10.8.2023
I
Pulse

Markkinat odottavat iltapäivän inflaatiolukuja positiivisissa tunnelmissa, kryptomarkkinalla mennään sivuttaisliikkeessä

Kuva

Tänään julkaistaan inflaatioluvut Yhdysvalloista, työllisyyskehityksen lievästä hidastumisesta saatu merkkejä

Tänään iltapäivällä julkistetaan tuoreet inflaatioluvut Yhdysvalloissa, jotka kertovat onko hintojen nousun hidastuminen jatkunut yhtä kovaa vauhtia kuin edeltävinä kuukausina. Edellisellä kerralla inflaatio hidastui kokonaisen prosenttiyksikön verran ja mikäli kulmakerroin pysyisi yhtä jyrkkänä, tulevan luvun osalta oltaisiin jo käytännössä Fedin asettamassa tavoiteinflaatiossa eli 2%:n tasolla. Odotukset ovat kuitenkin inflaatiokehityksen osalta sivuttaissuuntaiset, mikä pitänee markkinan kohtuullisen rauhallisena luvun julkistuksen yhteydessä. Heinäkuun koronnostojen jälkimainingeissa lukujen merkitys myös kasvaa, koska siitä on mahdollista maalata kohtuullisen selkeä kuva syksyn keskuspankkipolitiikan jatkumisen osalta. Fedin johtokunnan jäsenten ristiriitaiset indikaatiot mahdollisista tulevista koronnostoista tekevät toistaiseksi tilanteen analysoinnista vaikeaa ja juuri siitä syystä yksittäisellä luvulla voi olla suurikin merkitys markkinahinnoitteluun. Osa edustajista on edelleen vahvasti korkojen nostamisen kannalla 2% inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi. Toisaalta edustajien kommenteissa rahapolitiikasta korostuu niissä samalla kuitenkin myös varovaisuus ja huoli talouden kehityksestä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että taantumaan ajautumisen välttäminen painaa vaakakupissa enemmän, kuin ripeä inflaatiotavoitteen saavuttaminen.

Yhdysvaltain talous ja työllisyys on pysynyt kohtuullisen positiivisena, vaikka edelliset työllisyysluvut toteutuivatkin odotuksia hiukan heikompina. Bidenin hallinnon tekemät toimet kuluttajakysynnän vahvistamiseksi sekä investoinnit julkiseen infraan ovat onnistuneet tukemaan ja pehmentämään tiukentunutta rahapoliittista tilannetta. Hallinnon tekemien toimien kuitenkin tulee olla oikein mitoitettuja sekä oikea-aikaisia, jotta ne eivät ne saata inflaatiota uudelle kasvu-uralle.

Osakemarkkinat ja sijoittajasentimentti lievässä laskussa

Korkojen nousu ja siitä seuraava rahoituskustannusten nousu globaalisti alkaa näkyä makrotasolla monessa indikaattorissa. Luottoluokittaja Moody’s antoi ennakkoilmoituksen USA:n luottolaitosten mahdollisista riskeistä sekä luottoluokituksen heikentymisestä. Listalle kuuluivat esimerkiksi Bank of New York Mellon sekä US Bancorp. Yhdysvalloissa erityisesti kiinteistösektorin merkittävä lainoitusaste ja voimakas korkojen nousu ovat luoneet uuden, mutta kuitenkin odotetun riskifaktorin luottolaitoksille. Mikäli luottolaitoksien riskit realisoituisivat laajemmin, kuten kevään likviditeettikriisin yhteydessä nähtiin, olisi sillä vaikutuksia talouskasvulle niin Yhdysvalloissa kuin globaalistikin.

Yhdysvallat ei ole ainoa, joka taistelee taloudellisten haasteiden kanssa. Kiinassa talouskasvu on alkanut yskiä vastaavalla tavalla ja vienti- sekä tuontimäärät ovat pudonneet korona–pandemiaa vastaaville tasoille. Euroopassa osakeindeksit niin ikään painuivat alkuviikosta lievästi pakkasen puolelle johtuen haasteellisista talousluvuista sekä rahoituksen rakenteista. Euroopassa mielialaa korvensivat myös Italian hallituksen päätökset lisäverottaa rahoitussektoria ylisuurien voittojen osalta.

Sijoittajasentimentti on tällä hetkellä varovaisen odottavainen, mikä on osaltaan laskenut markkinoiden volatiliteettia. Pankkien riskit ovat pysyneet edelleen huomion kohteena ja luottotappioiden mahdolliset realisoitumiset nousseiden rahoituskustannusten takia voivat mahdollisesti olla seuraava sektoria laajemmin rasittava tekijä. Merkittävimmät riskit luottotappioiden osalta liittyvät kiinteistösektorin globaaliin kehitykseen.

PayPal julkaisee oman stablecoinin

Maksupalveluiden jättiläisyhtiö PayPal ilmoitti julkaisevansa oman stablecoininsa, PayPal USD:n (PYUSD). Stablecoin julkaistaan Ethereum-lohkoketjussa ja sen liikkeeseenlaskijana toimii lohkoketjuinfrastruktuureita rakentava Paxos.

Kyseessä on hyvin merkittävä avaus stablecoin-sektorille. PayPalilla on maailmanlaajuisesti yli 400 miljoonaa käyttäjää, ja vaikka PayPal USD ensi vaiheessa tarjotaankin vain Yhdysvalloissa, on sillä potentiaalia tuoda stablecoineille valtavasti uusia käyttäjiä. PayPal on myös ensimmäinen New Yorkin osavaltion talousvirasto NYDFS:n sääntelemä stablecoin. Tästä järjestelystä seuraa, että asiakkaiden varat olisivat turvattuja stablecoinin liikkeeseenlaskija Paxosin hypoteettisessa konkurssitilanteessakin.

Stablecoin- markkina on tähän asti ollut vahvasti Tetherin (USDT) ja Circle-yhtiön liikkeellelaskeman USDC:n dominoima. USDT on ollut selkeä ykkönen noin 70% markkinaosuudellaan, dominoiden erityisesti Yhdysvaltojen ulkopuolisia markkinoita. USDC (markkinaosuus noin 20%) puolestaan on profiloitunut erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla toimivaksi ja yhdysvaltalaista regulaatiota noudattavaksi vaihtoehdoksi. PayPalin stablecoinilla on lähtökohtaisesti edellytyksiä haastaa ensin USDC tämän segmentissä, ja pidemmällä aikavälillä myös USDT maailmanlaajuisesti.

Aikaisemmassa Kvarn Learning-artikkelissamme arvioimme stablecoin-markkinan tulevaisuudessa jatkavan konsolidoitumistaan muutaman suuren toimijan sektoriksi. PayPal onkin vahva ehdokas hallitsemaan tällaista markkinaa.

Yksi kryptosektorin viime vuosien keskeisistä narratiiveista on suurten finanssi-instituutioiden asteittainen mutta väistämätön saapuminen toimialalle. Kesäkuussa nähty sijoitusjätti BlackRockin Bitcoin ETF-hakemus ja nyt saadun PayPalin stablecoin-avaus antavat syytä uskoa, että tämä suuri kehityskulku on edelleen käynnissä.

OPI LISÄÄ:

Stablecoinit eli vakaavaluutat

Stablecoinit eli ns. vakaavaluutat ovat nimensä mukaisesti kryptotokeneita, joiden arvo on on tarkoitus pysyä vakaana suhteessa johonkin toiseen omaisuuslajiin. Käytännössä kaikkien suurimpien vakaavaluuttojen arvo on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Tyypillisesti stablecoinin arvon vakaus saavutetaan siten, että sen liikkeeseenlaskija sitoutuu lunastamaan tokenin milloin tahansa takaisin sovitulla hinnalla, eli yhdellä dollarilla.

Kryptoekosysteemissä, jossa tokeneiden markkina-arvot vaihtelevat rajusti, stablecoinit toimivat vakaina lyhyen aikavälin arvon säilyttäjinä ja arvon siirtämisen välikappaleina. Ne mahdollistavat dollarimääräisen omaisuuden säilyttämisen, hallinnoimisen ja siirtämisen lohkoketjussa kokonaan ilman pankkeja tai muita maksuvälityspalveluita. Stablecoineja pidetään yhtenä kryptotokeneiden ja lohkoketjuteknologian lupaavimpana käyttötapauksena, ja ne ovatkin saavuttaneet muutamassa vuodessa yli 100 miljardin dollarin markkina-arvon.