17.5.2023
I
Pulse

Fed indikoi koronnostojen jäävän tähän, katseet kohdistuneet keskusteluihin velkakaton ympärillä

17.05.2023 10:00 cet

Yhdysvaltain keskuspankki Fed indikoi edellisessä kokouksessaan mahdollisesta tauosta koronnostoissa

Fed nosti korkoja odotetusti edellisessä kokouksessaan, mutta indikoi samalla lausunnossaan, että rahapolitiikan kiristäminen saattaa jäädä tähän. Mitään selkeää lausuntoa tauosta ei totuttuun tapaan annettu ja pääjohtaja Jerome Powell sanoikin, että varsinaista päätöstä siitä ei tässä kokouksessa vielä tehty. Lausunnosta oli kuitenkin poistettu kohta, jossa todettiin tulevien kiristysten olevan vielä mahdollisia tilanteen niin vaatiessa. Tämä on yleensä ollut selvä indikaatio siitä, että tauko koronnostoissa on todennäköisin skenaario. Markkinat hinnoittelevat jo hyvin suurella todennäköisyydellä koronlaskujen alkavan syksyn aikana. Marraskuun kokoukseen odotuksissa on 0.50% prosenttiyksikön lasku ohjauskorossa.

Lähde: Atlantafed: Market probability tracker
Lähde: Atlantafed: Market probability tracker

Velkakattokeskusteluissa ei ole vielä löydetty ratkaisua - osakemarkkinat odottavissa tunnelmissa

Velkakatto lähenee eikä poliittisilta päättäjiltä ole vielä löytynyt yhteistä tahtotilaa asian ratkaisemiseksi. Markkinoilla maalataan uhkakuvia tilanteesta, jossa velkakatto saavutetaan ja Yhdysvallat ajautuu maksukyvyttömyyteen. Vaikka vastaavia keskusteluita on käyty aiemminkin, on tilanne nyt hankalampi ja skenaariota pidetään aiempaa huomattavasti todennäköisempänä. Mikäli tähän tilanteeseen ajauduttaisiin, tarkoittaisi se varallisuusarvojen romahtamista, dollarin heikentymistä sekä korkojen rajua nousua Yhdysvalloissa. Globaalissa kontekstissa heijastusvaikutukset olisivat merkittävät, eikä tilanteesta hyötyjiä käytännössä ole. Reaktioihin on haettu vertausta vuoden 2008 finanssikriisistä. Todennäköistä kuitenkin on, että lopulta sopu saavutetaan, koska poliittinen paine tähän on suuri eikä voittajia kriisitilanteeseen jouduttaessa olisi. Kyse on lopulta siitä, kumpi puoli poliittisessa järjestelmässä joustaa.

Osakemarkkinat ovat olleet sivuttaisliikkeessä viimeiset kuukaudet. Keskustelut velkakaton ympärillä eivät motivoi sijoittajia lisäämään riskiä ja tunnelmat ovat sitä kautta odottavat. Mikäli keskusteluissa saadaan aikaan ratkaisu, on sillä varmasti positiivinen vaikutus markkinasentimenttiin ja osakemarkkinoilla voidaan kääntyä hinnoittelemaan parempaa tulevaisuutta. Ratkaisulla tulee olemaan vaikutusta myös dollarin arvoon ja EURUSD valuuttaparin uskotaan palaavan hyvin lähelle pariteettia, eli tilannetta jossa 1 EUR=1 USD.

Kvarn Research: EURUSD 1y price chart
Kvarn Research: EURUSD 1y price chart

Kryptoalan VC-sijoitukset keskittymässä Eurooppaan

Rahoitusalan datapalvelu Pitch Bookin tilastojen mukaan Euroopan osuus kryptoalan Venture Capital -sijoituksista on viimeisen vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Euroopan osuus kryptoprojektien VC-rahoituksesta oli peräti 47,6%, kun se vuotta aikaisemmin oli vain 5,9%. Suurin osa Euroopan osuuden kasvusta on tapahtunut Yhdysvaltain kustannuksella, jonka osuus on samalla aikavälillä pudonnut noin 60 prosentista vain noin 30 prosenttiin. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Bloomberg.

Euroopan osuuden kasvu varhaisen vaiheen kryptoprojektien rahoituksesta selittynee ensisijaisesti talousalueiden sääntelyn eritahtisella etenemisellä. Kuten edellisessä Pulsessa kerroimme, on kryptovarojen sääntely EU:ssa merkittävästi Yhdysvaltoja pidemmällä. Erityisesti tänä keväänä Euroopan parlamentissa hyväksytty MiCa (Markets in Crypto Assets)-säädös tuo alalle kaivattua regulatiivista selkeyttä ja varmuutta, mikä rohkaisee alan uusia yrityksiä ja rahoittajia sijoittumaan juuri Unionin alueelle. Tämä kehityssuunta tukee näkemystämme, että selkeän sääntelyn syntyminen on toimialalle hyväksi, ja avaa kryptosektorin tietä osaksi vakiintunutta finanssijärjestelmää.

OPI LISÄÄ:

VC-sijoitukset ja token-markkinahinnat

Koska kryptoalalla on kyse varhaisen vaiheen teknologiaprojekteista, VC-rahoitus on luonnollisesti keskeisessä roolissa elinvoimaisten projektien liikkeelle saamisessa. Kryptosektoriin tehdyt VC-sijoitukset on perinteisesti vahvasti mukailleet kryptotokenien markkinahinnan kehitystä (kts. kuva).

Lähde: Galaxy Research
Lähde: Galaxy Research

Tyypillisesti VC-sijoitukset kulkevat hieman tokenien hintasykliä jäljessä. Hintasyklin tullessa vuonna 2022 kryptoille tyypilliseen voimakkaaseen laskumarkkinaan, myös VC-sijoitukset laskivat merkittävästi huippulukemistaan, palaten noin vuoden 2020 tasolle. VC-rahoituksen jyrkin lasku näyttää kuitenkin taittuneen, ja VC-diilien määrässä on nähtävissä jo pientä nousua (kts.kuva). Diilien määrän ja kokonaisarvon eri suuntiin kulkeminen on tyypillistä laskumarkkinan pohjalla, valuaatioiden saavuttaessa pohjansa. Nämä piirteet yhdessä ennakoivat, että VC-sijoitusten aallonpohja saattaa olla jo ohitettu, mikä olisi tyypillinen piirre siirryttäessä hiljalleen kohti uutta nousumarkkinaa.

Lähde: Galaxy Research
Lähde: Galaxy Research

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.