7.2.2023
I
Pulse

Fed indikoi koronnostojen olevan kohta ohi

Kuva

Fedin pehmeämpi retoriikka, Yhdysvalloista vahvat työllisyysluvut

Viime viikolla saatiin keskuspankeilta tuoreimmat rahapoliittiset toimenpiteet, kun sekä Fed että EKP kokoontuivat korkokokousten merkeissä. Korkoja odotetusti nostettiin molempien toimesta, mutta Yhdysvalloissa puheenjohtaja Jay Powell muutti retoriikkaansa hieman kevyemmäksi ja perusteli, miksi koronnostojen tahtia on vähitellen syytä alkaa hidastamaan. Yhdysvalloissa aletaan siis lähestyä koronnostosyklin huippua, mikä antaa sijoittajille uskoa rahan hinnan nousun olevan kohta ohi. Inflaatiossa on viime vuoden kesästä asti nähty tasaista hidastumista, ja tämä mahdollistaa Fedille alustavan indikoinnin siirtymästä kohti neutraalimpaa rahapolitiikkaa.

Kuva
U.S, Bureau of Labor Statistics (data): Annual CPI-U

Laskeva korkokäyrä on hankala yhtälö institutionaalisille sijoittajille. Korkokäyrän pitkästä päästä ei tällä hetkellä saa tarpeeksi tuottoja suhteessa lyhyen rahan hintaan. Ns. negatiivinen carry, eli negatiivinen tuotto pelkästään korkopositioiden pitämisestä salkussa, muodostaa institutionaaliselle sijoittajalle haasteen, varsinkin tilanteen jatkuessa pidempään. Näissä tilanteissa tuottoja joudutaan hakemaan riskillisemmistä sijoituksista, mikä on nähtävissä High Yield -yrityslainojen korkoeron kaventumisena, kysynnän kohdistuessa luottoriskikäyrän riskisempään osaan.

Viime perjantaina Yhdysvalloista saatiin todella vahvoja työllisyyslukuja. Non-farm payrolls, jota voidaan pitää yhtenä seuratuimmista työllisyyden kehitystä kuvaavista indikaattoreista, julkistettiin odotuksiin nähden poikkeuksellisen vahvana (tot. 517k, odotettu 216k). Näin vahvasti odotuksista poikkeavaa lukua on nähty vain harvoin. Tällöin on yleensä ollut kyseessä tilanne, jossa talous on ollut kääntymässä nopeasti kohti parempaa, taloudellisen aktiviteetin noustessa äkillisesti. Työmarkkinassa ei ole toistaiseksi ollut merkkejä talouden hidastumisesta, mitä voidaan pitää jopa erikoisena tilanteessa, jossa sekä rahoituksen että tuotannontekijöiden hinta on noussut merkittävästi viimeisten kuukausien aikana. Lähitulevaisuuden talousindikaattoreita tullaankin seuraamaan erityisellä tarkkuudella.

Kryptosektorilla vahvan alun jälkeen rauhoittumisen merkkejä

Kryptosektorin vahva alkuvuosi on helmikuun puolelle siirryttäessä vaihtunut rauhallisempaan markkinoiden sivuttaisliikkeeseen. Keskuspankkien toimilla ei ole ollut sektoriin yhtä suurta vaikutusta kuin osakkeisiin. Sijoittajan kannalta hyvänä voidaan pitää sitä, että nämä kaksi markkinaa kulkevat osittain omia polkujaan, koska hajautuksen merkitys korostuu omaisuusluokkien välillä eikä kryptosektorissa ole kyse suoraan osakkeisiin verrattavissa olevasta omaisuusluokasta.

Volatiliteetti on pidemmällä aikavälillä rauhoittunut ja kuten alla olevasta kuvasta näkyy, volatiliteetti onkin ollut viimeiset kuukaudet historiallisen alhaisilla tasoilla. Suhteessa perinteisiin omaisuusluokkiin volatiliteetti on toki edelleen korkea ja päivämuutokset sijoituskohteissa voivat olla merkittäviä. Sijoitusten ajallinen hajauttaminen onkin edelleen oikea strategia, mikäli haluaa välttää hintavaihteluiden aiheuttamat sudenkuopat.

Kuva
Kvarn Research 2023

Sektorin sisällä alalle virranneet pääomasijoitukset pitävät teknologisen kehityksen vauhdikkaana, ja hajautus eri teknologioiden välillä antaa mahdollisuuden kokonaisriskin parempaan hallintaan. Alla olevassa taulukossa on pyritty kuvaamaan sektorin sisäisen hajautuksen merkitystä. Aikaisten vaiheiden teknologioiden pitäminen mukana portfoliossa on suotavaa, mutta samalla niiden paino on syytä pitää riskiin nähden sopivana. Taulukossa on vertailtu muutamien vuosien takaisia aikaisen vaiheen nk. Layer 1 infrastruktuuriprojekteja markkinoiden kahteen suurimpaan ja tunnetuimpaan tokeniin.

Kuva
Kvarn Research 2023

Esimerkkinä perinteiseltä puolelta syntyneistä teknologisista ratkaisuista ja niiden heijastumisesta kryptosektorille ovat AI-tokenit, jotka rakentuvat tekoälyä hyödyntävien teknologioiden ja palvelujen päälle. Tämä kyseinen kryptosektorin osa-alue on saanut vahvasti tukea ChatGPT:n mullistaessa tiedon hallintaan liittyviä ratkaisuja tekoälyn avulla.

Markkinoille on tullut ensimmäinen virallinen ja säännelty euro-vakaavaluutta, jonka julkaisi suomalainen Membrane Finance. EURO-e vakaavaluutta on taattu yhtiön omistuksessa olevilla eurovaroilla ja yhtiön toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta. Euroon perustuva vakaavaluutta mahdollistaa maksuliikenteen, verotuksen ja kirjanpidon näkökulmasta eurooppalaisille sujuvamman maksuliikenteen digitaalisessa ympäristössä.

Learning-materiaalin ensimmäiset artikkelit julkaistu nettisivuilla

Me Kvarnilla olemme asettaneet tehtäväksemme toimia varainhoitajana ja asiantuntijakumppanina, joka tuo sektorin eri osa-alueet ymmärrettävästi ja selkeästi kaikkien saataville. Tätä varten olemme tuottaneet artikkelikokoelman, jonka tarkoituksena on kasvattaa ymmärrystä helposti luettavana kokonaisuutena. Nettisivuillamme on julkaistu kokoelman ensimmäiset artikkelit, jotka keskittyvät lohkoketjuteknologiaan, niiden mahdollistamaan arvonluontiin sekä teknologioiden eri kehityskerroksiin (layer). Lisää artikkeleita sijoittajaa kiinnostavista alan aiheista julkaistaan pian.

Menestyksekästä sijoitusstrategian toteutumista talven vaihtelevista keleistä huolimatta!

Mukavaa viikkoa kaikille!

Kvarnin tiimi