22.8.2023
I
Pulse

Kiinan kiinteistösektori romahdusvaarassa, kryptomarkkinan volatiliteetti laskussa

23.08.2023 09:30 cet
23.08.2023 09:30 cet

MyKvarn-palvelu avattu sijoittajille!

Käy tutustumassa palveluun täältä ja rekisteröidy aloittaaksesi kryptosijoittamisen.

Kiinan kiinteistösektorilla romahdusvaara

Kiinan kiinteistösektorilla on näkynyt pitkään merkkejä ylikuumentumisen aiheuttamista ongelmista ja sektoriin on kohdistunut painetta jo muutaman vuoden ajan. Tilanne alkoi kehittymään selvästi heikompaan suuntaan kiinteistösektorin jättiläisen Evergranden ajautuessa vuonna 2021 maksuvaikeuksiin lainojensa osalta. Nyt Evergranden tarina on saamassa lopullisen päätöksen sen jätettyä noin viikko sitten konkurssihakemuksen Yhdysvalloissa.

Huomionarvoista on, että Kiinassa kiinteistösektori vastaa noin neljännestä koko valtion taloudellisesta aktiviteetista, ja paikallishallintojen talouden tasapaino on pitkälti riippuvainen kiinteistökehittäjille myytyjen maiden arvosta. Kuluttajille kiinteistöjen arvonnousu on taasen ollut elintason kasvua vahvasti tukeva tekijä ja asuntosijoittajien määrä on maassa merkittävä. Kiinteistöjen arvo on kuitenkin ollut laskussa jo parin vuoden ajan ja riski hintakehityksen heikkenemisestä entisestään on tällä hetkellä todellinen. Näyttää vahvasti siltä, että tämä valtava kupla on puhkeamassa ja edessä voi olla erittäin laajat sisäiset ongelmat, joilla tulee olemaan vaikutuksia myös globaaliin talouskuvaan mikäli yksi merkittävimmistä kansainvälisen talouskasvun vetureista ajautuisi vaikeuksiin.

bis.org: China Real Residential Property price index
bis.org: China Real Residential Property price index

Velkaa kiinteistösektorilla on viime vuosien aikana syntynyt valtava määrä. Paikallisten kiinteistökehittäjien vieraassa valuutassa liikkeeseenlaskemat lainat ovat arvoltaan jo hyvin lähellä nollaa, mikä antaa hyvin käsityksen vakuutena olevien kiinteistöjen arvosta. Myös Kiinan finanssisektori on altistunut valtavalle määrälle velkaa ja mikäli riskit velan takaisinmaksujen osalta realisoituvat, on laajemman finanssikriisin mahdollisuus Kiinassa olemassa.

Samalla, kun viimeisen kolmen vuoden aikana noin 40% sektorin yksityisistä toimijoista on kaatunut, ovat isommat toimijat selvinneet pääosin kohtuullisenkin hyvässä taloudellisessa asemassa. Tilanne on kuitenkin nyt erilainen, koska aiemmin taloustilanne oli huomattavasti parempi, mikä loi puskuria yrityksille kohdata mahdollisia rahoitusongelmia. Kuten muuallakin maailmassa, on talouden kehitys Kiinassa ollut heikkoa ja rahoituskanavat yrityksille ovat vähissä. Pääomien pakeneminen turvallisempiin sijoituskohteisiin on jo nähtävissä osakemarkkinalla. Hong Kongin pörssistä, jossa suurin osa kiinalaisista isoista yhtiöistä on listattu, on pääomia karannut elokuun aikana kiinalaisista osakkeista noin 7,5 miljardin dollarin arvosta ja Hang Seng osakeindeksin tuotto on jäänyt kuluvana vuonna yli 10% pakkaselle muiden länsimaisten osakeindeksien kirjatessa kovia tuottolukuja alkuvuonna.

Kvarn Research: Hang Seng, S&P600 YTD (1/1/2023=100)
Kvarn Research: Hang Seng, S&P600 YTD (1/1/2023=100)

Sijoittajat ovat odottaneet Kiinan keskushallinnolta massiivisia toimia tilanteen rauhoittamiseksi, mutta toistaiseksi toimet ovat jääneet maltillisiksi. Keskushallinto on kommunikoinut aiemmin, että se ei tule toteuttamaan yksityisten suurten toimijoiden pelastusoperaatioita eikä tämäkään kerta siihen todennäköisesti tuo poikkeusta. Keskushallinnon suurin pelko on aina ollut kansan tyytymättömyys sen toimia kohtaan ja sitä kautta tyytymättömyyden eskaloituminen levottomuuksiin asti. Syksyn aikana on hyvin mahdollista, että kansan pettymys tulevaisuudennäkymien osalta alkaa näkymään myös kaduilla ja silloin testataan keskushallinnon kykyä rauhoittaa tilanne poliittisin sekä taloudellisin toimin.

Kryptomarkkinan volatiliteetti laskussa

Kryptomarkkinalla volatiliteetti on ollut erittäin alhaisella tasolla historiallisesti tarkasteltuna. Näin alhaisia tasoja ei itse asiassa ole markkinan historiassa aiemmin nähty ja syynä tähän on kesän yli jatkunut selkeän trendin puuttuminen markkinasta. Volatiliteetti (30 päivää) on hyvin lähellä osakemarkkinoiden indeksitason volatiliteettia kahden suurimman kryptovaluutan, bitcoinin ja etherin, osalta. Viime viikon nopea korjausliike alaspäin nosti hetkellisesti hiukan volatiliteettia, mutta sen jälkeen on jälleen jatkettu vahvassa sivuttaisliikkeessä.

Kvarn Research: BTC, ETH, S&P500, Nasdaq volatility (30d)
Kvarn Research: BTC, ETH, S&P500, Nasdaq volatility (30d)

Ensi keväänä tapahtuva Bitcoinin louhintapalkkioiden puolittaminen on perinteisesti johtanut vahvaan ostointressiin ja tämä on varmasti monen sijoittajan mielessä. Kevääseen on kuitenkin vielä aikaa ja syksyn aloitus näyttäisi tapahtuvan maltillisten hintaliikkeiden saattelemana. Syksyn edetessä odotamme volatiliteetin palaavan vähitellen markkinalle ja liikkeiden samalla vahvistuvan. Odotuksissa on myös, että riskipääomat ovat syksyn aikana etsimässä uusia sijoituskohteita ja sääntelyn kehittymisen kautta pääomia on suuntautumassa myös kryptosektorille.

Friend.tech kerää hypea ja transaktioita

Web 3.0 hajautetun sosiaalisen median sektorilla on koettu säpinää, kun kaksi viikkoa sitten julkaistu Friends.tech-sovellus on kerännyt lyhyessä ajassa mahdollisesti jopa 100 000 käyttäjää. Korkeimman profiilin käyttäjissä on ollut mukana NBA-pelaajia, e-urheilijoita ja kryptovaikuttajia.

Friend.tech on lyhyesti kuvattuna sosiaalisen median sovellus, jonka tarkoitus on mahdollistaa sosiaalisen verkoston suhteiden monetisointi. Käyttäjät voivat ostaa ja myydä “osuuksia” toisten käyttäjien profiileista. Osuuden ostaminen toisen käyttäjän profiilista avaa mahdollisuuden yksityiskeskusteluihin tämän kanssa. Pääsystä keskusteluyhteyteen halutun henkilön kanssa tulee siis niukkuushyödyke, jolla voidaan käydä kauppaa. Henkilö, jonka osuuksilla käydään kauppaa, saa osan kaupankäynnin kuluista eli hyötyy itseensä kohdistuvasta mielenkiinnosta.

Teknisesti Friend.tech on toteutettu kryptopörssi Coinbasen Base-verkossa, ja maksamisen välineenä käytetään Ethereum-lohkoketjun ether-tokenia. Julkaisunsa jälkeen sovellus on generoinut huomattavan paljon transaktioita, ja joinakin päivinä kerännyt enemmän transaktiomaksuja kuin hajautettu kryptopörssi Uniswap tai koko Bitcoin-verkko.

Lohkoketjujen ja sovellusten keräämät transaktiokustannukset. Lähde: defillama.com
Lohkoketjujen ja sovellusten keräämät transaktiokustannukset. Lähde: defillama.com

Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan Friend.techin käyttäjämäärien kehittymistä. Emme pitäisi erityisen yllättävänä, mikäli sovellus jäisi alkuhypen jälkeen suhteellisen lyhytaikaiseksi trendi-ilmiöksi. Se on kuitenkin kiinnostava avaus lohkoketjuteknologian ja sosiaalisen median integroimisessa, ja yksi ilmentymä Web 3.0:ssa piilevästä potentiaalista.

OPI LISÄÄ:

Web 3.0 ja hajautettu sosiaalinen media

Yksi Web 3.0:n kiinnostava kehityssuunta on hajautettu sosiaalinen media. Hajautetut sosiaalisen median sovellukset pyrkivät ratkomaan nykyisiin keskitettyihin sosiaalisen median alustoihin liittyviä ilmeisiä ongelmia, kuten alustojen omistajien valta-asemaa ja datan keräämistä.

Lue lisää Web 3.0:sta Learning-artikkelistamme!

Tähän mennessä merkittävimpiä hajautetun sosiaalisen median sovelluksia ovat olleet Lens Protocol, Farcaster ja Nostr. Osa hajautetun sosiaalisen median sovelluksia hyödyntää lohkoketjuteknologiaa, kuten Lens Protocol, osa taas toteuttaa hajauttamista muilla ratkaisuilla, kuten Nostr.

Lohkoketjuteknologian hyödyntäminen mahdollistaa hajauttamisen lisäksi myös taloudellisen vuorovaikutuksen sosiaalisessa verkostossa. Käyttäjät voivat siis informaation siirtämisen lisäksi tehdä myös taloudellista vaihdantaa, minkä uskotaan kasvattavan sosiaalisen median käyttömahdollisuuksia merkittävästi. Yhdistettynä älysopimuksiin, tällainen sosiaalis-ekonominen verkosto mahdollistaisi hyvinkin kompleksisen ja automatisoidun vuorovaikutuksen, nostaen sosiaalisen median hyödynnettävyyden aivan uudelle tasolle.

Toistaiseksi hajautetun sosiaalisen median ratkaisut ovat hyvin nuoria, ja suuri osa niistä on saanut alkunsa viimeisen kahden vuoden aikana. Sovellusala on siis vielä aivan lapsen kengissään, mutta sen kehitystä kannattaa varmasti seurata.