12.7.2023
I
Pulse

Yhdysvalloista inflaatiokuvaa tänään iltapäivällä, yritysten tuloskausi pääsemässä vauhtiin

28.06.2023 08:30 cet

Yhdysvalloista kesäkuun inflaatioluvut tänään - odotuksissa inflaation hidastuminen 3%:n tuntumaan

Tänään iltapäivällä (klo 15:30) julkaistaan Yhdysvaltojen kesäkuun hintakehitystä kuvaava inflaatioluku, jonka odotetaan vahvistavan kuvaa hintakehityksen selvästä maltillistumisesta. Toukokuussa nähtiin jo merkittävä pudotus inflaation laskiessa 4.0%:iin ja nyt markkinat odottavat inflaation jatkavan hidastumista aina 3.1%:iin asti. Mikäli inflaatio toteutuu odotetunlaisena, on hyvin todennäköistä, ettei Fedille tule enää tarvetta nostaa ohjauskorkoa loppuvuoden aikana.

Alla olevassa kuvaajassa on Fedin korkopolku sekä inflaatiokehitys viimeisen reilu 30 vuoden ajalta. Kuvaajasta on helposti nähtävissä nimelliskorkojen vahva laskutrendi, joka päättyi viime vuosikymmenen erittäin matalien, jopa negatiivisten, korkojen aikaan. Finanssikriisistä alkanut historiallisen löysän rahapolitiikan jakso päättyi massiivisiin koronapandemiaan liittyneisiin elvytystoimiin ja sen jälkeen voimakkaasti nousseeseen inflaatioon, jossa keskuspankki menetti ainakin hetkellisesti otteensa hintavakauden ylläpitäjänä. Keskuspankin toimet ovat olleet nykyisessä hintakuvassa hyvin perusteltuja rahapolitiikan kiristämisen osalta, mutta samalla uskomme keskuspankkien olevan tulevaisuudessa huomattavasti varovaisempia aggressiivisen elvytyksen osalta, mikäli sille tulisi tarvetta. Kuvaajasta on myös nähtävissä markkinoiden hinnoittelevan edelleen yhtä koronnostoa syksylle, mutta samalla inflaation erittäin jyrkkä lasku jo reilusti alle vallitsevan korkotason jarruttanee Fedin toimia sen osalta. Nostamalla korkoja Fed ottaisi erittäin suuren riskin talouden ajautumisesta taantumaan ja markkinareaktiot olisivat varmuudella samalla myös sen mukaiset eikä Fedin toiveissa ole aiheuttaa suuria liikkeitä markkinoille.

Kvarn Research: CPI YoY (Bureau of Labor Statistics), Fed Funds (Bloomberg)
Kvarn Research: CPI YoY (Bureau of Labor Statistics), Fed Funds (Bloomberg)

Koronnostoa ei voida kuitenkaan sulkea täysin pois, mutta se todennäköisesti vaatisi inflaation laskutrendin äkillistä pysähtymistä ja kääntymistä takaisin nousevien hintojen suuntaan. Odotamme tulevaisuuden osalta korkojen myös pysyvän pidempään korkeammilla tasoilla ja ainoastaan jokin odottamaton ulkopuolinen shokki voisi tätä odotusta muuttaa. Mikäli inflaatio tasaantuu 1.5-2.5%:n vaihteluvälille, neutraali ohjauskorko voisi siinä tilanteessa jäädä noin 3.5%:n tuntumaan pidemmäksi aikaa.

On tärkeää huomata, että korot eivät ole ainoa toimenpide, jota keskuspankit ovat käyttäneet rahapolitiikan kiristämiseen. Samanaikaisesti korkojen nopean nostamisen kanssa sekä Fed että EKP ovat lähteneet pienentämään taseidensa kokoa jättämällä erääntyneet lainapaperit sijoittamatta takaisin markkinoille (QT - Quantitative Tightening). Tämä toimenpide on maltillisempi kuin se, että keskuspankit aktiivisesti myisivät osto-ohjelmiensa kautta hankkimiaan arvopapereita markkinoille, mutta sillä on silti suora vaikutus rahan määrään sekä hintaan. Likviditeetin supistuessa luottojen hinnat nousevat, mikä vaikuttaa yritysten investointihalukkuuteen ja sitä kautta talouden kehitykseen.

Kvarn Research: Euroopan keskuspankin ja Fedin taseiden historiallinen kehitys (ECB, Fed)
Kvarn Research: Euroopan keskuspankin ja Fedin taseiden historiallinen kehitys (ECB, Fed)

Heinäkuun lopun keskuspankkien kokoukset (Fed 26.7. - EKP 27.7.) ja niiden korkopäätökset ovat erittäin merkittävässä roolissa loppuvuoden näkymien kannalta, ja niitä tullaan käsittelemään tarkemmin seuraavan Kvarn Pulsen yhteydessä.

Yritysten tuloskaudesta odotetaan heikompaa edelliseen kvartaaliin verrattuna

Tällä viikolla alkaa myös yritysten tuloskausi ja jo tämän viikon lopulla tuloksensa julkistavat useat merkittävät finanssitoimijat Yhdysvalloissa. Tulosten odotetaan heijastavan hidastumista taloudellisessa aktiviteetissa sekä inflaation negatiivista vaikutusta yritysten tuloksentekokykyyn. Indeksitasolla S&P500 yritysten tulosten odotetaan heikkenevän päättyneellä vuosineljänneksellä keskimäärin 7.2%:a. Sama odotus Q2/2023 osalta oli vielä maaliskuun lopulla -4.7%:a, joten odotukset ovat muuttuneet kevään aikana selvästi heikompaan suuntaan. Heikot odotukset tarjoavat toisaalta samalla myös mahdollisuuden positiivisille tulosyllätyksille ja sitä kautta arvostustasojen nousulle.

Kryptopörssi Coinbasen (Nasdaq: COIN) osake on sen sijaan ollut vahvassa nousussa vuoden alusta lähtien ja odotukset ovat korkealla myös lähitulevaisuuden osalta. Coinbasen asema markkinoilla sääntelyn alaisena sekä pörssinoteerattuna toimijana tulee todennäköisesti vahvistumaan entisestään regulaation edetessä. Kesäkuun alusta alkanut osakkeen yli 50%:n nousu pohjautuu myös merkittävien finanssitoimijoiden (mm. BlackRock) Bitcoin ETF -hakemuksille Yhdysvalloissa, joka on ollut myös bitcoinin viimeaikaisen arvonnousun takana. Oletettavaa on, että koska ETF-tuotteiden taustalla on sijoituskohteen fyysinen omistus, hyödyntävät ne juuri Coinbasen kaltaisia säänneltyjä toimijoita operoidessaan markkinalla.

Kvarn Research: Coinbase (Nasdaq: COIN) ja BTC YTD hintakehitys
Kvarn Research: Coinbase (Nasdaq: COIN) ja BTC YTD hintakehitys

Kohina kryptopörssi Binancen ympärillä jatkuu

Kaupankäyntivolyymiltaan maailman suurimman kryptopörssi Binancen ongelmat eri puolilla maailmaa ovat jatkuneet tauotta kesäkuun alusta asti Yhdysvaltojen viranomaisten aloitettua tutkinnan sen toimintoja kohtaan. Alkuvaiheessa SEC, Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen, nosti kanteen yhteistyössä syyttäjäviraston kanssa Binancea vastaan mm. asiakasvarojen väärinkäytöstä sekä toimimisesta rahoitusmarkkinoilla ilman asiaankuuluvia lupia. Tämän jälkeen myös muut sääntelyviranomaiset ympäri maailmaa ovat käynnistäneet tutkimuksia ja Binance on törmännyt merkittäviin ongelmiin yrittäessään laajentaa toimintojansa mm. Eurooppaan. Viimeisimpänä mukaan ilmoittautui Intia, joka on aloittanut tutkimuksen siitä, tarjoaako Binance rahoituspalveluita alueella ilman lupaa.

Tämä kaikki on aiheuttanut Binancelle huomattavia ongelmia, jotka ovat näkyneet ylimpien johtohenkilöiden eroamisissa yhtiön palveluksesta sekä operatiivisen toiminnan keskeytymisessä päämarkkina-alueilla. Tällä hetkellä Binance US palveluun ei ole mahdollista siirtää rahaa, mikä on johtanut erillisen markkinan muodostumiseen pörssin sisälle, jossa tokenit ovat alennusmyynnissä verrattuna muissa pörsseissä noteerattuihin hintoihin. Käytännössä vain ne, joilla on jäänyt Yhdysvaltain dollareita palveluun voivat toimia siellä ostolaidalla. Samalla myös rahojen siirtäminen ulos palvelusta on toistaiseksi erittäin hankalaa, mikä aiheuttaa pörssissä erikoisen hinnanmuodostuksen.

Edellä mainitut ongelmat ovat omiaan ohjaamaan suurta osaa markkinan likviditeetistä palveluihin, jotka toimivat säännellyillä markkina-alueilla. Toimialan kannalta nyt nähty kehitys, jossa keskitettyihin palveluntarjoajiin kohdistuu voimakkaampia sääntelyn kautta tulevia vaatimuksia, on keskeistä luottamuksen rakentamiseksi ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Toisaalta kehitys korostaa myös hajautettujen pörssien (DEX) merkitystä, joissa toiminnan läpinäkyvyys on protokollan ominaisuus ja mahdollistaa käyttäjän kannalta avoimen ja läpinäkyvän toimintaympäristön. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on sääntelyn eteneminen turvallisen toimintaympäristön rakentamiseksi siten, että se samalla mahdollistaa teknologisen kehityksen jatkumisen sekä innovaatioiden synnyttämisen. Eurooppa on tässä kehityksessä edelläkävijä.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.