7.6.2024
I
Pulse

EKP laski ohjauskorkoa

Viikon avainnumerot


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

Viimeinen viikko on kryptomarkkinalla menty nousujohteisesti. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi nousi noin viisi prosenttia, toiseksi suurimman kryptovaluutta etherin kurssi noin kolme prosenttia ja muun kryptomarkkinan kokonaisarvo noin kuusi prosenttia.


Hieman pidemmän aikavälin tarkastelussa kryptomarkkina näyttää edelleen olevan maaliskuun puolivälistä alkaneessa poikittaisliikkeessä ilman selkeää trendiä. Toukokuun alun kurssinotkahduksen jälkeen bitcoinin kurssi on kuitenkin tehnyt korkeampia pohjia, mikä on herättänyt toiveita uuden nousutrendin alkamisesta. Tässä suhteessa avainasemaan nousee huhtikuun alussa nähty noin 72 000 dollarin huippu. Tästä tasosta yli pääseminen vahvistaisi merkittävästi tulkintaa uudesta nousutrendistä.


Kryptomarkkinan liikkuessa viimeisen viikon aikana suhteellisen tasatahtisesti ylöspäin, ei bitcoin-dominanssissa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Etherin bitcoinia heikomman kurssikehityksen myötä ETH/BTC-suhde sen sijaan laski noin kaksi prosenttia.


Hieman pidemmän aikavälin tarkastelussa voidaan nähdä, että ether ETF-uutisten myötä tapahtuneen kertahypyn jälkeen sekä ETH/BTC-suhde että bitcoin-dominanssi näyttävät toistaiseksi löytäneen uuden tasapainotilan. Uskomme, että näiden molempien seuraavan suunnan määrittää pitkälti dollarimääräisten markkinakurssien suunta, laskevan markkinan suosiessa bitcoinia ja nousevan etheriä ja pienempiä tokeneita.

Kvarn X-kaupankäyntivalikoiman tokeneista viikon parasta kurssikehitystä nähtiin vuoden 2024 ensimmäisen puolikkaan koviin nousijoihin kuuluneelta Arweaven AR-tokenilta (+13%), Sui-protkollan SUI-tokenilta ja Gala Gamesin GALA-tokenilta (+6%) Yleisilmeeltään nousujohteisen viikon kovimmat kurssilaskut puolestaan tekivät Chainlinkin LINK (-5%), Algorandin ALGO (-3%) ja The Graph-protokollan GRT-token (-2%).


Bitcoin suhteessa osakeindekseihin

Bitcoinin osoittaessa lupaavaa kehitystä dollaria vastaan, saattaa olla hyvä hetki alkaa kiinnittää huomiota myös sen kehitykseen muita riskillisiä omaisuuseriä, kuten esim. teknologiaosakkeita vastaan. Siinä missä bitcoinin kurssi dollaria vastaan on tehnyt poikittaisliikettä, saattaisi pessimisti nähdä viitteitä laskutrendistä.
Luottamus uuteen nousutrendiin kasvaisi, jos näkisimme bitcoinin nykyistä selkeämmin vahvistuvan Nasdaqia vastaan. Siinä missä bitcoinin dollarikurssi on alle neljän prosentin päässä maaliskuisesta huipustaan, on huippuun Nasdaqia vastaan matkaa noin kahdeksan prosenttia.


Tilanne, jossa bitcoinin dollarimääräinen kurssi nousisi ylöspäin, mutta samalla ei kykene vahvistumaan teknologiaosakkeita vastaan, ei ole ideaali signaali kryptomarkkinan vahvuudesta. Tilanne saattaa hyvin kääntyä, mutta ennen kuin BTCUSD/NDX-suhde pääsee yli parin viikon takaisesta 3,75 tasosta, suhtaudumme nyt nähtyyn nousuliikkeeseen vielä varauksella.

Suhteessa laajemmin osakemarkkinaa kuvaavaan S&P 500-indeksiin tilanne näyttää melko samalta.
BTC/SPX-suhde on tällä hetkellä noin kuusi prosenttia maaliskuussa nähtyä BTC/SPX huippua alempana.

Tilanne, jossa SPX ja NDX tekevät uusia kaikkien aikojen huippujaan, mutta bitcoin ei, ei kerro erityisestä kryptomarkkinan vahvuudesta.


Optimisti voisi nähdä tilanteen hopeareunuksena sen, että ainakaan kryptomarkkina ei vaikuta selkeän yliarvostetulta suhteessa osakemarkkinoihin, ja täten nousuvaraa voisi olla. Jäämme seuraamaan tilannetta ja palaamme aiheeseen tulevissa Pulse-uutiskirjeissä!

EUR/USD nousu jatkui

Viime viikon Pulse-uutiskirjeessämme käsittelimme bitcoinin kurssin ja EUR/USD-valuuttaparin suhdetta.
Lyhyeen tiivistettynä totesimme, että bitcoin on tyypillisesti tehnyt voimakkaimmat liikkensä ylöspäin valuuttaparin EUR/USD ollessa nousussa, eli toisin sanoen dollarin heikentyessä euroa vastaan.

Viime viikolla EUR/USD-kurssi oli juuri tehnyt “lower low:n”, ja tämän vuoksi käsittelimme mahdollista EUR/USD laskutrendiä ja sen mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia bitcoinin kurssille.
Viimeisen viikon aikana olemme kuitenkin nähneet tämän “lower low:n” jälkeen EUR/USD ei kuitenkaan jatkanut laskua, vaan päinvastoin kääntyi terävään nousuun. Samalla olemme nähneet bitcoinin ottavan terävän askeleen ylöspäin.


Viimeisen viikon liikkeet alleviivaavat sitä, että BCT/USD-kurssin ollessa nousutrendissä, on EUR/USD-kurssin liikkuessa ylöspäin historiallisesti ollut melko hyvä veikkaus arvata BTC/USD-kurssin tekevän suhteellisesti vahvoja liikkeitä ylöspäin.
Toisaalta viimeinen viikko muistuttaa, että vaikka EUR/USD usein liikkuu siistin trendin mukaisesti, ei yksittäisiä trendistä poikkeavia huippuja tai pohjia tule ottaa varmoina signaaleina, vaan vasta ensimmäisinä viitteinä kiinnittää tarkempaa huomiota.


Toistaiseksi EUR/USD-pari näyttäisi olevan edelleen nousutrendissä, mikä on kryptovaluttoille varsin suotuisa olosuhde. Tilanteen kehittymistä kannattaa kuitenkin seurata, sillä kuten edellisistä huipuista esim. joulukuussa 2023 ja maaliskuussa 2024 voidaan nähdä, trendin käännökset voivat olla melko teräviä. Erityisen mielenkiintoiseksi tilanteen tekee torstaina 6.6. saatu Euroopan Keskuspankin päätös ohjauskoron laskusta, josta lisää seuraavassa.

EKP laski ohjauskorkoa

Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti torstaina odotetusti laskevansa ohjauskorkoaan. Kyseessä oli EKP:n ensimmäinen ohjauskoron lasku sitten vuoden 2019, ja tämän päätöksen voidaan katsoa lopullisesti päättävän historiallisen jyrkän koronnostosyklin, jonka laukaisi koronapandemiasta kummunneiden elvytystoimien kiihdyttämä inflaatio.

Ohjauskoron laskusta tiedottamisen yhteydessä keskuspankki kertoi samalla nostavansa inflaatioennusteitaan vuodelle 2024 aiemmasta 2,3 prosentista 2,5 prosenttiin. Inflaatioennusteen nostaminen, samalla kun ohjauskorkoa lasketaan kuvaa hyvin ristipaineita joiden kanssa Euroopan keskuspankki tällä hetkellä joutuu tasapainottelemaan.

Ohjauskoron lasku oli odotettu, eikä täten aiheuttanut markkinoilla suuria liikkeitä. Jatkossa on mielenkiintoista seurata erityisesti sitä, mikä vaikutus EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin korkosyklin eritahtisuudella on EUR/USD-suhteeseen.

EKP kertoi etenevänsä mahdollisissa seuraavissa koron laskuissa yksi kokous kerrallaan, eikä sitoutunut ennalta määritettyyn aikatauluun. Tällä hetkellä markkinat vaikuttavat hinnoittelevan kursseihin yhtä koronlaskua, jonka ajankohta saattaisi olla syyskuu. Syyskuu on myös ajankohta, jolloin Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan aloittavan omat koronlaskunsa.

Aiemmin tällä viikolla Kanadan keskuspankki ilmoitti omista koronlaskuistaan, ollen ensimmäinen ohjauskorkoa laskevan G7-maa. Ennen Kanadaa ohjauskorkoaan olivat viime kuukausina laskeneet Sveitsin ja Ruotsin keskuspankit.


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.