28.6.2023
I
Pulse

Fed piti tauon koronnostoissa, kryptosektorilla Bitcoinin dominanssi nousussa

28.06.2023 08:30 cet

Fed piti kesäkuun korkokokouksessa odotetusti korot ennallaan, EKP jatkaa taistelua inflaatiota vastaan

Yhdysvaltain keskuspankki Fed päätti edellisessä kokouksessaan kesäkuun puolivälissä odotetusti jättää ohjauskoron ennalleen. Päätöksen jälkeen julkaistussa lausunnossa todettiin, että loppuvuoden aikana nähdään mahdollisesti vielä 1-2 koronnostoa, ja tällä hetkellä markkina hinnoittelee vain yhtä nostoa tapahtuvaksi syyskuun kokouksessa. Tämä perustuu pääosin siihen, että korkopolitiikka on jo toteuttanut toivottua kehitystä inflatoristen paineiden hellitettyä otettaan sekä Fedin pyrkimyksiin välttää talouden ajautumista taantumaan. Fed tunnetusti tarkkailee myös markkinaodotusten kehittymistä, välttääkseen ylimääräisten shokkien aiheuttamista markkinoilla. Etenkin näin herkässä taloudellisen kehityksen tilanteessa taantuman todennäköisyys kasvaisi korkeaksi korkoja edelleen nostettaessa. Keskuspankilla on nyt myös mahdollisuus seurata rauhassa tilannetta ja katsoa seuraavien kokousten yli, onko inflatoristen paineiden hellittäminen todellista. Mikäli alkusyksystä nähdään talouden merkittävää hidastumista, on hyvin todennäköistä, että tuo yksikin koronnosto jää toteutumatta.

Valtameren tällä puolella Euroopan keskuspankki (EKP) jatkoi taistelua inflaatiota vastaan. Korkoja nostettiin edelleen kesäkuun kokouksessa 0,25% prosenttiyksiköllä 3.5%:iin ja keskuspankki indikoi, että lisää olisi luvassa heinäkuun kokouksessa. Toukokuun inflaatio Euroopassa (HICP, YoY) oli 6,1%, mikä on selvästi Yhdysvaltoja korkeampi ja näin ollen koronnosto oli hyvin perusteltu. EKP on nostanut korkoja hiukan hitaammin verrattuna Yhdysvaltoihin, mikä voi olla osittain syynä korkeammalle inflaatiolle Euroopassa tällä hetkellä. EKP:n jäsenten keskuudessa on myös viimeisimmän korkokokouksen jälkeen alkanut esiintyä selviä mielipide-eroja syksyn korkopolitiikan osalta, mikä on ymmärrettävää, sillä Euroopassa tilanne on hyvin erilainen jäsenmaiden talouksien erilaisista lähtötilanteista sekä niiden kyvystä sopeutua korkeampiin rahoituskustannuksiin. Inflaatio ei myöskään ole tasaisesti jakautunut ja rahapolitiikkaa ohjataan kuitenkin koko euroalueen tilastojen pohjalta. Markkina hinnoittelee EKP:n osalta koronnostosyklin huippua vuoden 2023 lopulle 4.00%:n tasolle.

Kvarn Research: ECB, FED ohjauskorko sekä Euribor ja Fed Funds futuureista johdetut ennusteet
Kvarn Research: ECB, FED ohjauskorko sekä Euribor ja Fed Funds futuureista johdetut ennusteet (lähde: EKP, FED)

Kuten yllä olevasta kuvasta on nähtävissä, odotukset koronlaskujen alkamiselle ovat siirtyneet muutamalla kuukaudella eteenpäin, käytännössä vuoden 2024 alkupuolelle. Ennen kesäkuun korkopäätöksiä odotukset käänteelle olivat marraskuussa 2023. Inflaatiokuvassa sekä talouden kehityksessä pitäisi tapahtua selkeitä muutoksia heikompaan suuntaan, jotta keskuspankit lähtisivät laskemaan korkoja vielä tämän vuoden puolella. Siihen on olemassa kuitenkin vielä mahdollisuus, koska rahoituskustannusten nousu ei välttämättä ole vielä valunut täysimääräisesti läpi arvoketjujen.

Osakemarkkinat lievässä laskutrendissä, kryptosektorilla isompia liikkeitä

Osakemarkkinoilla keskuspankkien rahapolitiikan jatkuminen kiristymisen puolella on aiheuttanut lievästi negatiivisia tunnelmia. Odotuksissa on, että markkina voi hyvinkin mennä seuraavat viikot sivuttaisliikkeessä heinäkuun korkopäätöksiä odottaen. Tällä hetkellä markkinoille indikaatiot koronnostosyklien loppumisesta tuottaisivat positiivista virettä, mutta keskuspankkien jättäessä ovet raolleen lisänostoille, osakemarkkinoilla rahoituskustannusten nousun jatkuminen tuottaa hankaluuksia. Talouden indikaattorit ovat tärkeässä roolissa ja etenkin työllisyystilanne sekä yksityisen kulutuksen luoma kuva ovat tarkassa seurannassa Yhdysvalloissa.

Kvarn Research: Bitcoin ja Nasdaq YTD
Kvarn Research: Bitcoin ja Nasdaq YTD

Kryptosektorilla keskuspankkien päätökset aiheuttivat odotetusti myyntipainetta, joka kuitenkin jäi hyvin lyhytaikaiseksi. Kokousta seuranneet päivät mentiin sivuttaisliikkeessä ja merkittävämmät liikkeet sektorilla alkoivat täysin muista kuin makrotaloudellisista syistä. Yllä olevasta kuvasta on myös helppo havaita korrelaatioiden vähentyneen osakemarkkinoiden ja kryptosektorin välillä huhtikuun jälkeen. Bitcoinin arvossa nähtiin erittäin merkittäviä liikkeitä viimeisen viikon aikana sen arvon kohotessa lyhyessä ajassa noin 20%:a. Tästä liikkeestä tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

BlackRock avaamassa ovia Bitcoin ETF-tuotteille?

Yhdysvaltalainen varainhoidon jättiläisyhtiö BlackRock jätti Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle lupahakemuksen Bitcoin ETF-tuotteesta. Vaikka kyseessä on vasta hakemus, herätti tämä kryptomarkkinalla suurta huomiota, sillä BlackRock on maailman suurin varainhoitoyhtiö, ja hallinnoi lähes 9 biljoonan (9 000 000 000 000) dollarin varoja.

BlackRockin Bitcoin ETF-hakemuksesta saattaa muodostua merkittävä vedenjakaja, sillä Bitcoin ÈTF-tuotteiden puuttuminen yhdysvaltain sijoitusmarkkinoilta on ollut yksi kryptosijoittamisen merkittävimpiä pullonkauloja. ETF-muotoisen sijoitusmahdollisuuden uskotaan avaavan kryptomarkkinan merkittävälle määrälle sijoittajia, joille ei juridisia tai teknisiä valmiuksia sijoittaa kryptovaluuttoihin suoraan.

Yhdysvaltain arvopaperikomissio on tähän asti systemaattisesti hylännyt spot-muotoiset Bitcoin ETF -lupahakemukset, ja myöntänyt lupia ainoastaan Bitcoin futuuri-ETF:lle, jotka puolestaan futuurirakenteen vuoksi ovat sijoittajalle selkeästi epäedullisia suoraan Bitcoiniin sijoittamiseen verrattuna. BlackRockin historia ETF-tuotteiden lupahakemuksissa on kuitenkin vaikuttava, sen yhteensä lähes kuudesta sadasta lupahakemuksesta on kautta aikain hylätty vain yksi.

Se, että BlackRock päätti jättää hakemuksen, herättikin runsaasti spekulaatioita siitä, että BlackRockilla on syitä uskoa arvopaperikomission linjan olevan muuttumassa. Päivien sisällä BlackRockin jätettyä hakemuksensa useat muutkin varainhoitajat jättivät omat hakemuksensa, mukana mm. toinen varainhoidon jättiläinen Invesco (hallinnoitavat varat noin 1,5 biljoonaa (1 500 000 000 000) dollaria). Bitcoinin kurssi reagoi ETF-uutisiin voimakkaasti, nousten viikossa yli 20%.

On kuitenkin syytä muistuttaa, että kyse todellakin on vasta lupahakemuksesta, jonka hyväksytyksi tuleminen edellyttää Yhdysvaltain arvopaperikommision merkittävää linjan muutosta suhtautumisessaan kryptovaluuttoihin liittyviin sijoitustuotteisiin. Toteutuessaan Bitcoin ETF kuitenkin avaisi kryptomarkkinaa todella merkittävästi uusille sijoittajaryhmille, ja lupahakemuksen kehittymistä kannattaa seurata tarkasti.

Markkinakommentti

BlackRockin ETF-hakemuksen jälkeen Bitcoin-markkinalla nähtiin voimakas n. 25% nousu, josta kirjoitushetkellä ollaan tultu noin 5% prosenttiyksikköä takaisin. On kuitenkin tärkeää huomata, että kryptomarkkina Bitcoin poislukien (Total2) liikahti huomattavasti vaisummin, prosentuaalisen nousun ollessa vain puolet Bitcoinista.

Se, että Bitcoinia pienemmät ja lähtökohtaisesti volatiilimmat ns. altcoinit reagoivat nousuliikkeessä Bitcoinia vähemmän, kertoo markkinan olevan vielä huomattavan varovainen.

Makroekonomisen epävarmuuden säilyessä uskomme altcoin-markkinan todennäköisesti pysyvän lähitulevaisuudessa heikkona suhteessa Bitcoiniin. Erityisesti Bitcoinin mahdolliset korjausliikkeet alaspäin tarkoittaisivat todennäköisesti altcoineille rajumpaa liikettä, joten pidämme niitä edelleen lyhyellä aikavälillä varsin riskipitoisina.

Bitcoin ja muu kryptomarkkina (ex-BTC) markkinaliikkeet viimeisen kahden viikon ajalta. Lähde: TradingView
Bitcoin ja muu kryptomarkkina (ex-BTC) markkinaliikkeet viimeisen kahden viikon ajalta. Lähde: TradingView

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.