29.11.2023
I
Pulse

Osakkeet vahvassa vedossa marraskuussa, Binancen CEO Zhao myönsi syyllisyytensä arvopaperimarkkinalain rikkomuksiin

Osakkeet vahvassa vedossa marraskuussa, Binancen CEO Zhao myönsi syyllisyytensä arvopaperimarkkinalain rikkomuksiin


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

29.11.2023 10:30 cet

Osakemarkkinat vahvassa vedossa koko marraskuun

Marraskuu oli etenkin Yhdysvaltojen osakemarkkinoille erittäin vahva ja tuottojen osalta paras kuukausi teknologiapainotteiselle Nasdaqille sitten heinäkuun 2022. Yksi merkittävä indikaattori nousumarkkinan tukena on ollut markkinavolatiliteettia ennustava VIX-indeksi, joka on laskenut alimmilleen sitten tammikuun 2020. Indeksi kuvaa lähitulevaisuuden odotuksia markkinavolatiliteetista. Koska indeksiä pidetään eräänlaisena “pelkokertoimena” riskillisten omaisuusluokkien osalta, alhainen taso kuvaa markkinoilla vallitsevan erittäin positiivisen sentimentin, jonka uskotaan jatkuvan vuoden loppua kohti mentäessä.

Kvarn Research: VIX Index


Torstaina julkaistavan PCE inflaatio voi kuitenkin hetkellisesti aiheuttaa markkinoille harmaita hiuksia, koska odotukset ovat niin vahvasti hintakehityksen maltillistumisen puolella, joten korkea PCE saisi varmasti markkinat ottamaan takapakkia. Toisaalta, pehmeä PCE vahvistaisi näkymiä ensi vuoden rahapolitiikan muutoksen puolesta, mikä varmasti tukisi riskillisiä omaisuusluokkia. Ennustukset ensi vuoden osakemarkkinoiden kehitykselle ovat vahvasti rahapolitiikan muutoksen tukemia ja tällä hetkellä ennusteet monella merkittävällä markkinatoimijalla ovat yli 10%:n nousun puolella suurimpien osakeindeksien osalta. Toistaiseksi markkina hinnoittelee Fedin laskevan korkoja maltillisesti (-0.75%) vuoden 2024 loppuun mennessä.


Binancen Zhao myönsi syyllisyytensä

Maailman suurimman kryptovaluuttapörssi Binancen toimitusjohtaja Changpeng ”CZ” Zhao on myöntänyt syyllisyytensä Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjien häntä kohtaan esittämiin, rahanpesun estämisen laiminlyöntiä koskeviin syytteisiin. Syytteiden myöntämisen myötä Zhao astuu syrjään tehtävästään, ja Binance-yhtiö sitoutuu maksamaan 4,3 miljardin dollarin sakot. Varsinainen rikostuomio Zhaolle luetaan ensi vuoden helmikuussa, ja on mahdollista että hän tulee saamaan myös vankeustuomion.

Zhaon syyllisyyden myöntäminen tuo päätökseen vuosien mittaisen oikeusprosessin, jossa yhdysvaltalaiset viranomaiset ovat syyttäneet Binancea puutteellisista toimista rahanpesun ja kansainvälisten pakotteiden kiertämisen estämiseksi. Oikeusprosessin lopputulosta on laajalti pidetty odotettuna, mikä ilmenee siitä, että markkinat eivät ole juurikaan reagoineet uutiseen. Optimistisemmat tulkinnat ovat kuvanneet Zhaon syrjään astumisen mahdollistavan Binancelle “uuden alun” sääntelyä noudattavana toimijana, mutta todellisia vaikutuksia Binancen liiketoimintaan on vielä vaikea arvioida.

Kirjoitimme 14.6.2023 Pulsen Opi lisää-osiossamme maailman kahdesta suurimmasta kryptopörssistä, Binacesta ja Coinbasesta. Koska Binancen oikeudenkäynnin myötä asia on jälleen ajankohtainen, julkaisemme tekstin päivitettynä uudelleen.


OPI LISÄÄ:
Suurimmat kryptovaluuttapörssit, Binance ja Coinbase

Kuten todettu, Binance ja Coinbase ovat kaksi maailman suurinta kryptovaluuttapörssiä. Niiden toimintatavat kuitenkin poikkevat toisistaan kuin yö ja päivä.

Coinbase on amerikkalainen, jo vuonna 2012 perustettu ja vuonna 2021 Nasdaq-pörssilistautunut kryptovaluuttapörssi. Coinbasen toimintatavan keskiössä on ollut kryptovaluuttojen valtavirtaistumisen edistäminen, palveluiden helppokäyttöisyys ja pyrkimys sääntelyn noudattamiseen. Coinbase on pyrkinyt saamaan toimialaan regulatiivista selkeyttä, ja tämän vuoksi mm. huhtikuussa 2023 haastoi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n oikeuteen vaatiakseen selkempiä linjauksia sääntelyyn.

Binance puolestaan on 2017 Kiinassa perustettu kryptovaluuttapörssi, jonka päämarkkina on Aasiassa. Yrityksellä ei ole muodollista pääkonttoria, ja mm. tähän liittyen kansainvälistä toimijaa onkin syytelty sääntelyn välttelemisestä. Marraskuussa 2023 yrityksen toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhao  myönsikin syyllisyytensä rahanpesun estämisen laiminlyöntiin.

Binancen palveluissa korostuvat edistyneet toiminnallisuudet, korostuneen laaja token-valikoima ja alhaiset kulut. Yritys on myös tarjonnut kryptovaluuttojen kaupankäyntiin huomattavan rajuja työkaluja, kuten 100x-vivutusta. Binancen perustaja ja marraskuuhun 2023 asti toimitusjohtajana toiminut Zhao sijoittuu arvioidulla noin 20 miljardin omaisuudellaan maailman 100 vauraimman ihmisen joukkoon. Hänet tunnetaan erityisesti Twitterissä värikkäänä ja yritykseen kohdistuvaan kritiikkiin terävästi vastaavana keskustelijana.

Lyhyesti sanottuna, ainakin länsimaisten kryptosektorin toimijoiden keskuudessa Binancea pidetään hieman villinä ja sääntelyn ja lainsäädännön rajamailla toimivana cowboy-yhtiönä, kun taas Coinbasea pidetään esimerkkinä sääntelyn mukaisuuteen ja perinteisempään finanssijärjestelmään integroitumaan pyrkivästä kryptovaluuttapörssistä.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.