4.7.2024
I
Pulse

Kryptomarkkina jyrkässä laskussa

Viikon avainnumerot


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

Viimeinen viikko on kryptomarkkinalla menty jyrkässä laskusuunnassa. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin (BTC) kurssi laski noin kuusi prosenttia ja toiseksi suurimman kryptovaluutta etherin noin kahdeksan prosenttia. Markkina-arvoltaan sijoille 3-10 sijoittuvien tokeneiden (pl. stable coinit) yhteenlaskettu markkina-arvo (TOTAL3-OTHERS-USDT-USDC) laski noin viisi prosenttia, ja markkina-arvoltaan TOP 10 ulkopuolisten tokenien yhteenlaskettu markkina-arvo noin kahdeksan prosenttia.


Torstain kurssipudotus

Tätä kirjoitettaessa (torstai 4.7.2024 klo 13.45) kryptovaluuttojen kurssit ovat viimeisten tuntien aikana pudonneet jyrkästi. Viimeisen vuorokauden aikana bitcoinin kurssi on laskenut noin neljä prosenttia, ja etherin noin viisi prosenttia. Muun kryptomarkkinan  kokonaisarvo (pl. stablecoinit) on laskenut noin kuusi prosenttia.

Pudotus on vienyt kryptomarkkinan kokonaisarvon (pl. stable coinit) hyvin lähelle edellistä pohjaa toukokuun alussa.


Tulkintamme on, että tämä terävä pudotus on markkinoiden reaktiota tietoihin, jonka mukaan markkinalle olisi mahdollisesti tulossa paljon myyntipainetta. Romahtaneen kryptopörssi Mt. Goxin lompakoissa on havaittu liikettä ja uutissivusto Coindeskin mukaan Saksan poliisiviranomaiset olisivat siirtäneet 75 miljoonan dollarin arvosta kryptovaroja kryptopörsseihin, mitä ilmeisimmin myynnin valmisteluna.


Olemassa olevilla tiedoilla pidämme todennäköisimpänä, että kyseessä olisi terävä kertapudotus, josta toivuttaisiin nopeasti. Ensisijaiset odotuksemme kryptomarkkinan tuleville viikoille ovat suhteellisen positiivisia (mistä lisää alla) ja pidämme todennäköisenä että kyse ei olisi pitkäkestoisesta kurssilaskusta.

Avainasemaan noussee suurimman kryptovaluutta bitcoinin toukokuussa nähty pohja noin 56 500 dollarissa. Odotamme että tämä tulisi toimimaan tälläkin kertaa tukitasona, johon pudotus viimeistään pysähtyisi. Mikäli kurssi putoaa alle tämän tason, on tilannetta syytä arvioida uudelleen.

On kuitenkin syytä huomioida, että tässäkin markkinanotkahduksessa suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssia saattaa kannatella pääomien vetäytyminen pienemmistä tokeneista bitcoinin suhteelliseen “turvasatamaan”. Vaikka bitcoinin kurssi ei tällä kertaa painuisi alle toukokuun pohjan, se ei tarkoita etteikö niin voi käydä monelle pienemmälle tokenille.

Kryptomarkkinan seuraava suunta?

Kvarn Pulsen jäädessä heinäkuun ajaksi hieman harvennettuun julkaisutahtiin, tarjoamme tässä uutiskirjeessä hieman näkemyksiämme kryptomarkkinan näkymistä lähiviikkojen aikana.

Kryptomarkkinan viimeisten viikkojen ja erityisesti viimeisten päivien selkeä laskusuunta herättää luonnollisesti kysymyksiä. Onko kyse edelleen bitcoinin kurssin poikittaisesta sahaamisesta 56 000 ja 72 000 dollarin välisessä “rangessa”, vai onko kryptomarkkinassa  alkanut pysyvämpi laskutrendi?

Tarkastelemme asiaa aiemmista uutiskirjeistämme tutun työkalun, Yhdysvaltain dollarin suhteellisen vahvuuden kautta. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen viestii markkinoilla yleisestä “risk-off”-sentimentistä. Dollarin nousutrendit ovat perinteisesti olleet haastavia jaksoja kryptovaluuttojen kaltaisten korkean riskin sijoituskohteiden kurssikehitykselle.

Aiemmissa uutiskirjeisssä olemme usein käyttäneet dollarin suhteellisen vahvuuden indikaattorina valuuttaparia EUR/USD. Tällä kertaa tarkastellemme asiaa dollari-indeksin kautta, joka vertaa dollaria laajempaan valuuttakoriin.

Oheisessa graafissa on ylemmässä paneeliossa käyrinä esitetty bitcoinin kurssi ja sen kymmenen päivän liukuva keskiarvo.

Alemmassa paneelissa puolestaan on dollari-indeksin niin sanottu Relative Strength Index (RSI). Relative Strength Indexin lukemat yli 50:n viittaavat tyypillisesti kohteen olevan nousutrendissä.

Pidämme usein hyödyllisenä seurata ensisijaisesti juuri RSI:ta, sillä meistä vaikuttaa että se saattaa kertoa dollari-indeksin heijastumisesta kryptomarkkinaan enemmän kuin dollari-indeksin absoluuttinen taso.

Havainnollisuuden parantamiseksi ylemmän paneelin taustaväri kertoo, onko dollari-indeksin RSI alle 50 (taustaväri punainen) vai yli 50 (taustaväri vihreä).

Graafista voidaan havaita, että bitcoinin kurssin kehitys on yleensä ollut vahvempaa taustavärin ollessa punainen, eli dollari-indeksin ollessa laskusuunnassa. Ainoat poikkeukset muodostavat lokakuun 2023 jälkimmäinen puolisko sekä helmikuun 2024 jälkipuolisko, jolloin bitcoinin kurssi selkeästi nousi, taustavärin ollessa vielä vihreä.
Alemman paneelin käyrästä voidaan kuitenkin nähdä, että molemmissa tapauksissa dollari-indeksin RSI :n suunta oli tuolloin selkeästi alaspäin, vaikkakaan se ei ollut vielä ehtinyt pudota alle 50:n.

Voimme myös nähdä, että taustavärin vaihtuessa punaisesta vihreäksi, on bitcoinin kurssi usein samoihin aikoin laskenut alle kymmenen päivän liukuvan keskiarvonsa, ja vastaavasti taustavärin vaihtuessa vihreästä punaiseksi noussut kymmenen päivän keskiarvon yläpuolelle.

Voimme siis todeta, että 2023-2024 nousumarkkinassa dollari-indeksin RSI on antanut melko hyviä signaaleja siitä, onko bitcoinin kurssilta voinut odottaa ajankohtaan nähden keskimääräistä vahvempaa vai heikompaa kurssikehitystä. Todettuamme tämän, voimme siirtyä tarkastelemaan viimeisten viikkojen ja päivien kehitystä.

Graafista voidaan nähdä, että kesäkuun alusta näihin päiviin ylemmän paneelin taustaväri on ollut vihreä, eli dollari-indeksi on ollut nousutrendissä. Ei ole erityisen yllättävää, että samalla ajanjaksolla olemme nähneet bitcoinin kurssin laskevan kevään aikana tutuksi tulleen vaihteluvälin yläpäästä noin 71 000 dollarista viime päivien noin 57 000 dollariin. Toistaiseksi kurssilasku on täysin noudattanut sekä dollari-indeksin antamaa signaalia että teknisen analyysin osoittamia vastus- ja tukitasoja.

Graafista voidaan myös nähdä, että aivan viime päivinä taustaväri on vaihtunut jälleen punaiseksi. Tämä siis kertoo, että dollari-indeksi olisi laskutrendissä. Parin päivän jälkeen joudumme vielä pitämään auki mahdollisuuden, että kyseessä olisi väärä signaali, joita yllä olevassa graafissakin paikoitellen näkyy.

Vaikuttaisi kuitenkin, että dollari saattaisi olla aloittamassa laskutrendin. Tämä lupaisi kryptomarkkinalle suhteellisesti vahvempaa jaksoa. Minimitasona tälle voitaisiin pitää kestävää nousua yli kymmenen päivän liukuvan keskiarvon (noin 62 000 dollaria). Tiukempia vastustasoja oletettavasti on vastassa 65 000 dollarin tienoilla, ja lähes varmasti ylitse pääsemätöntä vastusta 70 000 dollarin paikkeilla.

Todennäköisimpänä skenaariona pidämme, että noin 1-2 viikon sisällä bitcoinin kurssi kipuaisi yli 62 000 dollarin. Toisaalta mikäli näin ei käy, olisi myös se mielenkiintoinen signaali itsessään. Tilanne, jossa bitcoin ei kykene nousemaan dollari-indeksin laskiessa, viittaa merkittävään heikkouteen.

Yllä olevassa graafissa kuvattiin bitcoinin kurssin ja dollari-indeksin suhdetta kryptovaluuttojen nousumarkkinassa. Taustan ollessa punainen bitcoinin kurssi selkeästi nousee ja taustan ollessa vihreä kurssi nousee vähemmän tai laskee hieman. Kokonaiskuvan saamiseksi on hyvä myös vilkaista, miltä sama graafi näytti laskumarkkinan vuonna 2022.

Laskumarkkinassa taustan ollessa vihreä (dollari-indeksi nousussa) bitcoinin kurssi tuli alaspäin useita kymmeniä prosentteja. Taustan ollessa punainen kurssi taas konsolidoitui laskuliikkeiden jälkeen ennen seuraavaa laskua. Marraskuussa 2022 kurssi tosin selkeästi notkahti, vaikka samaan aikaan dollari-indeksi oli varsin heikko. Tämä selittyy kryptopörssi FTX:n romahduksen aiheuttamalla äkillisellä markkinahäiriöllä, josta kurssit myös toipuivat terävästi ja punainen jakso päättyi alkutasoa ylempänä.

Mikäli dollari-indeksin laskutrendi on todella alkamassa, ja mikäli bitcoinin kurssi ei tänä aikana osoittaisi selvää vahvistumista, viittaisi tämä kryptomarkkinan selkeään heikkouteen ja pakottaisi harkitsemaan myös sitä vaihtoehtoa, että nousumarkkina olisi tullut jo päätökseensä. Minimikynnyksenä pidämme kurssin kestävää nousua yli 62 000 dollarin, mikä tarkoittaa noin yhdeksää prosenttia kirjoitushetken noin 57 000 dollarin tasosta.

Nousutrendin jatkumisen kannalta tärkeä seurattava on myös bitcoinin 200 päivän liukuva keskiarvo Bitcoinin kurssi ylitti tämän rajan tammikuussa 2023. Oheisesta graafista on nähtävissä, että samoihin aikoihin dollari-indeksin RSI alkoi viettää enemmän aikaa välillä 0-50, mikä siis on kryptovaluuttojen kursseille yleensä suotuisa olosuhde.Syksyllä 2023 bitcoinin kurssi kävi alle 200 päivän keskiarvon, mikä sai jotkut kyseenalaistamaan koko nousumarkkinan. Näitä epäilyksiä saattoi lievittää havainto, että samaan aikaan dollari-indeksin RSI kävi yliostettuna, ja saattoi olla tulossa pian takaisin alas, kuten kävikin. Samaan aikaan kryptomarkkina palasi nousu-uralle.

Tällä hetkellä meillä ei ole vielä ollut merkkejä dollari-indeksin RSI:n nousemisesta yliostetuksi asti. RSI:n kaksi viimeistä pohjaa ovat kuitenkin jääneet ylemmäksi kuin edelliset. Tämän trendin jatkuessa kryptomarkkinalle otolliset olosuhteet  olisivat jatkossa lyhyempiä ja vähemmän otollisia.

Toivomme että tämä evästys auttaa lukijaa kryptomarkkinan seuraamisessa heinäkuussa. Lähtökohtaisesti suhtaudumme lähiviikkojen näkymiin suhteellisen optimistisesti, kunhan parhaillaan käynnissä oleva pudotus löytää pohjansa. Pidämme kuitenkin silmät auki myös heikomman kurssikehityksen jatkumisen varalta.

Kvarn X Pulse ilmestyy heinäkuussa hieman harvemmalla julkaisutahdilla. Seuraava Pulse julkaistaan heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla, ja tämän jälkeen elokuussa palaamme normaaliin julkaisutahtiin.

Webinaari:
Narratiivipohjainen treidaus kryptomarkkinoilla

Kvarn Capitalin varainhoitaja Tuomas Maksimainen ja Chief Growth Officer Janne Ikola käsittelivät webinaarissa narratiivipohjaisen treidaamisen merkitystä kryptomarkkinoilla sekä seuraavia keskeisiä trendejä:

  • Layer wars: Alt L1 vs. L2 / L3 / zero-knowledge
  • Restaking / liquid staking
  • Real world assets (RWA) ja tokenisaatio
  • DePIN
  • AI
  • Meemikolikot
  • Bitcoin L2 + DeFi
  • GambleFI / GameFI
  • Airdrop-mania
  • High float / low market cap

Webinaarin pääset katsomaan osoitteesta https://youtu.be/tQjgqinOM4g

Seuraavissa Pro-asiakkaille suunnatuissa jaksoissa syvennytään näiden narratiivien yksityiskohtiin tarkemmin.


Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.