2.11.2023
I
Pulse

Fed jätti mahdollisuuden vielä yhdelle koronnostolle, kryptomarkkina vahvassa vireessä

02.11.2023 08:30 cet


EKP indikoi koronnostojen olevan ohi

EKP piti korkokokouksensa viime viikolla ja päätti jättää ohjauskoron ennalleen. Tätä päätöstä edelsi historiallinen kymmenen perättäisen koronnoston sarja, jonka ennakoidaan saaneen nyt lopullisen päätöksensä. Korkopäätöksen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa EKP:n pääjohtaja, Christine Lagarde, totesi talouden kuvan olevan edelleen heikko ja inflaatiopaineiden selvästi hellittäneen. Tästä saatiin tiistaina ensi merkkejä, kun euroalueen inflaatio putosi merkittävästi 2.9%:n tasolle edellisen kuukauden 4.3% prosentista.

Tätä kuvaa vasten on erittäin epätodennäköistä, että EKP vielä nostaisi korkoja vaan seuraavan liikkeen odotetaan olevan ohjauskoron laskemisen puolella. Tällä hetkellä markkina hinnoittelee ensimmäisen koronlaskun tapahtuvan jo loppukeväästä 2024, kuten alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä. Kuvaajassa on euribor-futuureista muodostettu korkokäyrä, jossa jokainen piste on 3 kuukauden euriborin tämän hetkinen markkinahinnoittelu tulevaisuuden ajanhetkeen. Pidemmällä aikavälillä markkina hinnoittelee ohjauskoron päätyvän vuoden 2025 aikana 3%:n tasolle. Tässä vaiheessa on kuitenkin erittäin hankala määritellä tulevia korkotasoja pidemmälle tulevaisuuteen. Tärkeämpää on tutkia ensimmäisen koronlaskun ajankohtaa, koska se antaa indikaatiota korkosyklin käänteestä ja toimii samalla myös EKP:lle sen toimia ohjaavana tekijänä, koska keskuspankit eivät yleensä halua poiketa liikaa markkinaodotuksista.

Eurex: 3 kuukauden Euribor futuurit


Fed jätti korot odotetusti ennalleen, mutta jätti oven auki vielä yhdelle nostolle tänä vuonna

Fedin korkopäätös saatiin eilen illalla ja se oli hyvin odotusten mukainen. Fed jätti korot yksimielisellä päätöksellä ennalleen mutta halusi edelleen pitää oven auki yhdelle koronnostolle tämän vuoden aikana. Tämä ei toisaalta ole yllättävää, koska mikäli Fed olisi indikoinut nostojen olevan ohi, olisi se voinut aiheuttaa markkinoille epätoivottuja liikkeitä.

Päätöksen yhteydessä julkistetussa lausunnossaan Fed oli hiukan muuttanut retoriikkaansa koskien työmarkkinoita sekä rahoitusmarkkinoiden kiristynyttä tilannetta. Työmarkkinoiden osalta lausunnossa todettiin niiden maltillistuneen, mutta pysyneen silti vahvoina. Tämä kuvaa sitä, että työmarkkinoiden resilienssi heikompaan taloudelliseen sentimenttiin on yllättänyt myös Fedin. Rahoitusmarkkinoiden osalta oli lisätty lauseeseen yleinen rahoitusmarkkinoiden kiristyminen pelkän velkamarkkinoiden kiristymisen sijaan. Yleisesti ottaen lausunto oli kuitenkin hyvin samankaltainen edelliseen verrattuna ja siitä on hankala vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä Fedin seuraavasta liikkeestä.

Kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa pääjohtaja Powell otti kohtuullisen jyrkästi kantaa inflaatioon todeten olevansa tyytymätön hintakehitykseen. Heidän mandaattinsa hintavakauden ylläpitäjänä on tärkeä ja tulevat tekemään päätöksiä sen pohjalta, että hintavakaus saavutetaan. Hintavakaus tarkoittaa Fedille noin 2%:n inflaatiota ja siihen on vielä hiukan matkaa. Työllisyyden ylläpitäminen on toinen Fedin mandaateista ja kuten yllä todettiin, positiivinen työmarkkina on yllättänyt jopa Fedin ja tämä on yksi merkittävä syy siihen, että koronnostojen mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä markkinaodotukset Fedin seuraavan korkokokouksen osalta. Todennäköisyys koronnostolle on hinnoiteltu reilu 20%:n tasolle.

CME FedWatch Tool: Koronnoston todennäköisyys joulukuun kokouksessa


Korkomarkkinoiden kehitys on omalta osaltaan ollut hillitsemässä Fedin koronnostohalukkuutta. Powell totesikin, että rahapolitiikan viritys on kokonaisuus, joka pitää sisällään myös pitkien korkojen vaikutukset. Yhä korkeammalle nousseet korot ovat merkittävä rahoitusolosuhteita kiristävä komponentti ja Powell mainitsi Fedin seuraavan jatkossakin tarkkaan markkinoiden kehittymistä.

Riskillisille omaisuusluokille tämä päätös on lievästi positiivinen. Vaikka korkojen ennallaan pitäminen oli pitkälti odotettu, markkina voi alkaa kohta diskonttaamaan syklin käännettä kohti elvyttävämpää rahapolitiikkaa. Markkinat ottivat yhden koronnoston mahdollisuudesta huolimatta Fedin sanoman positiivisesti vastaan osakemarkkinoiden päädyttyä lievään nousuun. Koroissa ei päätöksen jälkeen nähty enää suurempia liikkeitä. Talouden indikaattoreiden seuraaminen on sijoittajien fokuksessa edelleen loppuvuoden osalta.

Bitcoinin ja osakemarkkinoiden lokakuun hintakehityksissä selkeää erkaantumista

Bitcoinin viime viikkojen vahva nousu suhteessa osakemarkkinoiden tuottoihin on lyhyellä aikavälillä ollut huomattavan erisuuntaista. Samalla, kun odotukset talouden kehityksen hidastumisesta on tasaisesti painanut osakemarkkinoita, on bitcoinin tuottokehitys uinut vastavirtaan.

Kvarn Research: Bitcoin, Nasdaq - YTD hintakehitys


Geopoliittisen tilanteen äkillinen muutos entistä huonompaan suuntaan on varmasti toiminut yhtenä osatekijänä viimeaikaisessa markkinahinnoittelussa. Yhdysvalloissa odotetaan edelleen myös bitcoinin ETF hakemusten käsittelyn valmistumista, mihin liittyvät huhut ovat välillä toimineet suurten päiväliikkeiden taustalla. Ensi vuoden osalta myös bitcoinin louhintapalkkioiden puoliintuminen lähestyy ja tämä on osaltaan varmasti tukemassa markkinakehitystä. Kaiken kaikkiaan aktiviteetti on lisääntynyt markkinoilla vuoden loppua kohti mentäessä ja uskomme sen edelleen lisääntyvän, koska yllä mainitut seikat tulevat pysymään otsikoissa vielä pitkälle ensi vuoteen.


Kryptomarkkinat nousussa ETF-spekulaatioiden siivittäminä

Kryptomarkkinoilla viimeiset kaksi viikkoa on menty rajussa, Bitcoin-vetoisessa nousuliikkeessä. Nousun ajureina ovat olleet ensisijaisesti myönteiset signaalit Bitcoin spot ETF-hakemusten hyväksymisen kasvavasta todennäköisyydestä.

Yksi näistä signaaleista on Grayscale Bitcoin Trust-trustia hallinnoivan Grayscale-yhtiön syksyn aikana vetoomustuomioistuimessa saavuttama merkittävä voitto arvopaperikomissio SEC:ta vastaan. Oikeuskäsittelyn aiheena oli SEC:n päätös hylätä Grayscalen hakemus muuttaa trusti-muotoinen Bitcoin-rahasto huomattavasti sijoittajaystävällisemmäksi ETF-rahastoksi. Elokuun lopulla antamassaan tuomiossa vetoomustuomioistuin totesi SEC:n kielteisen päätöksen perustelut epäpäteviksi, ja SEC:lle annettu 45 päivän valitusoikeus umpeutui äskettäin, mikä tarkoittaa tuomion jäävän voimaan. Tämä ei automaattisesti tarkoita että SEC:n olisi hyväksyttävä hakemus, mutta se velvoittaa SEC:n käsittelemään hakemuksen uudelleen.

Varainhoitojätti Blackrockin hallinnoiman iSharesin Bitcoin spot ETF-hakemuksen ympärillä puolestaan mielenkiintoa ja kuhinaa aiheutti iShares Bitcoin Trust ETF-tickerin ilmestyminen, poistuminen ja uudelleen ilmestyminen finanssipalvelu Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) listauksiin. Tässä tapauksessa kohina saattoi olla todelliseen merkittävyyteen nähden hieman ylimitoitettua, mutta maailman suurimman varainhoitajan ollessa kyseessä on ymmärrettävää, että jokaiseen rasahdukseen kiinnitetään huomiota.

Kahden viimeisen viikon aikana Bitcoinin kurssi on noussut yli 20%. Näin voimakkaat kurssireaktiot tällaisiin, edes potentiaalisesti Bitcoin spot-ETF hyväksynnän lähestymiseen viittaaviin tapahtumiin osoittavat markkinoiden odottavan spot-ETF:aa lähes kieli pitkällä.

Markkinaliike rakentui Bitcoin-uutisten ympärille, ja Bitcoinin kurssi nousikin keskimäärin muuta kryptomarkkinaa voimakkaammin. Bitcoinin imussa nähtiin kuitenkin huomattavia kurssinousuja mm.Solanalta (SOL),  Chainlinkilta (LINK) ja Aavelta (AAVE), joiden kaikkien kurssit nousivat kahdessa viikossa yli 50%. Tämän nousun myötä Solanan kurssi onkin vuoden alusta noussut yli 250%, mikä tekee siitä parhaiten tuottaneen TOP40-tokenin.Bitcoin-dominanssi korkeimmillaan 18 kuukauteen

Bitcoinin voimakkaan kurssinousun myötä ns. Bitcoin-dominanssi (Bitcoin osuus koko kryptomarkkinan markkina-arvosta) nousi lähes 54 prosenttiin. Tämä on korkein lukema sitten kevään 2021, jolloin nousumarkkinan jälkivaiheessa pienempien kryptotokenien markkina-arvo alkoi nousta Bitcoinia nopeammin.

Huolimatta Bitcoinin viime aikojen rajusta nousuliikkeestä, kryptosijoittajan kannattaa toisella silmällä seurata myös Bitcoin-dominanssia ja siinä tapahtuvia muutoksia. Siinä missä Bitcoinin dollarimääräisen kurssin muutoksia voi pitää yhtenä indikaattorina markkinoiden riskinottohalukkuudesta, Bitcoin-dominanssia voi pitää indikaattorina kryptomarkkinan sisäisestä riskinottohalukkuudesta.

Bitcoin-dominanssi on ollut nousussa koko vuoden 2023 ajan. Tämä johtuu, paitsi uusien pääomien tulemisesta Bitcoiniin, myös pääomien liikkumisesta pienemmistä altcoineista Bitcoiniin. Esimerkiksi toiseksi suurin kryptotoken ether on vuoden alusta heikentynyt Bitcoiniin nähden lähes 30%.  Tällainen kryptomarkkinan Bitcoin-painotteisuus kertoo usein, että markkina on optimitisuudestaan huolimatta vielä toinen jalka varovaisuuden puolella, eikä mahdollisista korjausliikkeistä alaspäin ole syytä yllättyä.

Kvarn Research: Bitcoin-halving 2024

Uusi Kvarn Research raportti on julkaistu! Research-artikkelimme aiheena seuraava Bitcoin-halving, johon on aikaa enää alle puoli vuotta. Neljän vuoden välein tapahtuva Bitcoin-halving on kryptomaailman odotetuimpia tapahtumia. Mutta mikä on Bitcoin-halving ja mitä sijoittajan tulisi siitä tietää? Tarkastelemme aikaisempia Bitcoin-halvingeja erityisesti sijoittajan näkökulmasta, ja arvioimme miltä seuraava Bitcoin-halving saattaisi näyttää.

Lue Research-artikkelimme täältä!


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.