2.2.2024
I
Pulse

Fed jätti korot ennalleen, kryptomarkkina nousussa

Fed jätti korot ennalleen


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitea (FOMC) antoi eilen tammikuun kokouksensa yhteydessä odotetun päätöksen ohjauskoron jättämisestä edellisen kokouksen tavoin ennalleen. Itse päätös oli hyvin odotettu, eikä antanut aihetta vahvoihin markkinareaktioihin.

Hieman enemmän huomiota keräsivät keskuspankin johtaja Jerome Powellin päätöksen julkaisun yhteydessä antamat kommentit. Powell totesi, että keskuspankki ei ole laskemassa ohjauskorkoa ennen kuin sillä on “parempi luottamus” siihen, että inflaatio todella on laskemassa kohti kahden prosentin tavoitetasoa. Powell myös nimenomaisesti ilmaisi pitävänsä “epätodennäköisenä”, että ohjauskorkoa laskettaisiin vielä seuraavan, maaliskuussa pidettävän kokouksen yhteydessä.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voinee kuitenkin pitää, että Powellin melko yksiselitteisistä kommenteista huolimatta markkinat eivät näytä täysin jakavan hänen julkilausuttua näkemystään.

CME FedWatch antaa maaliskuun koron laskuille edelleen lähes 40% todennäköisyyden. Tulkinnanvaraista on, ovatko markkinat Powellin ilmaisemaa näkemystä optimistisempia inflaation laskemisen suhteen, vai pessimistisempiä taantumariskin suhteen.


Lähde: CME FedWatch Tool (www.cmegroup.com)Riippumatta Powellin ja markkinoiden näkemyseroista voidaan todeta, että nyt saatu korkopäätös vastasi täysin markkinoiden odotuksia, mutta seuraavaan, maaliskuussa saatavaan päätökseen sisältyy huomattavasti enemmän epävarmuutta ja sitä tullaan seuraamaan suurella mielenkiinnolla. Mikäli koronlasku ei tapahdu maaliskuun kokouksen yhteydessä, tullaan Powellin tuolloin antamia kommentteja ja vihjauksia lukemaan varmasti suurennuslasin kanssa.

Kryptovaluuttamarkkinoiden kannalta molemmat seuraavat mahdolliset ohjauskoron laskun ajankohdat, maaliskuu ja toukokuu, ajoittuvat hyvin mielenkiintoiseen periodiin.

Huhtikuun jälkipuoliskolla tapahtuu kryptomaailman kenties suurin säännöllinen tapahtuma, suurimman kryptovaluutta bitcoinin lohkopalkkion puoliintuminen eli halving. Toukokuussa puolestaan odotetaan päätöksiä toiseksi suurinta kryptovaluutta etheriä koskeviin spot ETF-toimilupahakemuksiin. Näiden ajoittuminen samaan aikaan mahdollisen ensimmäisen ohjauskoron laskun kanssa muodostaa yhdistelmän, jonka vaikutuksia kryptovaluuttojen markkinakursseihin on hyvin mielenkiintoista seurata.


Kryptomarkkina loivassa nousussa


Kryptovaluuttamarkkinoilla viimeinen viikko on kulunut loivan nousujohteisesti. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi nousi noin viisi prosenttia, toiseksi suurimman kryptovaluutta etherin noin kaksi prosenttia ja kryptovaluuttamarkkinan kokonaisarvo noin neljä prosenttia. Bitcoinin koko markkinaa hieman voimakkaamman nousun seurauksena bitcoin-dominanssi nousi noin prosenttiyksiköllä noin 53 prosenttiin. Bitcoinin noustessa koko markkinaa nopeammin ja etherin hieman koko markkinaa hitaammin kahden suurimman kryptovaluutan suhdetta kuvaava ETH/BTC-suhde laski n. 3% päätyen noin 0,054:een.

Bitcoinin (BTC), etherin (ETH) ja koko kryptomarkkinan arvon (TOTAL) seitsemän päivän kehitys


Grayscalen ulosvirtaukset hiipumassa

Viimeisen viikon positiivisen kurssikehityksen yhdeksi ajuriksi on spekuloitu Grayscalen bitcoin-rahaston ulosvirtausten hiipumista. Grayscalen hallinnoiman, tähän asti trusti-muotoisen GBTC-rahaston muuttaminen ETF-rahastoksi kolme viikkoa sitten on mahdollistanut siellä jumissa olleiden pääomien kotiuttamisen, mikä laukaisi merkittävien pääomien ulosvirtauksen. Bitcoin spot-ETF-hakemusten hyväksymisen jälkeen Grayscalen rahastosta on virrannut ulos yli viisi miljardia dollaria. Tämä on tuonut bitcoin-markkinaan merkittävästi ylimääräistä myyntipainetta, millä on luonnollisesti kurssia laskeva vaikutus. Viimeisen viikon aikana on kuitenkin ollut havaittavissa signaaleja, että ulosvirtausten huippu olisi jo nähty ja niiden suunta vähenemään päin. Grayscalen aiheuttaman myyntipaineen keveneminen saattaisi näkyä markkinakurssin nousuna, ja viimeisen viikon kurssikehitys viittaisi että näin todella saattaisi olla tapahtumassa. Tätä kehityssuuntaa kannattaakin pitää lähiviikkoina tiiviisti silmällä.


Etherin narratiivi viilentymässä?


Viikon kiinnostavaksi kehityskuluksi nostamme etherin (ETH) ETF-narratiivin hiipumisen. Viime kesästä alkaen muuta kryptomarkkinaa vastaan johdonmukaisesti heikentynyt Ethereum-protokollan natiivi token ether sai selkeän piristysruiskeen bitcoin spot-ETF-hakemusten hyväksymisen yhteydessä. Yleinen tulkinta on, että bitcoin spot-ETF-narratiivia seuranneet sijoittajat siirtyivät näiden hakemusten hyväksymisen jälkeen saumattomasti seuraavaan, tällä kertaa etheriin kohdistuvaan ETF-narrativiiin. Tämä saikin etherin kurssin raketoimaan parissa päivässä yli 20%.

Etherin ETF-narratiivi näyttäisi kuitenkin ainakin väliaikaisesti viilenneen. Bitcoin spot-ETF-hyväksynnän yhteydessä tapahtunut kurssinousu on sulanut lähes kokonaan, ja ether on heikentynyt sekä suurinta kryptovaluutta bitcoinia, että pienempiä alt-coineja vastaan.


Etherin markkina-arvon osuus koko kryptomarkkinan arvosta


Narratiivirintamalla onkin mielenkiintoista seurata, mitä etherin kurssille tapahtuu seuraavina kuukausina. Mahdollisia vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin huhtikuinen bitcoin halving, joka saattaa viedä huomiota pois etheista ja toisaalta ETH ETF-hakemuksia koskevat päätökset toukokuussa, joiden lähestyminen saattaa nostaa jo viilenneen narratiiviin uudelleen pintaan. Näiden lisäksi Ethereum-protokollan teknisen kehityksen puolella on tulossa merkittävä päivitys, ns. Dencun upgrade, josta tarkemmin seuraavassa.


Ethereumin Dencun upgrade Sepolia-testiverkkoon

Maailman suurimman älysopimusprotokolla Ethereumin seuraava suuri päivitys, ns. Dencun upgrade implementoitiin viime viikolla onnistuneesti Sepolia-testiverkkoon.  Sepolia oli toinen kolmesta testiverkosta, joihin päivitys tehdään ennen lopullista implementointia Ethereumin pääverkkoon. Sepolia-implementointi tapahtui onnistuneesti, ja viimeisen Holesky-testiverkkoon tehtävän implementoinnin on tarkoitus tapahtua jo ensi viikolla. Mikäli kolmaskin implementointi sujuu ongelmitta, pääsevät Ethereum-kehittäjät asettamaan päivämäärän Dencun upgraden implementoinnille pääverkkoon. Pääverkkoon implementoinnin odotetaan tapahtuvan kevään aikana, mahdollisesti vielä ensimmäisen kvartaalin kuluessa.

Kuten olemme aikaisemmissa Pulse-uutiskirjeissämme kirjoittaneet, Dencun upgrade on hyvin merkittävä päivitys Ethereum-protokollalle. Se implementoi yhteensä yhdeksän Ethereumin kehitysaloitetta (Ethereum Improvement  Proposal, EIP). Kenties merkittävin näistä on EIP-4844, joka mahdollistaa uudenlaisen tavan kirjoittaa dataa Ethereum-lohkoketjuun (ns. blobit). Blob-datan hyödyntämisen odotetaan lisäävän Ethereumin transaktiokapasiteettia merkittävästi, ja alentavan erityisesti layer-2 -lohkoketjujen transaktiokustannuksia jopa 90%. Merkittävien uudistustensa vuoksi Dencun upgradea pidetäänkin suurimpana Ethereumin päivityksenä sitten viime vuonna nähdyn Shapella upgraden.


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.