14.6.2023
I
Pulse

Odotuksia alhaisempi inflaatio, Fed pitämässä tauon koronnostoissa?

14.06.2023 08:30 cet

Odotuksia alhaisempi inflaatio avaa oven Fedille jättää korot ennalleen

Yhdysvaltain keskuspankki Fedi ilmoittaa kesäkuun korkopäätöksestään tänään illalla. Eilen julkistetut odotuksia pehmeämmät inflaatioluvut mahdollistavat Fedille tauon pitkässä koronnostojen sarjassa. Kymmenessä edellisessä korkokokouksessaan Fed on jokaisessa nostanut ohjauskorkojaan mutta nyt mahdollisuus koronnostojen loppumiselle on inflaatiolukujen valossa erittäin suuri. Mikäli koronnosto kuitenkin toteutettaisiin, olisi se todellinen shokki markkinoille ja tulisi olemaan samalla myös iso kolaus Fedin uskottavuudelle. Vaikka Fed ottaisi nyt tauon koronnostoissa, ei se välttämättä tarkoita koronnostosyklin loppumista. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat Australian ja Kanadan keskuspankkien viime viikolla toteuttamat yllättävät koronnostot. Inflaation kuitenkin ollessa tasaisessa laskussa ja talouden näyttäessä merkkejä heikommasta kehityksestä, on koronnostot toistaiseksi suurella todennäköisyydellä nähty.

Eilen julkaistu odotuksia matalampi inflaatioluku (CPI YoY: tot. 4.0%, odot. 4.1%) osoittaa hintakehityksen olevan suuntaamassa vahvasti alaspäin. Edellisen kuun inflaatio oli vielä 4.9%:n tasolla, joten voidaan puhua jo merkittävästä hidastumisesta. Edellisen kerran näin alhaista hintakehitystä on nähty maaliskuussa vuonna 2021. Kuluttajien osalta tilanne ei vielä näytä aivan yhtä ruusuiselta. Esimerkiksi asumisen kustannuksissa ei helpotusta ole havaittavissa sen ollen korkein kokonaisinflaatiota nostava tekijä 0.6%:n kuukausitason nousulla.

Kvarn Research: CPI (YoY) , energia- ja ruokakomponentit (US Bureau of Labor Statistics)
Kvarn Research: CPI (YoY) , energia- ja ruokakomponentit (US Bureau of Labor Statistics)

Kuten yllä olevasta kuvasta on nähtävissä, asumisen (Shelter) kustannukset ovat menneet vastavirtaan muiden inflaatiokomponenttien laskiessa jyrkällä kulmakertoimella. Kuluttajalle tämä on luonnollisesti erittäin haastava tilanne ja sillä voi olla vaikutusta yksityiseen kulutukseen, joka on tunnetusti Yhdysvaltain taloudessa erittäin merkittävässä roolissa. Työmarkkinat kuitenkin ovat pysyneet vahvana läpi korkean inflaation ajanjakson, mikä tasoittaa korkeiden asumiskustannusten vaikutusta kokonaiskulutukseen.

Osakemarkkinoilla erittäin positiivinen tunnelma, kryptosektorilla heikompaa

Osakemarkkinat ovat jatkaneet vahvaa nousua viimeisten viikkojen aikana. Odotukset keskuspankkien rahapolitiikan virityksen osalta ovat muuttuneet edellisen Fedin kokouksen jälkeen huomattavasti pehmeämpään suuntaan. Tämä on helpottanut sijoittajien päätöstä allokoida varallisuutta entistä vahvemmin riskillisiin omaisuusluokkiin. Kryptosektorilla viimeaikaiset regulaatioon liittyvät haasteet Yhdysvalloissa ovat painaneet arvostuksia alaspäin ja markkina on käytännössä samalla tasolla kolmen kuukauden takaiseen ajankohtaan nähden. Korrelaatio näiden kahden markkinan välillä on samanaikaisesti laskenut jo hyvin lähelle neutraalia tasoa, mikä tarkoittaa ettei osake- ja kryptomarkkinan välillä ole tällä hetkellä havaittavissa keskinäistä riippuvuutta.

Kvarn Research: BTC vs. S&P 500 correlation, BTC price
Kvarn Research: BTC vs. S&P 500 correlation

Viimeisen kuukauden aikana BTC on laskenut vajaa 3 prosenttia Nasdaqin noustessa reilu 9 prosenttia. Illalla julkistettava Fedin korkopäätös tullee määrittelemään vahvasti tulevien viikkojen markkinakehityksen suuntaa. Mikäli koronnosto jätetään tekemättä, voidaan jo tulevan yön aikana nähdä ostopainetta kryptosektorilla, ja markkinoiden auetessa torstaina myös osakemarkkinoilla. Mikäli taas Fed vastoin ennakko-odotuksia nostaa korkoja, on se negatiivinen signaali sekä kryptoille että osakkeille. Ohjauskorkoihin kohdistuvien toimien lisäksi, on jälleen syytä kiinnittää erityistä huomiota Fedin lausunnossa käyttämään retoriikkaan, joka osaltaan määrittelee odotuksia lähitulevaisuuden hintakehitykselle.

SEC toimitti haasteet Binancelle ja Coinbaselle

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC toimitti viime viikolla haasteet kahdelle suurimmalle kryptovaluuttapörssille, Binancelle ja Coinbaselle.

Vaikka haasteet kohdistuvat maailman kahteen suurimpaan saman alan toimijaan ja tapahtuivat lähes samanaikaisesti, on hyödyllistä ymmärtää kyseessä olevan kaksi varsin eri tyyppistä yritystä ja myös toimitettujen haasteiden sisältö poikkesi olennaisesti toisistaan. Binancen ja Coinbasen eroja on avattu lisää alla.

Coinbasen saaman haasteen keskeinen sisältö on syyte rekisteröimättömien arvopaperien (securities) välittämisestä. Haasteen pohjana on yhdysvaltalaisessa lainsäädännössä oleva epäselvyys krypto-tokenien oikeudellisesta statuksesta. Epäselvyys koskee sitä, mitkä tokenit luokitellaan arvopapereiksi (security) ja mitkä hyödykkeiksi (commodity). Tähän asiaan oikeudellisen selvyyden saaminen on todennäköisesti yhdysvaltalaisen krypto-sääntelyn merkittävä avoin kysymys, ja asiaan liittyvän huomattavan epäselvyyden vuoksi Coinbase onkin aiemmin tänä vuonna puolestaan haastanut SEC:n oikeuteen selkeämpien linjausten saamiseksi.

Binancelle toimitettu haaste sisälsi yhteensä 13 kohtaa. Haaste sisälsi varsin vakavia yrityksen toimintaan liittyviä syytöksiä, kuten väitteitä asiakasvarojen siirtelystä toimitusjohtaja Changpeng Zhaon kontrolloimien yritysten välillä. Syytteet ovat vakavia, ja mikäli ne katsotaan oikeudessa todeksi, saattavat ne merkittävästi uhata Binancen toimintaa Yhdysvaltain markkinalla. Coinbasen tavoin SEC syyttää myös Binancea rekisteröimättömien arvopaperien välittämisestä.

Näkemyksemme mukaan SEC:n, Binancen ja Coinbasen välisissä haasteprosesseissa on kysymys kryptoalan kehitykselle välttämättömän regulatiivisen selkeyden syntymisestä. Lyhyellä aikavälillä EU:n Yhdysvaltoja merkittävästi pidemmällä oleva regulaatio saattaa suosia Eurooppaa kryptoprojektien perustamisalueena. Pitkällä aikavälillä uskomme näistä haasteista ja oikeudenkäynneistä syntyvän, täsmällisemmän lainsäädännön ja sääntelyn olevan kryptosektorille myönteinen asia.

OPI LISÄÄ:

Suurimmat kryptovaluuttapörssit, Binance ja Coinbase

Kuten todettu, Binance ja Coinbase ovat kaksi maailman suurinta kryptovaluuttapörssiä. Niiden toimintatavat kuitenkin poikkevat toisistaan kuin yö ja päivä.

Coinbase on amerikkalainen, jo vuonna 2012 perustettu ja vuonna 2021 Nasdaq-pörssilistautunut kryptovaluuttapörssi. Coinbasen toimintatavan keskiössä on ollut kryptovaluuttojen valtavirtaistumisen edistäminen, palveluiden helppokäyttöisyys ja pyrkimys sääntelyn noudattamiseen. Coinbase on pyrkinyt saamaan toimialaan regulatiivista selkeyttä, ja tämän vuoksi mm. huhtikuussa 2023 haastoi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n oikeuteen vaatiakseen selkempiä linjauksia sääntelyyn.

Binance puolestaan on 2017 Kiinassa perustettu kryptovaluuttapörssi, jonka päämarkkina on Aasiassa. Yrityksellä ei ole muodollista pääkonttoria, ja mm. tähän liittyen kansainvälistä toimijaa onkin syytelty sääntelyn välttelemisestä. Binancen palveluissa korostuvat edistyneet toiminnallisuudet, korostuneen laaja token-valikoima ja alhaiset kulut. Yritys on myös tarjonnut kryptovaluuttojen kaupankäyntiin huomattavan rajuja työkaluja, kuten 100x-vivutusta. Binancen perustaja Changpeng “CZ” Zhao on tunnetaan erityisesti Twitterissä värikkäänä ja yritykseen kohdistuvaan kritiikkiin terävästi vastaavana keskustelijana.

Lyhyesti sanottuna, ainakin länsimaisten kryptosektorin toimijoiden keskuudessa Binancea pidetään hieman villinä ja sääntelyn ja lainsäädännön rajamailla toimivana cowboy-yhtiönä, kun taas Coinbasea pidetään esimerkkinä sääntelyn mukaisuuteen ja perinteisempään finanssijärjestelmään integroitumaan pyrkivästä kryptovaluuttapörssistä.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.