10.5.2024
I
Pulse

Markkinoiden riskinottohalukkuus taittumassa?


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.Viimeinen viikko on kryptomarkkinalla kuljettu poikittaisliikkeessä, ilman selkeää trendiä. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi ensin perjantai-maanantai-välillä yli kymmenen prosenttia, kääntyi sen jälkeen laskuun ja päätti seitsemän päivän jakson noin kuusi prosenttia plussalla. Toiseksi suurin kryptovaluutta ether ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvo liikkuivat bitcoinin kanssa identtisesti, etherin päätyessä plussalle noin kaksi prosenttia ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvon noin viisi prosenttia.

BTC, ETH ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvo


Bitcoinin ja muun kryptomarkinan liikkuessa samaan tahtiin, bitcoin-dominanssissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Pitkään laskussa ollut ETH/BTC-suhde laski viimeisellä viikolla noin kolme prosenttia, käyden myöhään keskiviikkoiltana jälleen alle 0,048:n.


Bitcoin-dominanssi ja ETH/BTC-suhde


Markkinoiden riskinottohalukkuus taittumassa?

Kryptomarkkinan tulevia kurssiliikkeitä ennakoitaessa on tähän asti ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa perusteltua olettaa, että kryptovaluuttojen kurssikehitys korreloi vahvasti markkinoiden riskinottohalukkuuden kanssa. On mahdollista, että joskus tulevaisuudessa erityisesti bitcoinista voisi kehittyä kullan kaltainen sijoittajien “turvasatama”, mutta tällä hetkellä siitä tilanteesta ollaan vielä kaukana.

Koska kryptovaluuttojen kehitys riippuu markkinoiden riskinottohalukkuudesta, ovat siinä tapahtuvat muutokset kryptosijoittajille usein arvokkaita signaaleja. Tämän tässä Pulse-uutiskirjeessä keskitymmekin tarkastelemaan viime viikkojen kuukausien kehitystä juuri markkinoiden yleisen riskinottohalukkuuden näkökulmasta, käyttäen mittareina koko osakemarkkinaa, teknologiaosakkeita ja kryptovaluutta bitcoinin kurssia.

Aloitamme tarkastelun osakemarkkinoiden yleissuuntaa indikoivasta S&P 500-indeksistä.

S&P 500-indeksi ja bitcoinin kurssi

Viime viikkoja tarkastellessa huomaamme, että S&P 500-indeksi niiasi muutama viikko sitten alaspäin, koskettaen 20 viikon keskiarvoaan, ja kimposi siitä vahvasti ylöspäin. Tällaisen nousua seuranneet “dipit” 20 viikon keskiarvoon ja siitä palautumiset ovat viime vuosina usein olleet varsin positiivisia signaaleja sekä osakemarkkinan että bitcoinin kurssin kehittymiselle. Huomionarvoista on kuitenkin, että tällä kertaa S&P 500-indeksin lähtiessä nousemaan, bitcoinin kurssi ei tehnyt samoin, vaan on viimeiset viikot valunut loivasti alaspäin.

Seuraavaksi tarkastelemme teknologiaosakeindeksi Nasdaq Composite Indexin ja yleisindeksi S&P 500:n suhteen kehittymistä. Teknologiaosakkeita pidetään tyypillisesti yleisindeksejä korkeamman riskin sijoituskohteena, joten näiden indeksien muutoksien voi tässä suhteessa olettaa ilmentävän muutoksia sijoittajien riskinottohalukkuudessa.

Voimme havaita, että joulukuun 2022 aallonpohjan jälkeen vuoden 2023 ensimmäisen puolikkaan aikana Nasdaq-indeksi vahvistui voimakkaasti, ja suhdeluku pysyi selvästi 20 viikon liukuvan keskiarvonsa yläpuolella. Kesällä 2023 nousu alkoi tasaantua, ja suhdeluku käydä myös 20 viikon keskiarvon alapuolella. Helmikuun jälkeen trendi on osoittanut viitteitä mahdollisesta kääntymisestä.

Bitcoinin kurssille tällaiset Nasdaqin ja S&P 500-suhteen poikittaisliikkeen jaksot ovat viime vuosina olleet myös poikittaisliikettä ilman selkeää trendiä. Vuonna 2020 poikittaisliike muuttui vahvaksi nousuksi korona-pandemian laukaiseman voimakkaan taloudellisen elvytyksen edesauttamana. Vuonna 2022 vahvan nousun jälkeinen poikittaisliike puolestaan osoittautui trendin kääntymiseksi, jonka mukana myös bitcoinin kurssi lähti voimakkaaseen laskumarkkinaan.

Jotta kryptomarkkinalta olisi perusteltua odottaa merkittävää tai pitkäaikaista kurssinousua, haluaisimme nähdä Nasdaq-indeksin ja S&P 500-indeksin suhteessa nykyistä selvempää nousutrendiä.

Kolmantena tarkastelemme bitcoinin kurssin ja Nasdaq-osakeindeksin suhteen kehittymistä.

Bitcoinin kurssin ja Nasdaq-indeksin suhteen kehitys muistuttaa paljolti Nasdaq-indeksin ja S&P 500-indeksin suhteen kehitystä. Tämä on ymmärrettävää, sillä bitcoinin voi ajatella edustavan korkeariskisempää sijoituskohdetta Nasdaqiin verrattuna, samalla tavoin kuin Nasdaqin S&P 500-indeksiin verrattuna. Bitcoinin ja Nasdaqin suhteessa on kuitenkin nähtävissä selvemmin vuositason trendin lisäksi myös muutaman kuukauden syklillä tapahtuva edestakainen oskillointi.

Suhdeluku on viimeisenä kolmena vuonna piikannut maalis-huhtikuun paikkeilla, ja tämän jälkeen laskenut terävästi elokuun paikkeille saakka. Vuoden 2024 tähänastinen kehitys viittaisi että saattaisimme nähdä samantyyppisen kuvion myös tänä vuonna. Oskilloinnista sinänsä ei kuitenkaan voi päätellä, olisiko kysymys kesän 2023 kaltaisesta niiauksesta ennen nousutrendin jatkumista, vai kesän 2021 kaltaisesta trendin kääntymisestä.

Yhdistämällä nämä kolme tarkastelua, ne maalaavat kuvan, jossa:

1. Osakemarkkinan yleissuunta olisi edelleen ylöspäin.


Osakemarkkinan nousun taittumisella spekuloinnille on löydettävissä perusteita, mutta kurssikehityksessä ne eivät vielä näy.

2. Teknologiaosakkeiden ja yleisindeksin suhteen kehitys olisi vahvan nousun jälkeen taittunut poikittaisliikkeeksi vailla selvää trendiä.

3. Bitconin kurssin suhde teknologiaosakkeisiin olisi vahvan nousun jälkeen taittunut laskuksi.


Mikäli esitetyt kolme tulkintaamme ovat oikeat, viittaisi se tilanteeseen, jossa markkinoiden riskinottohalukkuus olisi hiljalleen taittumassa. Korkeimman riskin bitcoin olisi jo alkanut heikentyä matalamman riskin kohteisiin verrattuna. Mikäli hypoteesi pitäisi paikkansa, seuraavaksi näkisimme Nasdaq-indeksin alkavan heikentyä S&P 500-indeksiä vastaan. Tämän jälkeen tai samanaikaisesti näkisimme myös S&P 500-indeksin kääntyvän laskuun.

Tämän hypoteesin paikkansa pitävyyden todennäköisyyttä heikentäisi lähiviikkojen tai -kuukausien kehitys, jossa näkisimme Nasdaqin alkavan jälleen vahvistua S&P 500-indeksiä vastaan, tai bitcoinin alkavan vahvistua Nasdaqia vastaan.

Mikäli hypoteesi markkinoiden riskinottohalukkuuden vähenemisestä pitäisi paikkansa, kryptomarkkinan sisällä se todennäköisimmin tarkottaisi pääomien siirtymistä suhteellisesti korkeamman riskin tokeneista kohti suhteellisesti matalamman riskin kohteita, erityisesti suurinta kryptovaluutta bitcoinia. Toisaalta on syytä pitää mielessä myös, että bitcoinin osuutta kryptomarkkinasta kuvaava bitcoin-dominanssi on noussut jo noin kaksi vuotta.


Markkinoiden yleisen riskinottohalukkuuden väheneminen suosisi bitcoin-dominanssin nousua edelleen, mutta oletamme että pitkän nousutrendin jälkeen nousuvaraa olisi jäljellä enää suhteellisen vähän. Alkuperäisen hypoteesin pitäessä odotuksemme siis olisi, että bitcoin-dominanssi todennäköisimmin pysyisi vähintään ennallaan tai nousi muutamilla prosenttiyksiköillä.

Lopuksi haluamme korostaa, että kaikki edellä esitetty on vain yksi mahdollinen ja suhteellisen yksioikoinen tulkinta markkinoiden tilasta. Muitakin perusteltuja tulkintoja voidaan esittää markkinoiden eläessä hetkellisessä suvantovaiheessa. Jäämme seuraamaan markkinan kehitystä, ja erityisesti esittämäämme hypoteesin rikkovien  signaalien ilmenemistä. Tarkastelemme tilanteen kehitystä tulevissa Pulse-uutiskirjeissämme, joten pysythän kuulolla!


Käy kauppaa ja osallistu arvontaan - Pääpalkintona 10 kpl SOL-tokeneita!

Toukokuun kunniaksi Kvarn X järjestää palvelunsa asiakkailleen arvonnan! Arvomme 10 kpl SOL-tokeneita ja 10 kpl elokuvalippuja asiakkaiden kesken, jotka ovat tehneet vähintään 30 osto- ja/tai myyntitapahtumaa osallistumisaikana.


Kampanja kestää koko toukokuun 1.-31.5.2024, ja osallistuaksesi sinun tulee suorittaa vähintään 30 kauppaa osallistumisaikana – noin yksi osto-/myyntitapahtuma päivässä.


Kauppatapahtumien määrän ollessa vähintään 30, jokainen osto-ja myyntitapahtuma toimii arpalippuna: mitä enemmän kauppatapahtumia teet, sitä suurempi mahdollisuus voittaa!

Esimerkki 1: Teet 20 ostoa ja 10 myyntiä valitsemillasi kryptoilla (yht. 30 kauppaa). Tällöin sinulla on arvonnassa 30 arpalipuketta.
Esimerkki 2: Teet 28 ostoa ja 18 myyntiä valitsemillasi kryptoilla (yht. 46 kauppaa). Tällöin sinulla on arvonnassa 46 arpalipuketta.
Esimerkki 3: Teet 14 ostoa ja 13 myyntiä valitsemillasi kryptoilla. Tällöin et ole arvonnan piirissä, sillä kauppatapahtumien lukumäärä on vain 27 kpl.

Palkinnot:
Pääpalkintona: 10 kpl SOL-tokeneita (arvotaan 1 kpl SOL-token erissä)
10 kpl Finnkinon elokuvalippuja, arvo 10 euroa kappale (arvotaan 2 kpl lipun erissä)
Tutustu arvonnan tarkempiin sääntöihin täältä.


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.