8.3.2023
I
Tiedotteet

Kvarn Capitalin ensimmäinen rahasto avoinna merkinnöille

Kvarn Capitalin ensimmäinen rahasto avoinna merkinnöille

Kvarn Capital Fund I on ammattimaisille sijoittajille suunnattu rahasto, joka tarjoaa tehokkaan hajautuksen kryptosektorin eri osa-alueisiin laadukkaasti ja säännellysti. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto, joka avaa sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa kokonaisriskiä perinteisten vaihtoehtoisten omaisuusluokkien ulkopuolelle.

Kryptovarat ovat osa kasvavaa hajautetun internetin (Web 3.0) kehitystä ja ne edustavat omistusoikeuksia, joiden kautta sijoittajilla on mahdollisuus päästä osalliseksi teknologian kasvupotentiaalista. Rahasto on suunnattu niille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita allokoimaan osan sijoitusvarallisuudestaan toimialan kasvuun tutun vaihtoehtorahastoratkaisun kautta ja hyödyntämään rahastonhoitajan erityisosaamista sijoitusten tekemisessä ja riskienhallinnassa.

"Sijoittajalta sijoittajalle -teema on vahvasti läsnä rahastossa. Olemme jo pitkään tiedostaneet ammattimaisesti hoidettujen ja säänneltyjen kryptovaroihin keskittyvien sijoitustuotteiden puuttumisen EU-alueelta. Kysyntä asiakkaiden puolelta on kuitenkin ollut voimakkaassa kasvussa viimeiset 2-3 vuotta. Rahaston avulla pystymme vastaamaan nimenomaan ammattimaisen sijoittajan tarpeisiin, joista keskeisimpiä ovat riskienhallinta sekä tehokas hajautus", rahaston hoitajana toimivan Kvarn Asset Management Oy:n sijoitusjohtaja Joonas Järvinen toteaa.

Rahasto sijoittaa varojaan vakiintuneisiin kryptotoimialan teknologiaprojekteihin sekä varhaisen vaiheen kehitysprojekteihin, jotka omaavat hyvän pitkän aikavälin riski-tuottosuhteen. Rahasto hyödyntää sijoitustrategiansa toteuttamisessa suorien sijoitusten lisäksi valikoituja ulkoisia rahastokumppaneita. Rahasto tarjoaa sijoittajalle kattavan hajautuksen kryptototoimialan eri osa-alueisiin sekä Kvarnin kokeneen sijoitustiimin osaamisen sijoitusten toteuttamisessa, hallinnoinnissa sekä riskienhallinnassa.

Joonas Järvinen korostaa, että kryptosijoittaminen on korkean riskin sijoittamista, joka oikein toteutettuna tarjoaa houkuttelevan riski-tuottosuhteen pitkällä aikavälillä. Tässä onnistuminen vaatii vahvaa toimialaosaamista, analyyttista lähestymistapaa ja ymmärrystä toimialan erityisistä riskitekijöistä.

"Rahaston ydinajatuksena on tarjota sijoittajalle kattava hajautus ja hyödyntää laajasti toimialan tuottomahdollisuuksia hyvin hallitulla riskillä. Tässä korostuu meidän sijoitustiimimme osaaminen niin sijoitusstrategian laatimisessa, sijoitusprosessin toteuttamisessa kuin myös ulkoisten kumppaneiden valinnassa", sanoo Järvinen

Kvarn Capital Fund I hyödyntää sijoitusstrategiassaan toimialan johtavia kansainvälisiä rahastotoimijoita ja avaa eurooppalaisille sijoittajille mahdollisuuden päästä osalliseksi laajan kumppanuusverkoston synnyttämästä lisäarvosta.

Kvarn Asset Management Oy on osa Kvarn-konsernia ja toimii säänneltynä vaihtoehtorahaston hoitajana täyttäen institutionaalisen sijoittajan edellyttämät riskienhallinta, raportointi- ja luotettavuusvaatimukset. Toimintaamme valvoo Finanssivalvonta (FIN-FSA).

Kvarn Capital Fund I (ISIN: FI4000530993) on suunnattu ammattimaisille sijoittajille, joilla on riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. Minimisijoitus rahastoon on 100.000 euroa.

Lisää tietoa Kvarn Capitalin toiminnasta, tuotteista ja palveluista löydät yhtiön verkkosivuilta tai jättämällä yhteydenottopyynnön varainhoitajillemme. Kvarn julkaisee säännöllisesti ajankohtaista ja mielenkiintoista kryptotoimialaan ja -sijoittamiseen liittyvää tietoa, artikkeleita ja analyysia. Tilaa Kvarn Pulse -julkaisu sähköpostiisi täältä.

Yhteyshenkilöt

Joonas Järvinen

Chief Investment Officer

Kvarn Asset Management Oy

+358 (0)40 836 0378

joonas.jarvinen@kvarncapital.com

Kimmo Vuorinen

Head of Weath Management

Kvarn Capital Oy

+358 (0)50 549 4995

kimmo.vuorinen@kvarncapital.com