19.4.2023
I
Pulse

Yhdysvalloissa suuret pankit selvisivät maaliskuun myllerryksestä pintanaarmuilla

19.04.2023 09:00 cet

Helpotuksen huokaus oli kuultavissa markkinoilta suurten pankkien osavuosikatsausten julkistuksen jälkeen

JP Morgan, Citigroup ja Wells Fargo aloittivat osavuosikatsausten julkaisun viime viikon perjantaina ylittäen reilusti markkinoiden odotukset. Maanantaina positiivinen sävy muuttui kahden suuren toimijan State Streetin ja Charles Schawbin raportoidessa merkittävistä talletuskantojen supistumisista (State Street -9% ja Charles Schwab -11%). Tämä kertoo siitä, etteivät myöskään suuret toimijat olleet immuuneja maaliskuun tapahtumille. Näistä kahdesta State Street ilmoitti myös palkkiotuottojen vähenemisestä, mikä sai yhtiön osakkeen laskuun. Charles Schwab oli onnistunut tuloksen osalta paremmin, mikä näkyi myös osakkeen kurssinousussa. Muista isoista pankeista Bank of America, Goldman Sachs ja BNY Mellon julkaisivat tuloksensa eilen. Tulokset noudattivat aiempina päivinä nähtyä kaavaa lukuunottamatta Goldman Sachsia, jonka tulos kärsi aktiviteetin vähenemisestä yrityskauppojen osalta, joka on pankille merkittävä tulonlähde.

Kvarn Research: Pankkiosakkeiden 6 kuukauden tuottokehitys (SCHW, JPM, STT, WFC, GS, BNY, BoFA )

Markkinoilla oli ennen tulosjulkistuksia epäilyksiä sen suhteen, miten isot pankit olivat selvinneet maaliskuun myllerryksestä. Huolet näyttävät pääosin olleen aiheettomia ja isojen pankkien tuloksentekokyky on jatkunut erittäin hyvänä vallitsevassa korkoympäristössä. Isommat pankit maksavat edelleen talletuksille kohtuullisen alhaista korkoa, mikä näkyy parantuneen korkokatteen kautta yhtiöiden kannattavuudessa. Pienemmillä alueellisilla pankeilla tilanne on hyvin erilainen ja ne joutuvat maksamaan talletuksille käytännössä ohjauskoron tuntumassa olevia korkoja.

Pankkisektorin osalta suurimmat riskit ovatkin juuri näissä pienemmissä toimijoissa, joilla riskit ovat paikallisia ja kohdistuvat pienikokoisille talousalueille. Alueellisten pankkien kohdalla taseessa olevat luotot liikekiinteistöjen osalta ovat lisänneet riskiä ja laiminlyönnit lainojen hoitamisen osalta ovat nousseet jo korkeammalle tasolle, kuin mitä finanssikriisin jälkimainingeissa nähtiin. Yhdysvalloissa kiinteistömarkkinan kehitys on merkittävässä asemassa pyrittäessä ennustamaan pankkien lähitulevaisuuden näkymiä sekä mahdollisen pankkikriisin seuraavia vaiheita. Tilanne on kuitenkin rauhoittunut huomattavasti maaliskuun jälkeen ja markkinoilla nähdään keskuspankkien toiminnan olleen oikein ajoitettua ja määrällisesti riittävää.

Apple avasi korkeatuottoisen talletustilin luottokorttiasiakkailleen yhteistyössä Goldman Sachsin kanssa

Apple on pyrkimässä aggressiivisesti maksupalveluiden markkinoille julkaisemalla oman talletustilin asiakkailleen. Yhteistyössä Goldman Sachsin kanssa tuotettu palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on käytössä Applen oma luottokortti, Apple Card. Talletustilille maksettava korko on 4.15%, mikä Applen mukaan on noin kymmenkertainen Yhdysvalloissa pankkien maksamaan keskimääräiseen talletuskorkoon verrattuna. Palvelun julkistus luo lisää painetta pienempien pankkien talletuskannoille, joista pakeni mittavia määriä varoja maaliskuussa isompien pankkien tileille. Applen lähteminen mukaan talletuskilpailuun saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa pienten pankkien lisäksi myös isompiin pankkiryhmiin ja kiristää kilpailua asiakkaista. Huomionarvoista Applen tilissä on myös se, että se kuuluu talletussuojan piiriin ja on näin ollen taattu aina 250 000 dollariin asti.

Ethereumin Shapella-päivitys toteutui, etherin kurssi nousi jyrkästi

Ethereum-lohkoketjun odotettu Shapella-päivitys toteutui suunnitellusti torstain 13.4. vastaisena yönä Suomen aikaa. Suuri ja teknisesti vaativa päivitys toteutui täysin ongelmitta. Shapella-päivityksen myötä Ethereum on nyt täysin toiminnallinen Proof-Of-Stake-lohkoketju.

Shapellan myötä ether-tokeneitaan pantanneille verkon validoijille (stakers) tuli mahdollisuus lunastaa takaisin panttina olleita tokeneitaan ja panttauksesta kertyneitä palkkioita. Suuren lunastusmäärän ennakoitiin mahdollisesti tuottavan markkinoille myyntipainetta, jonka arvioitiin voivan potentiaalisesti notkauttaa etherin markkinahintaa. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan lunastusten määrä on ollut odotuksiin nähden maltillinen, ja kohdistunut ensisijaisesti panttauspalkkioihin. Myyntipaineen puuttuessa etherin markkinahinta lähtikin heti päivityksen tapahduttua selkeään nousuun, kohoten 36 tunnissa yli 10%. Tämän voidaan tulkita kertovan markkinan kasvavasta luottamuksesta Ethereum-lohkoketjua kohtaan Proof-Of-Stake-siirtymän tultua valmiiksi.

Lue lisää Shapellasta ja sen merkityksestä alta!

OPI LISÄÄ:

Ethereum, Proof-Of-Stake, Merge ja Shapella

Ethereum on maailman toiseksi suurin avoin lohkoketju, ja selvästi suurin älysopimuksia hyödyntävä lohkoketju.

Proof-Of-Stake on toinen kahdesta merkittävästä lohkoketjun konsensusmekanismista. Konsensusmekanismi tarkoittaa tapaa, jolla lohkoketjussa tapahtuvien transaktioiden oikeellisuus varmistetaan.

Vuoden 2022 Ethereumissa toteutettiin Mergeksi nimetty suuri protokollamuutos, jossa Ethereum siirtyi energiaintensiivisestä, transaktioita validoivien tietokoneiden laskentatehoon perustuvasta Proof-Of-Work-mekanismista ether-tokenien panttaamiseen perustuvaan Proof-Of-Stake-mekanismiin. Tämä siirtymä mm. vähensi Ethereum-lohkoketjun energiankulutusta n. 99,9%.

13.4.2023 Ethereumissa toteutettiin Mergen viimeistelevä Shapella-päivitys. Tässä päivityksessä ether-tokenin panttanneille avattiin mahdollisuus nostaa ulos panttaamansa tokenit ja panttauksesta korvauksena maksettavat panttauspalkkiot.

Onnistuneesti toteutunut Shapella-päivitys siis vei loppuun Mergen aloittaman protokollamuutoksen, jossa Ethereum-lohkoketju siirtyi Proof-Of-Stake-konsensusmekanismiin. Siirtymä tekee Ethereumista maailman suurimman ei-energiaintensiivisen lohkoketjun. Tämä on hyvin merkittävä muutos, ja sitä onkin kuvattu yhdeksi kryptohistorian merkittävimmäksi tapahtumaksi, heti Ethereum- ja Bitcoin-lohkoketjujen käynnistymisten jälkeen.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.