18.10.2023
I
Pulse

Korkosyklin käännettä voidaan joutua odottamaan pitkälle ensi vuoteen, ETF-huhut heiluttivat rajusti Bitcoinin hintaa

Webinaari: Opastus hajautetun rahoituksen maailmaan

Ensimmäisen webinaarimme asiantuntijana esiintyy suomalaisen DeFi Suomi -yhteisön perustaja Janne Ikola (MBA International Finance). Janne on kotimaisen DeFi-kentän uranuurtaja ja omaa pitkän kokemuksen sijoittamisesta sekä perinteisellä puolella että kryptosektorilla.


Asiantuntija: Janne Ikola, DeFi Suomi
Moderaattori: Tuomas Maksimainen, Kvarn Capital
Ajankohta: Keskiviikkona 25.10.2023
Aika: 8:30 - 9:30

Ilmoittaudu webinaariin tästä!

Markkinat ennakoivat koronnostojen olevan Fedin osalta ohi

Lokakuussa julkistetut työllisyystilastot Yhdysvalloissa osoittautuivat odotuksia selkeästi paremmiksi aiheuttaen korkojen nousua sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Etenkin pitkien korkojen nousua voidaan pitää jo poikkeuksellisen rajuna, ja vaikka Fed ei päätyisi nostamaan korkoja enää tänä vuonna, nykyisen korkotason nähdään toimivan vahvasti taloutta kiristävänä komponenttina. Moni Fedin johtokunnan jäsen on tuonut julki näkemyksensä korkomarkkinan tilasta ja kaikki ovat olleet hyvin samoilla linjoilla, pitkien korkojen nousun kiristävä vaikutus on merkittävä ja uusille koronnostoille ei tässä tilanteessa ole tarvetta.

Edellä mainituista seikoista johtuen, odotukset kahden viikon kuluttua saatavalle Fedin korkopäätökselle ovat markkinahinnoittelun valossa ohajuskoron ennallaan pitämisen puolella. Tällä hetkellä markkina hinnoittelee nostolle vain noin 10%:n mahdollisuutta.


CME Watch: Fed ohjauskoron muutosten todennäköisyydet marraskuulle 2023


Yhdysvaltain dollari vahvassa vireessä, pääomien siirtymistä osakkeista korkoihin luvassa

Jyrkästi nousevat korot ovat samalla vahvistaneet Yhdysvaltain dollaria suhteessa muihin päävaluuttoihin. Korkoeron kasvu Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on saanut valuuttaparin liikkumaan takaisin kohti pariteettia (EURUSD = 1.00), mutta pelkästään korkoeron pysyminen näillä tasoilla tukee dollarin vahvistumistrendiä.

Dollarin laaja-alainen vahvistuminen on perinteisesti tukenut myös Yhdysvaltain osakemarkkinoita, jotka indeksitasolla ovat tuottaneet vuonna 2023 tähän mennessä erittäin hyvin suhteessa muihin. Alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä suurimpien alueellisten pörssien tuotot vuoden alusta (Yhdysvallat, Eurooppa, Aasia). On kuitenkin huomioitava, että pääindeksit Yhdysvalloissa ovat nousseet suurimpien teknologiayritysten vetämänä, ja mikäli näiden yritysten tulevaisuudennäkymissä alkaa näkymään heikkenemisen merkkejä, voidaan indekseissä nähdä suuriakin liikeitä alaspäin.

Kvarn Research: Nasdaq, S&P500, Euro Stoxx 50, Hang Seng Index YTD


Vuoden loppua kohti mentäessä on odotettavissa että sijoittajat haluavat myös kotiuttaa voittoja hyvin tuottaneista sijoituksistaan, etenkin tilanteessa, jossa ensi vuoden alkupuoliskon taloudellinen kuva näyttää heikolta ja taantuman riski on suuri. Samalla korkomarkkinan tarjoamat tuotot toimivat hyvänä puskurina heikommalle talouskehitykselle, joten perinteistä allokaation siirtämistä osakkeista korkoihin on suurella todennäköisyydellä monen sijoittajan suunnitelmissa.

Nousevien ohjauskorkojen historiaa 2000-luvulta Yhdysvalloissa

Tutkittaessa tällä vuosituhannella toteutettuja koronnostosyklejä voidaan tehdä seuraavia havaintoja:

1. Nostosyklit on aina toteutettu pitkinä koronnostojen sarjana

2. Lyhimmillään syklin käänne koronnostojen loppumisesta ensimmäiseen laskuun on ollut 8 kuukautta

3. Keskuspankit ovat aina joutuneet reagoimaan äkilliseen muutokseen taloudellisessa tilanteessa

Näiden tulosten valossa korkojen laskemista voidaan joutua odottamaan melko pitkällekin ensi vuoteen, ellei markkinassa tapahdu äkillistä muutosta selkeästi huonompaan suuntaan, tai saada äkillistä shokkia esimerkiksi kiinteistö- ja sitä kautta finanssisektorin vaikeuksien kautta. Toinen mahdollinen äkillinen shokki voisi olla pankkisektorin likviditeettitilanteen romahtaminen, josta saatiin esimakua alueellisten pankkitoimijoiden osalta tämän vuoden maaliskuussa.

On syytä kuitenkin pitää mielessä, että finanssikriisin iskiessä markkinaan suurella voimalla vuonna 2008, Fed oli jo laskenut korkoja huomattavasti edellisen nostosyklin huipuista. Näin ollen ennusteiden tekeminen shokkien mahdollisesta ajankohdasta on erittäin haastavaa. Alla vielä taulukko kolmesta tällä vuosituhannella alkaneesta ja loppuneesta koronnostosyklistä.

Kvarn Research: Fedin 2000-luvun koronnostosyklit

Bitcoin ETF-huhu heilutteli kursseja

Maanantaina 16.10.2023 kryptomarkkinoilla koettiin tavanomaistakin rajumpaa heiluntaa. Volatiliteetin aiheuttajana oli kryptouutissivusto Cointelegraphin viestipalvelu X:ssa (ent. Twitter) julkaisema viesti, jonka mukaan arvopaperikomissio SEC olisi hyväksynyt varainhoitojätti BlackRockin omistaman iSharesin Bitcoin spot ETF-hakemuksen.

Tieto oli virheellinen, ja noin puolen tunnin kuluessa Cointelegraph ensin muokkasi viestiä ja sitten poisti sen kokonaan. Markkinat ehtivät kuitenkin reagoida virheelliseen uutiseen. Bitcoinin kurssi ampui minuuteissa yli 7% ylöspäin, ja uutisen osoittautuessa ankaksi tuli yhtä nopeasti takaisin alas. Raporttien mukaan tämä edestakainen kurssisahaus aiheutti ensin short- ja alaspäin tullessa long-positioiden likvidointeja yhteensä yli 100 miljoonan dollarin arvosta.


Kryptosääntely etenee Kaliforniassa

Kalifornian osavaltion kuvernööri Gavin Newsom allekirjoitti perjantaina 13.10.2023 uuden kryptosääntelyä koskevan lain, jonka on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2025. Lain mukaan Kalifornian osavaltion finanssiviranomainen (Department of Financial Protection and Innovation) luo osavaltioon kryptovaroja koskevan sääntelykehyksen ja toimii sen valvojana. Lakia onkin laajalti verrattu New Yorkin osavaltiossa jo vuonna 2015 voimaan tulleeseen BitLicense-säännökseen.

Vaikka kysymys onkin vain yhdestä osavaltiosta, Kalifornian tapauksessa kryptosäätelyn etenemistä voidaan pitää merkittävänä askeleena, kun pidetään mielessä Kalifornian osavaltion erityinen taloudellinen merkitys. Kalifornia on bruttokansantuotteelta Yhdysvaltain suurin osavaltio, se muodostaa yli 14% koko liittovaltion BKT:sta ja itsenäisenä valtiona se olisi bruttokansantuotteltaan maailman viidenneksi suurin valtio.

Yhdessä mm. EU:ssa ensi vuonna voimaan astuvan MiCA-säädöksen ja ensi vuonna todennäköisesti hyväksyttävän Bitcoin ETF-hakemusten kanssa, Kalifornian osavaltion uusi laki yksi lisäosoitus siitä, kuinka kryptoalan sääntely on ottamassa seuraavan 1-2 vuoden aikana huomattavia kukonaskeleita eteenpäin. Näemme tämän kehityksen kryptosektorille välttämättömänä ja pitkällä tähtäimellä erittäin myönteisenä askeleena toimialan valtavirtaistumisessa.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.