4.10.2023
I
Pulse

Korkomarkkinoilla raju liike ylöspäin, elokuun työllisyystilastot yllättivät markkinat


04.10.2023 08:30 cet


Pitkissä koroissa selkeää nousua molemmin puolin valtamerta

Pitkät korot ovat olleet vahvassa nousussa keskuspankkien syyskuun korkopäätösten jälkimainingeissa. Sekä Yhdysvaltain että Euroopan keskuspankit indikoivat mahdollisuudesta pitää korkoja odotuksia kauemmin näillä korkeilla tasoilla, mikä on saanut pitkät korot nousuun ja sitä kautta korkokäyrän jyrkkenemään huomattavasti. Alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä Yhdysvaltain 2 vuoden ja 10 vuoden valtionlainojen (US Treasury) välinen korkoero. Syyskuun korkokokouksen jälkeen käyrä on jyrkentynyt Yhdysvalloissa lähes 50 korkopistettä (0.50%), mitä voidaan pitää todella merkittävänä liikkeenä ja osoittaa markkinoiden diskonttaavan korkosyklin käänteen siirtymistä pidemmälle tulevaisuuteen. Käyrä on kuitenkin edelleen laskeva, lyhyet korot korkeammalla kuin pitkät korot, mikä tarkoittaa taantumaan toteutumisen olevan markkinoilla vielä odotusarvo.


MarketView: Government bond yield curve - US 2y-10y, EUR 2y-10y


Samasta kuvaajasta on myös selvästi nähtävissä Euroopan korkomarkkinoiden kehityksen kulkevan lähes yksi yhteen Yhdysvaltain kanssa. On kuitenkin huomioitava, että Euroopassa korot eivät ole vielä läheskään samoilla tasoilla Yhdysvaltoihin nähden ja EKP olikin syyskuun kokouksessa retoriikassaan astetta tiukemmalla linjalla. Mikäli pitkät korot jatkavat nousuaan, talouden kuva voi nopeasti muuttua aiempaa heikompaan suuntaan, koska etenkin yksityisen kulutuksen ja kuluttajien luottamuksen kannalta pitkillä koroilla on Yhdysvalloissa suuri merkitys.

Korkokäyrän dynamiikasta voidaan todeta, että koronnostosyklin ollessa loppumassa ei korkokäyrän odoteta enää kovin paljoa jyrkkenevän nyt nähtäviltä tasoilta. Seuraavassa vaiheessa jyrkkeneminen tapahtuu keskuspankkien alkaessa löysentämään rahapolitiikkaa laskemalla ohjauskorkoa, jolloin lyhyemmät korot lähtevät vahvasti laskusuuntaan. Mikäli keskuspankit eivät enää tänä vuonna nosta korkoja, pitkät korot ovat todennäköisesti lähellä lyhyen aikavälin huippuja.


Työllisyystilastot elokuulta yllättivät markkinat -  korot ylös, osakkeet alas

Eilen saatiin tuoreita tilastoja työllisyydestä uusien avointen työpaikkojen syntymisen muodossa elokuun osalta. Luvut yllättivät positiivisesti ja antavat edelleen mahdollisuuden Fedille hillitä hintakehitystä koronnostojen muodossa vielä marraskuussa. Tämä on kuitenkin vielä hiukan ennenaikaista, koska kyseessä oli vain yksi työllisyyttä kuvaava luku ja tärkeitä tilastoja saadaan vielä monia ennen seuraavaa korkokokousta.

On kuitenkin selvää, että osa talouden indikaattoreista jatkaa monen sijoittajan mielestä yllättävänkin vahvalla uralla, mikä herättää heissä varovaisuutta ja saattaa johtaa voimakkaisiin markkinareaktioihin odottamattomien tapahtumien sattuessa. Korkojen selvä nousu eilisten lukujen jälkeen painoi osakkeita voimakkaaseen laskuun. Perinteinen negatiivinen korrelaatio korko- ja osakemarkkinoiden välillä on selvästi vahvistunut viime aikoina.

Osakkeisiin on alkuvuoden aikana hinnoiteltu vahvasti tulevaa rahapolitiikan muutosta elvyttävämpään suuntaan ja arvostustasot ovat pysyneet osakkeissa korkealla. Vähitellen nuo odotukset rahapolitiikan muutoksesta on siirretty pitkälle vuoteen 2024. Elämme siis aikaa, jolloin huonot uutiset ovat osakkeille hyviä uutisia. Kyseisessä heikommassa talouden kuvassa avautuisi mahdollisuus aloittaa pehmeämmän rahapolitiikan ja asteittaisen elvytyksen hinnoittelu markkinoilla, mikä olisi riskin kannalta pääasiassa myönteistä. Riskinä tälle skenaariolle on, että talous pysähtyy kuin seinään ja siinä tilanteessa keskuspankeille tulee kiire aloittaa aggressiiviset elvytystoimet.


Ether futuuri-ETF:ille vaisuhko vastaanotto

Maanantaina 2.10.2023 otettiin kryptosijoittamisen valtavirtaistumisessa jälleen merkittävä askel eteenpäin, kun ensimmäiset Ethereum-lohkoketju etherin futuuri-ETF:t julkaistiin.


Yhteensä kuusi ether-futuuri-ETF rahastoa, joiden liikkeeseenlaskijoiden joukossa oli mm. VanEck, Bitwise ja ProShares,  keräsivät kaupankäyntivolyymia yhteensä noin kaksi miljoonaa dollaria. Tämä on varsin vaatimatonta verrattuna siihen, että vuonna 2021 ensimmäinen Bitcoin futuuri-ETF (ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)) keräsi ensimmäisenä kaupankäyntipäivänään volyymia noin miljardi dollaria.

On kuitenkin syytä huomioida, että tämä liikkeeseenlasku tapahtui keskellä hurjinta nousumarkkinan huippua, ja ensimmäiseen tuotteeseen suuntautui hyvin paljon kryptosektoriin pitkältä ajalta patoutunutta kysyntää. Ether futuuri-ETF:n kysyntään vaikuttanee myös se, että Bitcoin spot-ETF hyväksyntä alkaa näyttää entistä todennäköisemmältä. Mikäli Bitcoin spot-ETF hyväksytään, uskoo moni että tämän jälkeen ether spot-ETF on vain ajan kysymys. Spot-ETF on sijoittajalle lähes aina futuuri-ETF:aa suotuisampi vaihtoehto, joten odotukset sen olemisesta pian näköpiirissä luonnollisesti hieman vaimentavat futuuri-ETF:n kohdistuvaa mielenkiintoa.

Itse etherin hintaan futuuri-ETF:ien liikkeeseen lasku aiheutti lievän “sell the news”-ilmiön, ja etherin kurssi laski maanantaina noin neljä prosenttia.


OPI LISÄÄ:

Ethereum? Ether? Futuurit? ETF?  

Ethereum on hajautettu lohkoketju, jonka keskeisenä piirteenä ovat ns. älysopimukset. Ethereum pyrkii tarjoamaan mm. Bitcoin-protokollaa merkittävästi enemmän toiminnallisuuksia ja täten käyttötapauksia. Vuonna 2015 käynnistynyt Ethereum on ns. älysopimusprotokollista selkeästi suurin ja suurelta osin dominoi Bitcoinin ulkopuolista kryptosektoria.

Ether on Ethereum-lohkoketjun ns. natiivi token. Se tarkoittaa, että Ethereum-lohkoketjussa tehtävien transaktioiden transaktiomaksut maksetaan etherilla, ja verkon validointiin osallistuvat ns. steikkaajat saavat validointipalkkionsa etherina. Ether on markkina-arvoltaan heti Bitcoinin jälkeen toiseksi suurin kryptovaluutta, kirjoitushetkellä noin 200 miljardia dollaria.

Futuuri on sopimus, jolla sitoudutaan ostamaan tai myymään hyödykettä ennalta määritettynä ajankohtana ennalta määritettyyn hintaan. Futuurisopimusten tarkoitus on mahdollistaa spekulatiivinen kaupankäynti hyödykkeillä ilman, että itse hyödykkeen tarvitsee vaihtaa omistajaa.

Futuuri-ETF on pörssilistattu rahasto (exchange traded fund, ETF) joka suoraan sijoituskohteeseen sijoittamisen sijaan sijoittaa sen hintaa koskeviin futuurisopimuksiin.

Koska futuurisopimukset määräajoin umpeutuvat ja ne täytyy uusia, ovat erityisesti Bitcoin  futuuri-ETF:t päätyneet tuottamaan selkeästi heikommin kuin itse Bitcoin. Tällä hetkellä futuuri-ETF ovat ainoa pörssilistattu tapa sijoittaa kryptovaluuttoihin, mutta markkinat voimakkaasti  toivovat spot-ETF:n hyväksyntää ja liikkeeseen laskua vuoden 2024 aikana.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.