15.11.2023
I
Pulse

Lokakuun inflaatioluvut odotuksia alemmat, Solana syksyn kurssinousija kryptomarkkinalla

14.11.2023 08:30 cet

Yhdysvaltojen ja  Euroalueen inflaatioluvut lokakuussa odotuksia alemmalla tasolla

Yhdysvaltojen lokakuun inflaatio julkaistiin eilen ja vuosi-inflaatio asettui 3,2%:n tasolle, joka oli 0,1% ekonomistien odotuksia alhaisempi. Tätä voidaan pitää suurena helpotuksena markkinoille, koska Yhdysvaltain keskuspankki on pitänyt kiinni mahdollisuudesta nostaa korkoja vielä kerran tämän vuoden aikana. Markkinareaktiot olivat poikkeuksellisen rajut luvun julkaisun jälkeen. Osakkeet nousivat erittäin voimakkaasti ja koroissa nähtiin iso liike alaspäin. Mielenkiintoinen muutos nähtiin myös Yhdysvaltojen lyhyissä koroissa, jotka siirtyivät hinnoittelemaan korkopolitiikan käännettä jo loppukeväälle 2024, kun aiempi hinnoittelu ennakoi käänteen tapahtuvan vasta kesän jälkeen. Tämä antaa tukea riskillisten omaisuusluokkien hintakehitykselle loppuvuoden sekä alkuvuoden 2024 aikana.

Viime viikolla julkaistiin EU:n lokakuun inflaatioluvut, jotka toteutuivat myös odotuksia matalampina. Odotuksissa oli inflaation pysyminen vielä yli 3%:n tason, mutta luvut toteutuivat vuosi-inflaation osalta 2.9%:n tasolla. Kuten alla olevasta kuvasta on nähtävissä, inflaation maltillistuminen on ollut Euroopassa vauhdikkaampaa kuin Yhdysvalloissa ja odotukset ovat kääntyneet vahvasti EKP:n suuntaan siinä, kumman keskuspankeista odotetaan aloittavan koronlaskut ensimmäisenä. Eilinen tasoitti kuitenkin hiukan tilannetta ja EKP otti varmasti ilolla vastaan maltilliset inflaatioluvut Yhdysvalloista.

Kvarn Research: CPI YoY - Euroalue ja Yhdysvallat


On syytä huomioida, että korkotaso Euroopassa on huomattavasti alhaisempi kuin Yhdysvalloissa, eli EKP todennäköisesti pyrkii tasapainoilemaan nykyisen korkotason kanssa niin pitkään kuin mahdollista, jotta mahdollisen kriisin iskiessä talousalueelle, keskuspankille jäisi pelivaraa toteuttaa tarvittaessa aggressiivisempiakin rahapoliittisia toimenpiteitä.

Tuloskausi Yhdysvalloissa toteutui odotuksiin nähden positiivisena, Euroopan kuva synkempi

Vuoden 2023 kolmannen vuosineljännesten tulokset Yhdysvalloissa antoivat positiivisemman kuvan talouden kehityksestä, kuin mitä odotuksissa oli alkujaan arvioitu. Voittomarginaalit olivat pysyneet hyvällä tasolla, ja tulokset toteutuivat selvästi yli odotusten.  Yritysten tulokset kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 6,3%:a, kun analyytikot odottivat kaudelta vain noin 1.6%:n tuloskasvua. Odotuksia paremman tuloksen raportoi 81,3%:a yrityksistä, joka oli kovin lukema sitten vuoden 2021 toisen neljänneksen.

Euroopassa tilanne etenkin odotusten osalta on heikompi, koska taloudellisen kehityksen uskotaan toteutuvan huomattavasti Yhdysvaltoja heikompana. Vaikka tuloskausi ei aiheuttanut vielä suuria pettymyksiä, vähittäismyyntitilastot sekä ostopäälliköiden indeksien kautta tehdyt arviot tulevaisuudennäkymistä ovat heikentyneet kesän jälkeen Euroopassa rajusti, mikä luo varjoa yritysten tuloksentekokyvyn säilymiselle ensi vuoden puolelle.

Moni osakesijoittaja odottaa keskuspankkien rahapolitiikan muutosta kohti elvyttävämpää viritystä vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Sinne on kuitenkin vielä matkaa ja tulemme suurella todennäköisyydellä näkemään ainakin kaksi tuloskautta ennen keskuspankkien toimia. Eilinen markkinaliike on myös vahva osoitus keskuspankkipolitiikan merkityksestä ensi vuoden tuottojen osalta riskillisissä omaisuusluokissa.


Kryptomarkkinan vahva nousu jatkuu

Kryptomarkkinan lokakuussa alkanut voimakas nousuliike sai marraskuun alkupuolelle jatkoa, kurssien noustua nyt neljättä viikkoa peräkkäin. Viimeisen kuukauden aikana kryptomarkkina onkin noussut jo yli 30%. Siinä missä lokakuun lopulla nousu oli hyvin Bitcoin-vetoista, ovat viimeisten viikkojen pääosissa olleet hieman pienemmät tokenit. Tämän seurauksena Bitcoinin osuutta kokonaismarkkinasta kuvaava Bitcoin-dominanssi on laskenut parin viikon takaisista 54,50% huippulukemista takaisin 52% pintaan. Laskeva Bitcoin-dominanssi yhdistettynä Bitcoinin dollarimääräisen kurssin nousuun on perinteisesti ollut yksi vahvimpia indikaattoreita markkinoiden kasvaneesta riskinottohalukkuudesta.

Kahden viikon kovimman nousun teki layer-1 lohkoketju Avalanchen AVAX-token, jonka kurssia ovat siivittäneet mm. kasvaneet myönteiset odotukset Avalanche-lohkoketjun hyödyntämisestä lohkoketjuihin perustuvien pelien toteutusalustana.

Kvarn Research: Kvarn X Ranking

Syksyn kurssinousija: Solana (SOL)

Syksyn kovimpia kurssinousijoita kryptomarkkinalla on ollut Solana-lohkoketjun natiivi token  SOL. SOL-tokenin kurssi on viimeisen kuukauden aikana noussut noin 150%, ja vuoden 2023 alusta peräti 450%. Tällaiset satojen prosenttien kurssimuutokset eivät ole tavattomia markkina-arvoltaan pienissä ja täten volatiilimmissa tokeneissa. SOL:n tapauksessa merkittävää onkin, että kyse ei suinkaan ole pienestä tokenista, vaan koko kryptomarkkinan 6. suurimmasta markkina-arvolla mitattuna.

SOL-tokenin hurjan vuoden 2023 tuottojen taustana toimii sen katastrofaalinen vuosi 2022, jonka aikana SOL:n kurssi putosi noin 95%. Syinä kurssin romahdukseen olivat kryptosektorin yleinen raju laskumarkkina sekä Solana-projektin vahvat kytkennät vuonna 2022 romahtaneeseen FTX-kryptopörssiin, joka mm. omisti huomattavan määrän SOL-tokeneita. Kryptomarkkinan vuonna 2023 voimakkaasti elpyessä myös Solanan kurssi on toipunut, ja FTX-konkurssipesään liittyvät oikeudenkäynnit ovat lievittäneet vallinneita pelkoja mahdollisesta suuren määrän SOL-tokeneita nopeasta dumppaamisesta markkinoille. Tämän positiivisen kehityksen myötä kryptotokenin suhteellista arvostusta kuvaava SOL/BTC-suhdeluku onkin toipunut FTX:n romahdusta edeltävälle tasolle (n.0,0014).

On varsin helppo nähdä, miksi SOL on romahduksensa jälkeen näyttäytynyt riskihakuisille houkuttavana sijotuskohteena: mikäli SOL/BTC-suhde saavuttaisi vuonna 2021 nähdyn huipun (n. 0,004), tarkoittaisi se Bitcoin-määräisen kurssin lähes kolminkertaistumista nykyisestä. Mikäli samaan aikaan Bitcoinin dollarimääräinen kurssi nousumarkkinassa saavuttaisi uuden huipun esimerkiksi 100 000 dollarissa, olisi SOL-tokenin dollarimääräinen kurssi (400 dollaria) noin kahdeksankertaistunut nykyisestä (ja noin 50-kertaistunut vuoden 2023 alusta). Toki on todettava, että mitään takuita sen paremmin SOL/BTC-suhteen kuin Bitcoinin dollarimääräisen kurssin kehityksestä ei ole, ja kyseessä on edelleen hyvin riskipitoinen sijoituskohde.

OPI LISÄÄ: Solana-lohkoketju

SOL on ns. layer 1-lohkoketju Solanan natiivi token. Solana-lohkoketju käynnistyi vuonna 2020, ja on siitä lähtien ollut yksi kryptomaailman seuratuimpia projekteja. Solanan muista layer-1 lohkoketjuista erottava piirre on, että se pyrkii ratkaisemaan lohkoketjuille tyypillisen skaalautumishaasteen suoraan layer-1-lohkoketjussa. Siinä missä esim. suurin layer-1 lohkoketju Ethereum pystyy käsittelemään vain parikymmentä transaktiota sekunnissa ja kapasiteetin skaalautuminsta toteutetaan sen päälle rakennettavilla layer-2-ratkaisuilla, pystyy Solana käsittelemään tuhansia transaktioita sekunnissa ilman tarvetta layer-2:lle.

Tällaisen transaktiokapasiteetin arvolupaus on ilmeinen, mutta ilmeinen on myös sen varjopuoli. Valtavan transaktiokapasiteetin vuoksi lohkoketjun tapahtumien validointiin osallistuminen edellyttää kallista ammattitason laitteistoa. Tämä tarkoittaa väistämättä Ethereumia pienempää validaattoriverkostoa ja täten alhaisempaa hajautuneisuutta, jota kryptovaluuttojen kontekstissa pidetään yhtenä perusarvona.

Solana-projektin voikin nähdä kiinnostavana kontrastina Ethereumille: siinä missä Ethereumissa on alusta lähtien priorisoitu hajautumista ja kapasiteetin skaalautuminen pyritään saavuttamaan ajan myötä, Solana aloittaa korkeasta kapasiteetista ja pyrkii saavuttamaan riittävän hajautuksen ajan myötä.


Webinaaritallenne: "Mikä ihmeen DeFi?"

Kvarn X ja Defi Suomi toteuttivat yhteistyössä webinaarin “Mikä ihmeen DeFi.”
Webinaarissa tutustuttiin hajautetun rahoituksen (DeFi) maailmaan. Janne ja Tuomas käsittelevät webinaarissa mm. DeFin ja perinteisen rahoitusmaailman eroja, Defin käyttämistä sekä siihen liittyviä tuottoja ja riskejä.

Webinaarin pääset katsomaan Kvarn X:n Youtube-kanavalta.Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.