21.9.2023
I
Pulse

Fed jätti korot odotetusti ennalleen, Deutsche Bank aloittaa kryptosäilytysten tarjoamisen asiakkailleen

21.09.2023 08:30 cet
21.09.2023 08:30 cet

Fed jätti korot ennalleen syyskuun kokouksessa, yksi koronnosto vielä mahdollinen loppuvuoden aikana

Fed jätti nostamatta korkoja syyskuun kokouksen yhteydessä eilen illalla. Korkopäätös oli paljolti ennakoitu eikä se itsessään aiheuttanut markkinoille suuria liikkeitä. Korkotaso Yhdysvalloissa on tällä hetkellä 5.25-5.50%:n välillä ja Fed jätti kuitenkin vielä ennusteisiin mahdollisuuden yhdestä koronnostosta loppuvuoden aikana. Markkinat olivat korkokokouksen alla hyvin rauhallisissa tunnelmissa, ja viimeisetkin koronnosto-odotukset syyskuun osalta pyyhittin pois ennen päätöstä korkomarkkinoilta lievän korkojen laskun myötä. Osakkeissa ei nähty myöskään merkittäviä muutoksia, vaan koko päivä mentiin sivuttaisliikkeessä.

Korkopäätöksen yhteydessä julkaistu lausunto oli pitkälti samansisältöinen kuin mitä heinäkuussa, joitakin lieviä muutoksia sanamuodoissa kuitenkin saatiin. Näitä muutoksia tarkkaillaan aina hyvinkin tarkasti ja ne sisältävät usein paljon sellaista informaatiota, josta voidaan päätellä Fedin asemoituminen talouden kehityksen sekä tulevan rahapolitiikan vireen suhteen. Tuoreimmassa lausunnossa muutokset koskivat talouskasvua, jossa muutos tehtiin “kohtalaisesta” “vankkaan” sekä työmarkkinoiden osalta pehmennettiin lausuntoa siten, että työllisyyden kasvu oli aiemmin kuvattu “vahvaksi” kun nyt sen nähdään “hidastuvan”. Yksittäisiä sanoja, mutta etenkin työmarkkinoiden osalta muutos on selkeä ja lähitulevaisuudessa hidastumisella voi olla suuri merkitys kokonaiskuvan kannalta. Nämä olivat myös ainoat muutokset edelliseen lausuntoon verrattuna.

Fed julkaisi ennusteensa tulevien vuosien talouskehityksestä sekä korkopolusta. Huomionarvoista näissä ennusteissa on, että Fedin jäsenten mediaaninäkemys korkotasosta tulevina vuosina oli noussut ja näin ollen alleviivaa todennäköisyyttä pidemmälle korkeampien korkojen ajalle. Alla olevasta taulukosta on nähtävissä mediaaniennusteet tulevien vuosien korkotasolle kyseisen vuoden lopussa. Ennusteet perustuvat jokaisen jäsenen omaan arvioon korkotasosta.

Federal Reserve: FED predictions, September 2023
Federal Reserve: FED predictions, September 2023

Korkopäätöstä seuranneessa lehdistötilaisuudessa pääjohtaja Powell korosti talouden olevan tilanteessa, jossa haetaan tasapainoa työllisyyden kehityksen sekä positiivisen talouskasvun välillä. Lausunnosta jäi kokonaisuudessa kuva, ettei Fedillä ole vielä päätöksiä tehty marraskuun kokouksen suhteen ja talouden indikaattorit näyttelevät erittäin suurta roolia päätöksen lähestyessä. Hän korosti varovaisuutta päätösten osalta, mikä voidaan tulkita epävarmuudeksi ja pienikin muutos indikaattoreissa huonompaan suuntaan saa markkinan nopeasti hinnoittelemaan korkojen noston olevan ohi. Tällä olisi suuri merkitys rahoitusmarkkinoille, joka odottaa malttamattomana vanhojen hyvien elvytyksen aikojen olevan tulossa. Korot kiristävät jo monia talouden aloja ja kipurajoja on testattu.

Powell totesi myös korkojen pysyvän todennäköisesti odotuksia pidempään ylhäällä eikä “neutraalin korkotason” määrittely ole helppoa tässä tilanteessa. Fed tulee etsimään toimillaan sopivaa korkotasoa tästä eteenpäin ja kun se löytyy, siinä voidaan pysyä pidempäänkin. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että koronlaskuja voi olla edessä inflaation ja työllisyyskuvan selvästi hidastuessa, mutta aggressiivisia elvytystoimia tuskin nähdään lähikvarttaaleiden aikana. Mielenkiintoinen yksityiskohta oli myös toimittajan kysyessä onko “soft landing” -skenaario todennäköinen eli talouden hidastuminen ilman ajautumista syvään taantumaan ja onko se Fedin päälinja odotusten suhteen. Powell hiukan kierteli vastauksessaan ja halusi pysytellä määrittelemästä liian tarkasti Fedin odotuksia tämän suhteen. Hän kuitenkin totesi, että talous on ottanut yllättävän hyvin vastaan rahapolitiikan vahvan kiristymisen ja myös, että nyt vaaditaan tarkkaavaisuutta tulevaisuuden päätösten osalta, että vältetään ajautumista taloudelliseen epävakauteen. Lehdistötilaisuuden lopussa Powell kuitenkin erikseen vielä totesi toimittajan kysymykseen, että kyllä Fed pehmeää laskua luonnollisesti kaikissa toimissaan on tavoitellut. Ilman tätä mainintaa markkinoille olisi voinut jäädä epäilys “hard landingin” suuremmasta todennäköisyydestä Fedin ennusteissa.

Yhteenvetona korkokokouksen annista voidaan todeta, että Fed on selvästi vedenjakajalla sekä hyvin epävarma tulevista rahapoliittisista toimenpiteistään. Monesti aiemmin olen todennut, että talouden indikaattoreilla on merkitystä, mutta tämän kokouksen jälkeen niitä seurataan varmuudella entistä tarkemmin ja niiden julkaisuiden yhteydessä on mahdollista nähdä suuriakin markkinaliikkeitä yllätysten yhteydessä. Powell korostikin indikaattoreiden merkitystä suoraan myös omassa lausunnossaan. Korkojen osalta suunta lähikuukausina on todennäköisesti lievästi alaspäin, osakkeiden osalta on syytä tarkkailla aina kyseisen taloudellisen indikaattorin vaikutuksia toimialakohtaisesti, koska esimerkiksi työllisyyden heikentyessä Yhdysvaltain yksityinen kulutus laskee ja mm. palvelusektorilla toimiville yrityksille voi syntyä tulospaineita.

Markkinat ottivat Fedin viestin vastaan ristiriitaisissa tunnelmissa

Sekä krypto- että osakemarkkinat ottivat Fedin korkopäätöksen vastaan ristiriitaisissa tunnelmissa. Keskuspankin pääjohtaja avasi jo hiukan keskustelua koronlaskujen mahdollisuudesta jossain vaiheessa tulevaisuudessa, mutta samalla piti todennäköisenä vaihtoehtona korkojen pysymistä korkealla odotettua pidemmän aikaa. Kryptomarkkina oli käytännössä sivuttaisliikkeessä koko päivän ajan ja osakkeissa nähtiin lievää laskua päivän päätöstä kohti mennessä. Kryptomarkkinalla nähtiin kuitenkin lievää nousua Yhdysvaltain osakemarkkinoiden sulkeuduttua, mutta liikkeet ovat hyvin maltillisia eikä niistä kannata vetää vielä tässä vaiheessa pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä. Kuten yllä todettiin, syksyn aikana talouden indikaattorit tulevat näyttelemään pääroolia markkinaliikkeitä ennustettaessa.

Telegram integroi kryptolompakon

Telegram julkisti Token2049-konferenssissa Singaporessa tuovansa pikaviestin-sovellukseensa kryptotokenien itsesäilytyksen mahdollistavan kryptolompakkointegraation. Hanke toteutetaan yhteistyössä The Open Network (TON) Foundationin kanssa. Marraskuussa julkaistavan lompakon nimi tulee olemaan TON Space, ja se tulee hyödyntämään TON-lohkoketjua.

Telegram on yksi maailman käytetyimmistä pikaviestin-sovelluksista. Se on maailman kymmenen ladatuimman sovelluksen joukossa, ja sillä on yli 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Kryptolompakko-integraatio voidaan nähdä yhtenä askeleena Telegramin pyrkimyksessä laajentaa sovelluksensa käyttökohteita pelkkää pikaviestintä laajemmaksi “superappiksi”, kiinalaisen WeChatin tapaan.

On varsin helppo nähdä, kuinka suuri potentiaali piilee tämän suurusluokan käyttäjämäärien omaavien sovellusten integroidessa kryptolompakoita, jotka mahdollistavat viestien lisäksi saumattoman arvon siirtämisen käyttäjien välillä krypto-tokenien muodossa. Erityisesti Telegramille, jonka käyttö perustuu erilaisiin ryhmiin, kryptomaksaminen tarjoaa runsaasti käyttötapauksia ryhmän jäsenten välisen vaihdannan, sekä esim. erilaisia jäsenyyksiä tai muita statuksia ilmentävien NFT:den muodossa.

Deutsche Bank aloittaa kryptosäilytyksen tarjoamisen instituutioasiakkaille

Saksalainen pankkijätti Deutche Bank on aloittanut yhteistyön sveitsiläisen kryptoinfrastruktuuria tarjoavan Taurus-yhtiön kanssa aloittaakseen kryptovarojen ja tokenisoitujen omaisuuserien säilytyspalvelujen tarjoamisen institutionaalisille asiakkailleen. Yhteistyö julkistettiin 14.9.2023, ja on selkeää jatkoa Deutche Bankin kesäkuussa antamalle ilmoitukselle, jossa yhtiö kertoi hakeneensa toimilupaa kryptovarojen säilyttämiseen.

“Digitaalisten omaisuuserien odotetaan kasvavan biljoonien dollarien mittaluokkaan, ja ne tulevat olemaan korkea prioriteetti niin sijoittajille kuin (varainhoidon) yhtiöille”, totesi Deutche Bankin arvopaperipalveluiden kansainvälinen johtaja Paul Maley.

Avauksellaan Deutche Bank liittyy samaan joukkoon Standard Charterin, BNY Mellonin ja Societe Generalen kanssa suurina perinteisten finanssipalvelujen tarjoajina, jotka ovat laajentaneet palvelutarjontaansa kryptosektorille. Näkemyksemme on, että kryptosektorin ja perinteisen finanssimaailman yhteensulautuminen on vasta alussa, ja tulemme lähivuosina näkemään enenevästi tämän kaltaisia avauksia suurilta finanssialan toimijoilta.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.