtiin yksittäisissä tokeneissa kuitenkin huomattavia kurssliikkeitä. Kvarn X-kaupankäyntipalvelun tokeneista  vahvimmat kurssinousut nähtiin Uniswapin UNI-tokenilta (+18%) Chainlinkin LINK-tokenilta (+14%) ja Aave-protokollan AAVE-tokenilta (+9%). Suurimmat kurssilaskut puolestaan tekivät Hederan HBAR (-9%), Makerin MKR-token (-6%) ja The Graph-protokollan GRT-token (-5%).

Hieman pidemmän aikavälin tarkastelussa viimeinen viikko asettuu jatkoksi jo noin kymmenen viikkoa kestänyttä, alkuvuoden voimakasta kurssinousua seurannutta poikittaisliikettä, jossa suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi on seilannut karkeasti 59 000 dollarin ja 73 000 dollarin välissä ilman selkeää suuntaa.

Näin pitkän konsolidaatiovaiheen jälkeen olisi odotettavissa, että kryptomarkkina saattaisi lähiaikoina ottaa selkeämmin havaittavan suunnan. Siihen, olisiko tämä suunta todennäköisemmin ylös- vai alaspäin, paneudumme seuraavaksi.

Kryptomarkkinan seuraava suunta?

Kuten todettua, viimeiset 2,5 kuukautta kryptokurssit ovat sahanneet edestakaisin vailla selkeää suuntaa. Puhtaasti kryptovaluuttojen kurssiliikkeistä markkinan seuraavan suunnan arvioiminen vaikuttaa melko vaikealta. Niiden osalta paras vihjeemme ehkä on, että bitcoinin kurssi on edelleen usein nousutrendin merkkinä pidetyn kahdenkymmenen viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella, minkä perusteella voisi olla perusteltua tulkita nousutrendin olevan edelleen voimassa. Marginaali 20 viikon keskiarvoon ei kuitenkaan ole enää erityisen suuri, sillä bitcoinin kurssin liikkuessa poikittain, on keskiarvo hilautunut jo yli 60 000 dollariin, eli vain reilun kymmenen prosentin päähän.


Tällä kertaa katsomme kuitenkin viimeisen puolentoista vuoden nousumarkkinaa hieman toisesta kulmasta, Euroopan yhteisvaluutta euron ja Yhdysvaltain dollarin välisen suhteen tarjoaman linssin läpi.

Jos asetamme bitcoinin dollarimääräisen kurssin ja EUR/USD-suhteen samaan graafiin, voimme nähdä että bitcoinin nousumarkkinan vahvat liikkeet ylöspäin ovat pääsääntöisesti tapahtuneet EUR/USD-suhteen ollessa nousussa. EUR/USD-suhteen laskutrendien aikaa bitcoinin kurssi pääsääntöisesti liikkunut poikittain tai laskenut hieman.


Ainoa selkeä poikkeus tähän sääntöön saatiin helmikuun alussa, kun bitcoin kurssi kääntyi selkeään nousuun pari viikkoa ennen EUR/USD-suhteen vastaavaa kääntymistä. Oletamme, että tämän poikkeaman katalyytit löytyvät tuolloin tuoreeltaan tapahtuneista bitcoin ETF-rahastojen aukeamisista, niiden keräämistä pääomavirtauksista ja/tai niiden aiheuttamasta poikkeuksellisen positiivisesta markkinasentimentistä.

Jos taas tarkastelemme EUR/USD-suhteen nousuvaiheita laskumarkkinan 2021-2022 aikana, voimme nähdä, että ne ajoittuivat usein samaan aikaan hieman loivemman laskun tai  jopa pienten laskumarkkinarallien kanssa. Laskumarkkinan voimakkaimmat liikkeet alaspäin nähtiin usein EUR/USD-suhteen ollessa laskutrendissä.

Laskumarkkinan suurimman poikkeuksen tähän säännönmukaisuuteen teki loka-marraskuun vaihde 2022, kun EUR/USD-suhde oli jyrkässä nousussa, ja samaan aikaan bitcoin kurssi sukelsi jyrkästi alaspäin. Tämän poikkeaman tulkitsemme johtuvan surullisen kuuluisan kryptopörssi FTX:n romahduksesta ja sen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Tätä tulkintaa kryptospesifistä markkinahäiriöstä tukee muun muassa se, että toista kryptovaluuttojen kaltaista korkean riskin omaisuusluokkaa, teknologiaosakkeita, edustava Nasdaq-indeksi liikkui tuolloin EUR/USD-suhteen suuntaisesti ylöspäin.

Mikäli lukija on tässä kohden saatu vakuutettua siitä, että EUR/USD-suhteen muutoksen suunta saattaa kannattaa ottaa huomioon arvioitaessa odotuksia kryptomarkkinan suhteen, haluamme tehdä kaksi sivuhuomautusta.

Ensinnä, tarkoitus ei ole sanoa, että euron vahvistuminen dollaria vastaan varsinaisesti aiheuttaisi kryptovaluuttojen kurssin nousua. Uskomme että kyse on enemmän korrelaatiosta. EUR/USD-suhde toimii usein markkinoiden indikaattorina, ja kertoo muutoksista mm. niiden riskinottohalukkuudessa.

Toisekseen, saattaa olla hyödyllistä ajatella, että vaikka EUR/USD-suhteen nouseminen on mahdollista ajatella euron vahvistumisena, kenties hyödyllisempää on ajatella se dollarin heikkenemisenä. Yhdysvaltain dollari on perinteisesti ollut talouden turvasatama, ja riskinottohalukkuuden kasvaessa se heikkenee paitsi euroa, myös korkeamman riskin omaisuusluokkia, kuten osakkeita ja kryptovaluuttoja vastaan.

Näiden sivuhuomautusten jälkeen voimme tarkastella EUR/USD-suhteen lähitulevaisuuden näkymiä.

Graafista voimme nähdä, että EUR/USD on juuri tehnyt sekä uuden “lower high:n” että “lower low:n”, ja samaan aikaan vajonnut kymmenen päivän liukuvan keskiarvonsa alapuolelle, kykenemättä nousemaan takaisin sen yläpuolelle. Tilanteen ratkeamisen voi katsoa olevan vielä kesken, mutta näemme suuren mahdollisuuden, että olemme juuri todistamassa EUR/USD-suhteen laskutrendin alkua.

Samaan aikaan bitcoinin kurssi on vajonnut kymmenen päivän keskiarvonsa alapuolelle, onnistuen kuitenkin vielä nousemaan takaisin sen yläpuolelle. Silläkin on takanaan kuitenkin kaksi “lower high:ta” ja “lower low:ta”.

Jos hypoteesi EUR/USD-suhteen laskutrendin alkamisesta pitäisi paikkansa, mitä se voisi tarkoittaa kryptovaluuttojen kursseille?

Aiempien EUR/USD-laskutrendien perusteella pitäisimme suurten ylöspäin suuntautuvien liikkeiden todennäköisyyttä alentuneena. Mikään vaihtoehto ei ole täysin mahdoton, mutta todennäköisimpänä pitäisimme poikittaisliikkeen jatkumista tai liikettä alaspäin. Tässä skenaariossa kannattaisi silmällä pitää 20 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella pysymistä, sillä se antaa viitteitä pidemmän aikavälin nousutrendin mahdollisesta tai katkeamisesta. Maltilliset liikkeet ylöspäin ovat mahdollisia, mutta pidämme melko epätodennäköisenä, että maaliskuussa nähdystä noin 74 000 dollarin kaikkien aikojen kurssihuipusta mentäisiin ylöspäin EUR/USD-laskutrendin aikana.

Kestoltaan tämän nousumarkkinan aikana nähdyt EUR/USD-suhteen laskutrendit ovat pääsäntöisesti olleet noin viidestä noin kymmeneen viikkoon. Vuoden 2023 alkukesällä lyhyehkö kesti laskutrendi melko tarkasti toukokuun ajan, ja seuraava hieman pidempi heinäkuun puolivälistä lokakuun alkuun.

Lopuksi teemme vielä kaksi sivuhuomautusta. EUR/USD-laskutrendin alkamisesta ei ole vielä täyttä varmuutta, vaikka varhaiset merkit tulkintamme mukaan siihen vahvasti viittaisivat. Toisekseen, ei ole takeita että positiivinen korrelaatio EUR/USD:n ja BTC/USD:n välillä säilyisi, vaikka näin usein onkin ollut. Tulemme seuraamaan EUR/USD-suhteen kehitystä ja sen mahdollista heijastumista kryptomarkkinaan tulevissa Pulse-uutiskirjeissämme, joten pysythän kuulolla!


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.