Johdanto artikkelisarjaan

Johdanto artikkelisarjaan

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena on auttaa lukijaa tutustumaan kryptomarkkinaan ja kryptosektoriin liittyviin teknologioihin. Tavoitteenamme on ollut luoda helposti ymmärrettävä ja informatiivinen kokonaisuus sekä kryptomarkkinaan vasta tutustuville, että alaan jo pidempään perehtyneille. Artikkelisarjaa tullaan päivittämään mm. uusien teknologioiden esittelyllä sekä muilla sektoriin liittyvillä analyyseilla.

Lohkoketjuteknologia sekä kryptosektori tarjoavat paljon mielenkiintoisia aiheita artikkelisarjan aiheiksi. Alan teknologinen kehitys on ollut vauhdikasta ja tulevaisuuden käyttökohteet tulevat varmuudella näkymään monella eri alalla, ulottuen aina yksittäisestä kuluttajasta kenties kokonaisiin talousjärjestelmiin. Teknologista kehitystä ei siis turhaan kuvailla disruptiiviseksi. Kvarn haluaa olla omalta osaltaan luomassa ymmärrystä sekä antamassa välineitä tähän muutokseen osallistumisessa.

Olemme koonneet artikkelisarjan järjestykseen, joka lukijan on helppo kulkea alusta loppuun. Samalla artikkelit on jaoteltu siten, että mikäli jokin aihealue on lukijalle erityisen mielenkiintoista, on siihen helppo keskittyä. Tiedämme, että täydellisen kattavia vastauksia kaikkiin kysymyksiin on mahdotonta antaa yksittäisessä artikkelissa. Tarkoituksenamme onkin ensisijaisesti luoda pohjaa ymmärrykselle, ja mahdollistaa lukijalle uppoutuminen syvemmälle aihepiiriin. Materiaalia kryptosektorin teknologioista sekä markkinasta on tarjolla jo niin runsaasti, että sen tiedon löytäminen ei ole ongelma, mutta sen tulkitseminen ilman riittäviä perustietoja voi olla. Artikkeleissa pyritään myös tarvittaessa selventämään alan termistöä. Tämän tueksi tulemme lisäksi julkaisemaan krypto-sanaston, josta löytyy sektorille tyypillistä termistöä selkokielisesti avattuna.

Ethän epäröi ottaa yhteyttä meihin, mikäli artikkeleista tai Kvarnin tarjoamista ratkaisuista herää kysymyksiä.

Kvarnin tiimi