9.2.2024
I
Pulse

Markkinat odottavat ohjauskoron laskua toukokuussa

Markkinat odottavat ohjauskoron laskua toukokuussa


Tämä on Kvarn Pulse-uutiskirje, jossa tarkastellaan kryptovaluuttamarkkinoiden ja makrotalouden ajankohtaisia tapahtumia.

Vuodenvaihteen 2023-2024 molemmin puolin saatujen, odotettua vahvempien talouslukujen myötä markkinoiden odotukset Yhdysvaltain keskuspankin mahdollisista ohjauskoron laskuista ovat siirtyneet selkeästi myöhemmäksi. Kuten oheinen CME FedWatchin graafi osoittaa, vielä tammikuun puolivälissä markkinat antoivat lähes 80% todennäköisyyden sille, että ensimmäiset ohjauskoron laskut nähtäisiin keskuspankin avomarkkinakomitean FOMC:n maaliskuun kokouksen yhteydessä. Odotukset laskivat tammikuun aikana, mutta vielä FOMC:n viimeisimmän kokouksen kynnyksellä 31. tammikuuta todennäköisyys maaliskuun koronlaskuille oli yli 50 prosenttia.

CME FedWatchin todennäköisyys ohjauskoron laskun toteutumiselle maaliskuussa 2024.  Lähde: CME FedWatch Tool (www.cmegroup.com)


Fedin johtaja Jerome Powellin kokouksen yhteydessä antamat melko yksiselitteiset kommentit maaliskuun koronlaskujen epätodennäköisyydestä siirtyivät kuitenkin nopeasti myös markkinoiden odotuksiin, ja tällä hetkellä koronlaskujen todennäköisyydeksi maaliskuussa arvioidaan alle 20 prosenttia. Edes koronlaskun tapahtumista viimeistään toukokuussa ei pidetä enää itsestäänselvyytenä, vaan markkinat antavat 32% todennäköisyyden sille, että ohjauskorko jätettäisiin vielä toukokuussakin nykyiselle tasolle.

Kryptomarkkinoiden kannalta koronlaskujen ajankohtaan liittyvät odotukset ja koronlaskujen lopullinen toteutumisajankohta ovat varsin kiinnostavia. Edellisen kerran kun ohjauskorkoa koron nostojen jälkeen alettiin laskea kesällä 2019, seurauksena oli bitcoinin alkuvuoden kestäneen, noin 400% nousurallin päättyminen ja kurssin lasku useilla kymmenillä prosenteilla. Pari kuukautta bitcoinin dollarimääräisen kurssin laskun alkamisen jälkeen myös bitcoin-dominassi alkoi laskea, eli bitcoin heikkeni paitsi dollaria, myös muita kryptovaluuttoja vastaan. Onkin hyvin mielenkiintoista seurata, nähdäänkö tällä kertaa samankaltaista markkinareaktiota, kun ohjauskorkoa lopulta aletaan laskea.

Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskorko (vihreä), bitcoinin kurssi (oranssi) ja bitcoin-dominanssi (punainen)

Vähintään kryptosijoittajan kannattaa pysyä tietoisena tästä edellisestä skenaariosta ja pitää mielessä, että vaikka matalammat ohjauskorot ja löysempi rahapolitiikka lähtökohtaisesti suosii riskillisempiä omaisuuseriä kuten kryptovaluuttoja, saattaa välitön markkinareaktio ensimmäisiin koron laskuihin olla “sell the news”-tyyppinen liike alaspäin.


Kryptomarkkina noususuunnassa, LINK viikon nousija


Viimeisen viikon ajan kryptomarkkina liikkui tiistaihin asti lähinnä poikkisuunnassa ilman selkeää trendiä, mutta viime päivinä on nähty selvä kurssiliike ylöspäin. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi nousi seitsemän päivän aikana noin 5,5%, toiseksi suurimman kryptovaluutta etherin noin 6,5% prosenttia ja kryptomarkkinan kokonaisarvo bitcoinin tavoin noin 5,5%. Bitcoinin ja kokonaismarkkinan samantahtisuuden vuoksi bitcoin-dominanssi pysyi lähes muuttumattomana noin 52,5 prosentissa. Etherin bitcoinia voimakkaamman nousun myötä ETH/BTC suhde sen sijaan nousi noin prosentin 0,0545:een.

BTC, ETH ja kryptomarkkinan kokonaisarvo 1.2.2024-8.2.2024


Viikon kovimpiin nousijoihin kuuluu hajautetun oraakkeliprotokolla Chainlinkin natiivi token LINK. LINK:n kurssi on tullut viikossa ylöspäin yli 20%, ja viimeisen kahden viikon aikana nousua on ollut lähes 40%. Kurssinousun takana vaikuttaisi olevan erityisesti suurten token-omistajien (ns. valaiden) akkumulaatio.

Chainlink (LINK) 26.1.2024-8.2.2024


Kurssinousun kestävyydestä on selkeästi kahta näkökulmaa. Osa analyytikoista varoittelee rallin olevan mm. Relative Strength Indexin perusteella jo hiipumassa, kun taas osa näkee vielä useiden kymmenien prosenttien nousuvaran kohti seuraavaa 28 dollarin vastustasoa. Lyhyen aikavälin liikkeistä riippumatta Chainlinkia voi pitää yhtenä vuoden 2024 kiinnostavimmista kryptoprojekteista, ja sen LINK-token onkin noussut markkina-arvoltaan maailman 11. arvokkaimmaksi krytotokeniksi.

Dencun Upgrade onnistuneesti Holesky-testiverkkoon


Maailman suurimman älysopimusprotokolla Ethereumin seuraava suuri päivitys, ns. Dencun upgrade, implementoitiin keskiviikkona 7.2.2024 onnistuneesti Holesky-testiverkkoon. Holesky oli kolmas ja viimeinen testiverkko, johon päivitys implementoitiin ennen sen implementointia varsinaiseen pääverkkoon. Ethereum-kehittäjien odotetaan määrittävän päivämäärän pääverkkoimplementaatiolle jo tällä viikolla, ja itse implementaation odotetaan tapahtuvan lähiviikkojen aikana.

Dencun upgrade on Ethereumin suurin päivitys sitten viime keväällä tapahtuneen Shapella upgraden. Dencun-päivityksessä toteututetaan kerralla yhdeksän Ethereum-kehitysaloitetta (Ethereum Improvement Proposal, EIP). Näistä kenties tärkein on EIP-4844, joka tuo Ethereum-protokollaan kokonaan uuden datatyypin, ns. blob datan. Blob data mahdollistaa mm. Layer-2 lohkoketjuille datan kirjoittamisen itse Ethereum-lohkoketjuun aiempaa kevyemmällä tavalla, minkä odotetaan lisäävän transaktiokapasiteettia ja laskevan layer-2 -lohkoketjujen transaktiokustannuksia jopa 90%. Kyseessä on siis hyvin merkittävä askel Ethereum-lohkoketjun skaalaamisessa, ja päivityksen toteutumista seurataan koko kryptosektorilla hyvin tarkasti.

Solana-lohkoketju viisi tuntia alhaalla

Yksi kryptomaailman seuratuimmista projekteista ja vuoden 2023 kovimmista kurssinousijoista, layer-1 lohkoketju Solana pysähtyi tiistaina 8.2.2024 noin viideksi tunniksi. Solana on aiempina vuosina kärsinyt useista katkoksista, mutta koska edellisestä, helmikuussa 2023 tapahtuneesta katkosta oli kulunut jo lähes vuosi, ovat monet toivoneet että tämän tyyppiset merkittävät tekniset ongelmat olisivat olleet Solanan osalta jo taakse jääneitä.

Markkinat näyttävät kuitenkin suhtautuvan Solanan teknisiin ongelmiin varsin rauhallisesti. Solanan natiivin SOL-tokenin kurssi laski pysähdyksen jälkeen noin kaksi prosenttia, mutta toipui nopeasti ja on torstaina jo useita prosentteja ylempänä kuin ennen pysähdystä. Näyttää siltä, että sijoittajat pitävät Solanan sinänsä melko huomattavia poikkeamia vain välttämättöminä ja ratkottavissa olevina kasvukipuina, eivätkä niinkään ylitsepääsemättöminä ongelmina tai eksistentiaalisena uhkana. Solanan SOL-tokenin kurssi onkin viimeisen kuuden kuukauden aikana lähes kuusinkertaistunut, ja se on markkina-arvoltaan maailman viidenneksi arvokkain kryptotoken.

FTX-asiakkaat saamassa korvauksia

Syksyllä 2022 romahtaneen kryptopörssi FTX:n asiakkaat ovat tuoreimpien konkurssipesän oikeuskäsittelystä saatujen tietojen mukaan saamassa korvauksia, ja heille syntyneet varojen menetykset pyritään kattamaan täysimääräisesti. Tämä on huojentava suurelle osalle kryptosektoria, sillä FTX:n romahduksen arvioidaan aiheuttaneen varojen menetyksiä noin 15 miljoonalle asiakkaalle, ja varojen menetysten kokonaissumman arvioidaan ylittäneen 30 miljardia dollaria.

Varjopuolena varoja menettäneiden FTX-asiakkaiden näkökulmasta voidaan pitää sitä, että näillä näkymin tapahtuneet, kryptovarojen muodossa olleet varojen menetykset tullaan korvaamaan dollarimääräisinä, kyseisten kryptovarojen romahdushetken markkina-arvoilla. FTX:n romahdus tapahtui keskellä syvintä laskumarkkinaa, jolloin esimerkiksi suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi oli noin 20 000 dollaria, eli alle puolet nykyhetken kurssista. Matalista arvostustasoista huolimatta näitäkin korvauksia voitaneen pitää suhteellisen suotuisana lopputulemana, sillä pitkään romahduksen jälkeen monet asiantuntijatkin pitivät todennäköisenä skenaariona varojen täysimääräistä menetystä.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.