18.4.2024
I
Pulse

Kryptomarkkinan lasku jatkuu


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

Viimeisen viikon aikana kryptomarkkina on ollut selvästi laskusuunnassa. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi laski noin 12 prosenttia, toiseksi suurimman kryptovaluutta etherin noin 15 prosenttia ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvo niin ikään 15 prosenttia.

BTC, ETH ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvo


Kvarn X token-valikoiman tokeneista vahvasti mollivoittoisen viikon pienimmät kurssilaskut kokivat Maker (MKR, -7%), Tron (TRX, -7%) ja Quant (QNT, -13%). Viikon kovimmat kurssilaskut puolestaan nähtiin Galalta (GALA, -32%), Moonbeamilta (GLMR -32%) ja EOS:lta (EOS, -31%).

Kvarn X token-valikoiman vähiten ja eniten laskeneet tokenit

Yleisilmeltään viikolle leimallista oli erityisesti alt-coinien rajut kurssilaskut. Siinä missä suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi oli “vain” kaksitoista prosenttia, nähtiin monissa alt-coineissa 30-50% kurssipudotuksia. Bitcoinin muuta markkinaa vähäisemmän kurssilaskun myötä bitcoinin osuutta koko kryptomarkkinan arvosta kuvaava bitcoin-dominanssi nousikin yli prosenttiyksikön noin 55,5 prosenttiin. Geopoliittisten jännitteiden noustessa lauantai-iltana (aiheesta lisää myöhemmin) bitcoin-dominanssi nousi hetkellisesti peräti 57 prosenttiin, mikä oli sen korkein lukema noin kolmeen vuoteen.


Bitcoin-dominanssi viimeisen viikon aikana

Riskikäyrällä pidemmällä olevien pienempien kryptotokenien voimakkaat kurssipudotukset ja bitcoin-dominanssi selvä nousu kertovat markkinoiden pitkään koholla olleen riskinottohalukkuuden vähenemisestä. Sama ilmiö on nähtävissä osakemarkkinoilla, jossa pitkään nousussa ollut teknologiaindeksi Nasdaq on laskenut viimeisen viikon aikana laskenut noin viisi prosenttia.

Nasdaq-indeksin nousun taittuminen


Geopolitiikka heilutteli kryptokursseja

Erityisen voimakasta volatiliteettia kryptomarkkinalla nähtiin myöhään lauantai-iltana, kun uutiset Iranin laukaisemasta drooni- ja ohjusiskusta Israeliin alkoivat levitä. Bitcoinin kurssi putosi parissa tunnissa noin kahdeksan prosenttia, ja pienemmissä kryptotokeneissa nähtiin useiden kymmenien prosenttien pudotuksia. Lähi-Idän jännitteinen tilanne ja sen mahdollinen eskaloituminen muodostaa toistaiseksi selkeän epävarmuustekijän, mikä saattaa edelleen heijastua markkinoihin alentuneena riskinottohalukkuutena.

Puhtaasti finanssimarkkinoiden näkökulmasta lauantai-illan markkinaheilunta korosti kryptomarkkinoiden erityislaatuisuutta. Pörssimarkkinoiden ollessa viikonlopun aikana kiinni, oli kryptomarkkina harvoja auki olevia väyliä, joiden kautta sijoittajat saattoivat reaaliajassa säädellä riskialtistustaan merkittävän geopoliittisen tapahtuman iskiessä. Tämä näkyi paitsi riskipitoisimpien alt-coinien kurssilaskuna, toisaalta myös kultaan sidotun stable coin Pax Goldin (PAXG) rajuna kurssipiikkinä.

Kryptomarkkinan kokonaisarvo ja PAXG-stablecoinin kurssi


Bitcoin-dominanssi nousussa


Yksi kryptomarkkinan viimeisten viikkojen leimaa-antavia piirteitä on ollut bitcoin-dominanssin vahvistuminen entisestään. Tämä jo puolitoista vuotta jatkunut trendi on saanut uutta potkua alkuvuoden markkinanousun pysähdyttyä noin kuukausi sitten.

Bitcoin-dominanssin nousutrendi 2022-2024


Intuitiivisesti saattaa olla vaikea hahmottaa, minkälainen merkitys Bitcoin-dominanssin muutaman prosenttiyksikön nousulla oikein on. Asia havainnollistuu, jos tarkastelemme valittujen suurten alt-coinien kehitystä bitcoinia vastaan.


Graafista voidaan nähdä, että useat isot alt-coinit ovat viimeisen 1,5 vuoden aikana heikentyneet useita kymmeniä prosentteja bitcoinia vastaan. XRP:n ja DOT:n tapauksessa lasku on ollut jopa 65% luokkaa. Trendin pääsuunnasta on toki poikkeuksia, kuten Solana (SOL), mutta keskimäärin alt-coinit ovat selkeästi heikentyneet bitcoinia vastaan.

Miten kryptosijoittajan kannattaa sitten huomioida bitcoin-dominanssin nousutrendi?

Niin kauan kuin bitcoin-dominanssin 1,5 kestänyt nousu jatkuu, sijoittajan on hyvä tiedostaa että tämän kaltainen markkinatilanne lähtökohtaisesti ei suosi alt-coineja. Se ei kategorisesti tarkoita, etteivätkö yksittäiset alt-coinit tai niiden alakategoriat voisi tarjota ylituottoa bitcoiniin verrattuna. Se kuitenkin kertoo, että yleinen trendi ei tällä hetkellä suosi pienempiä tokeneita. Tällaisessa markkinatilanteessa mahdollisten alt-coinien seulomiseen ja valintaan on siis syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Milloin bitcoin-dominanssi sitten saattaisi kääntyä, ja alt-coin-markkina alkaa jälleen vahvistua suhteessa bitcoiniin? Yhtenä mahdollisena ajankohtana pidetään ensimmäistä Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron laskua. Hypoteesi on, että ensimmäinen ohjauskoron lasku kääntäisi markkinoiden riskinottohalukkuuden taas noususuuntaan, mikä voisi näkyä korkeamman riskin alt-coinien suhteellisena vahvistumisena.

Odotukset ensimmäisen ohjauskoron laskusta ovat alkuvuoden ajan siirtyneet jatkuvasti myöhemmäksi, ja tällä hetkellä markkinat suhtautuvat varsin epäluuloisesti koron laskun toteutumiseen heinäkuussa.

CME FedWatch / Arviot korkotasosta Fed:n kokouksessa heinäkuussa


Mikäli ohjauskorkoa ei lasketa heinäkuussa, on seuraava mahdollinen ajankohta syyskuu.
Viimeistään tällöin tapahtuvalle koronlaskulle markkinat arvioivat tällä hetkellä 71% todennäköisyyden.

On kuitenkin syytä muistuttaa myös siitä, että mitään varmoja takeita ohjauskoron laskun alt-coineja suosivasta vaikutuksesta ei ole. Suuri merkitys on sillä, millaisessa taloustilanteessa ensimmäinen ohjauskoron lasku lopulta tapahtuu. Syyskuuhun on vielä pitkä aika ja taloudessa ehtii tapahtua paljon, joten hypoteesiin bitcoin-dominanssin kääntymisestä kannattaa tässä vaiheessa todellakin suhtautua vasta hypoteesina.


Bitcoin halving viikonloppuna

Kryptovaluuttamaailman suurin säännöllinen tapahtuma, bitcoin-protokollan lohkopalkkioiden puoliintuminen eli ns. bitcoin halving tapahtuu tällä viikolla. Halvingin tarkan ajankohdan suhteen on vielä hieman epävarmuutta, mutta suurella todennäköisyydellä se ajoittuu lauantai-aamuun Suomen aikaa.

Bitcoin halving on ohjelmoitu tapahtumaan 210 000 bitcoin-lohkon välein, mikä ajallisesti tarkoittaa hieman alle neljää vuotta. Aiemmat halvingit tapahtuivat vuosina 2012, 2016 ja 2020, eli nyt toteutuva halving on laatuaan. Tässä neljännessä halvingissa uuden bitcoin-lohkon louhimisesta louhijan palkkioksi saama uusien bitcoinien määrä laskee 6,25:sta 3,125:een.  Koska louhintapalkkiot ovat ainoa mekanismi jolla uusia bitcoineja lasketaan liikkeeseen, tarkoittaa lohkopalkkion puoliintuminen myös bitcoinin vuosittaisen liikkeeseenlaskutahdin (issuance rate) puoliintumista nykyisestä noin 1,7%:sta noin 0,85%:iin.


Toistaiseksi kaikki bitcoin halvingit ovat ajoittuneet keskelle bitcoinin vahvoja nousumarkkinoita. Tämä ajallinen yhteys on johtanut monenlaisiin analyyseihin halvingin ja bitcoinin hinnan nousun välisestä syy-yhteydestä.

Bitcoinin kurssi ja halvingien ajankohdat (viikkotaso)

Yksinkertaisimmillaan argumentti kuuluu, että halvingin myötä supistuvan tarjonnan ja ennallaan säilyvän tai kasvavan kysynnän tulisi loogisesti johtaa hinnan nousuun, ja että nähdyt nousumarkkinat ovat empiirinen todiste että näin myös todellisuudessa tapahtuvan.

Haaste tämän hypoteesin arvioinnissa on, että bitcoinin nousumarkkinat on mahdollista selittää myös täysin halvingista riippumattomilla tekijöillä. Ohessa on esimerkinomaisesti halving-aikatauluun lisätty teknologia-indeksi Nasdaqin kehitys. Graafista on helppo nähdä kuinka halvingit ovat osuneet keskelle paitsi bitcoinin, myös Nasdaqin voimakkaita nousuliikkeitä.


Ennen kuin bitcoinin kurssi esittää nykyistä selvempää poikkeamaa teknologiaosakkaiden ja muiden korkeariskisempien omaisuuerien kehityksestä, on vaikea vetää uskottavaa johtopäätöstä halving-tapahtumien keskeisestä roolista bitcoinin kurssikehityksessä.

Oli halvingin vaikutuksesta bitcoinin kurssiin mitä mieltä tahansa, on tapahtumalla kryptovaluuttamaailmalle vähintäänkin merkittävä symboliarvo. Bitcoinin ohjelmallinen ja ennalta määritetty liikkeeseen lasku edustaa monia kryptosektorin ihanteita, kuten ennalta-arvattavuutta ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi se aiheuttaa uutisointia enenevästi myös valtavirran tiedotusvälineissä, mikä on omiaan herättämään kiinnostusta aihetta tuntemattomassa yleisössä.

Tämän kertainen halving myös havainnollistaa käynnissä olevan markkinasyklin poikkeuksellisuutta. Aiempien halvingien aikaan kryptomarkkina on ollut vasta kulloisenkin nousumarkkinansa alussa, ja bitcoinin kurssi on ollut vielä kaukana aiemmasta markkinahuipustaan. Tällä kertaa olemme saaneet nähdä uusia ATH-lukemia jo ennen halvingia, ja halvingin toteutumishetkellä bitcoinin kurssi todennäköisesti on lähellä edellisen markkinasyklin huippulukemia. Onkin mielenkiintoista seurata, millaisia markkinareaktioita halving aiheuttaa tässä aiemmista kerroista poikkeavassa markkinatilanteessa.


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä