4.4.2023
I
Pulse

OPEC päätti yllättäen leikata öljyn tuotantotavoitteita

Kuvaaja

Öljynviejämaiden etujärjestö OPEC yllätti markkinat leikkaamalla tuotantotavoitteitaan, loppuviikosta työllisyyslukuja

Viime viikonloppuna OPEC päätti leikata öljyn tuotantotavoitteita reilulla miljoonalla barrelilla päivässä toukokuusta eteenpäin. Päätös yllätti markkinat, koska odotuksissa oli tuotannon pysyminen ennallaan ja tämä tulee todennäköisesti vaikuttamaan negatiivisesti jo aiemmin kiristyneisiin suhteisiin Yhdysvaltain ja Lähi-idän öljyntuottajien välillä. OPEC oli aiemmin indikoinut haluavansa pitää tuotannon nykyisellä tasollaan ja yllättävän päätöksen perusteluina oli halu tukea markkinoiden tasapainoa ennakoivasti odotetulta raakaöljyn kysynnän laskulta. Markkina reagoi välittömästi pörssien avauduttua Aasiassa, missä öljyn hintafutuurit avasivat lähes 10% nousuun edellisen viikon päätöstasoista. Päivän mittaan tilanne rauhoittui ja futuurit päätyivät noin 7%:n nousuun päätöstä edeltävistä tasoista. Loppuvuoden osalta hintojen ennustetaan nousevan kohti 100 dollaria barrelilta eli nousua tulisi noin 25%:a nykytasosta, millä olisi merkittäviä vaikutuksia öljyintensiivisille aloille. Mikäli öljyn hinnassa nähdään ennusteiden mukaista kehitystä, tulee se luomaan painetta myös yleiselle hintojen nousulle ja sitä kautta hankaloittamaan keskuspankkien pyrkimyksiä hillitä inflaatiokehitystä. Yhdysvalloissa tilannetta vaikeuttaa myös se, että Yhdysvaltain dollarin odotetaan heikkenevän samalla kun öljyn hinta nousee. Tämä olisi myrkkyä talouden kehitykselle ja pelkona on talouden ajautuminen stagflatoriseen kierteeseen.

Kuvaaja
Kvarn Research: Crude Oil May Contract, EURUSD (Yahoo Finance)

Maaliskuun työllisyyden kehityksestä saadaan ensimmäisiä tärkeitä lukuja loppuviikosta, kun maatalouden ulkopuolelle syntyneiden työpaikkojen (non-farm payrolls) lukumäärä julkaistaan torstaina. Odotuksissa on vahvan työllisyyskehityksen jatkuminen. Huomionarvoista on, että maaliskuussa nähty myllerrys pankkisektorilla ei tähän lukuun vielä ehtinyt merkittävästi vaikuttamaan, koska tutkimuksen toteutus ajoittui pääosin sitä edeltävään ajankohtaan.

Selvittiinkö pankkikriisistä säikähdyksellä

Maaliskuussa alkanut finanssisektoria ravistellut pankkikriisi näyttäisi tällä hetkellä osoittavan rauhoittumisen merkkejä ja pahimmat pelot äkillisestä koko pankkijärjestelmää koettelevasta kriisistä voidaan kenties unohtaa. On syytä kuitenkin huomata, että ongelman juurisyyt ovat edelleen olemassa eikä tilanne ole vielä ohi vaan lähikuukausina pankkien taseiden rakenteet tulevat olemaan suuren huomion kohteena. Samalla keskuspankkien rahapolitiikan viritys tulee todennäköisesti muuttumaan neutraaliksi. Maaliskuussa nähtiin hetkellisesti markkinaodotusten kääntyminen agressiivisen elvytyksen puolelle, mutta paniikin hellittäessä odotukset kääntyivät lievempien toimien suuntaan. Odotuksissa on Fediltä ennen kesää vielä yksi koronnosto ja sen jälkeen ennusteet olisivat maltillisten koronlaskujen puolella syksystä alkaen.

Q2 on ollut historiallisesti vahva osakkeille ja riskillisemmille omaisuuserille

Alkuvuoden osalta on nähty suuria heilahduksia eri omaisuusluokkien hintakehityksessä. Osakkeet ovat tällä hetkellä lähellä vuoden huipputasoja, huolimatta maaliskuussa realisoituneista riskeistä finanssisektorilla ja sitä seuranneesta myyntiaallosta osakkeissa. Pankkisektorin osakkeet ovatkin olleet vuoden heikoimmin menestyneitä suhteessa muuhun markkinaan. Mahdollinen pankki- ja likviditeettikriisi on osaltaan auttanut kryptosektoria palautumaan edellisen vuoden massiivisista arvonalennuksista. Vahvasti alkanut vuosi sektorilla sai lisävauhtia luottamuksen katoamisesta pankkitoimijoihin, ja uskomme tämän teeman tukevan markkinaa lyhyellä aikavälillä.

Kuvaaja
Kvarn Research: YTD returns of KBW Bank Index, Bitcoin, Nasdaq (Yahoo Finance)

Historiallisesti tarkasteltuna sekä teknologiaosakkeet että kryptoprojektit ovat pärjänneet huhtikuussa suhteellisen hyvin. Oheisessa tarkastelussa on käytetty viimeisen 8 vuoden dataa ja kryptosektorin kehitystä kuvaa yleisesti toimialan pitkän aikavälin kehityksen agregaattilukuna käytetty Bitcoin. Pidemmälle viety tarkastelu ei ole mielekästä, johtuen kryptosektorin aikaisesta kehitysvaiheesta. Tässä yhteydessä on syytä huomioida tarkasteluajanjakson hyvin erilaiset rahapoliittiset olosuhteet verrattuna nykyiseen, historiallisen nopeasti toteutettuun ohjauskorkojen nostoon ja sitä seuranneeseen likviditeetin kiristymiseen, jolla on vaikutus erityisesti riskillisempien omaisuuserien arvostuskertoimiin.

Kuvaaja
Kvarn Research: Monthly returns, April 2015-2022, Nasdaq and Bitcoin (Yahoo Finance)

TEKNOLOGIA: Ethereum-skaalausratkaisujen kisa käy kuumana

Maailman toiseksi suurimman lohkoketju Ethereumin layer 2-skaalautumisratkaisujen rintamalla on viime viikot eletty poikkeuksellisen jännittäviä aikoja. Kaksi johtavaa Ethereum-skaalausratkaisujen kehittäjää, Polygon ja Matter Labs, julkistivat molemmat odotetut uudet ZK rollup-ratkaisunsa muutaman päivän välein.

Matter Labsin zkSync Era julkaistiin 24.3. ja Polygonin zkEVM beta-versio lähes perään 27.3. Polygon zkEVM julkistuksessa verkon ensimmäisen transaktion lähetti kunniavieraan roolissa itse Ethereum-protokollan kehittäjä Vitalik Buterin, sisällyttäen transaktioon viestin: ”A few million constraints for man, unconstrained scalability for mankind.”

Kisa täysin Ethereum-yhteensopivan ZK rollup-skaalautumisratkaisun kehittämisessä on tällä hetkellä hyvin kovaa, sillä voittajalle on tarjolla potentiaalisesti aivan keskeinen asema koko Ethereum-infrastruktuurissa, samalla hetkellä kun skaalautumisratkaisun mahdollistaman transaktiotehokkuuden myötä Ethereumin käyttökohteet laajenevat dramaattisesti.

Lue lisää ZK rollupeista ja niiden merkityksestä alta!

OPI LISÄÄ: Mitä ZK roll-upit ovat, ja miksi ne ovat iso asia?

ZK rollupit (ZK = Zero Knowledge) ovat kryptografiaan perustuva tapa pakata Ethereum-lohkoketjuun kirjoitettavia transaktioita suuremmiksi “nipuiksi” ennen niiden kirjoittamista itse Ethereum-lohkoketjuun. Niiden pohjalla oleva Zero Knowledge -todistus tarkoittaa kryptografiaan perustuvaa tapaa todistaa vastapuolelle jonkin informaation hallussa pitäminen, paljastamatta vastapuolelle ko. informaatiota. ZK rollupit siis ratkovat Ethereum-verkon sisäänrakennettua rajoitetta, eli verkon maailmanlaajuisesta hajautuksesta väistämättä seuraavaa kapasiteetin rajallisuutta.

ZK rollupien tekninen selittäminen on melko monimutkaista, mutta niiden tuottama hyöty hyvin selkeä: ne dramaattisesti lisäävät hajautetun lohkoketjun transaktiokapasiteettia. Itse Ethereum-lohkoketjuun verrattuna niiden kapasiteetti on noin 100-kertainen, ja ZK rollupeja edeltäneisiin, ns. Optimistic rollupeihin verrattunakin moninkertainen.

Kuvaaja

Näin suuri lisäys transaktiokapasiteetissa mahdollistaa Ethereum-transaktioiden tekemisen huomattavasti lyhyemmillä läpimenoajoilla ja alemmilla transaktiokustannuksilla. Tämä puolestaan avaa Ethereumille runsaasti uusia käyttökohteita mm. mikrotransaktioiden, lohkoketjua hyödyntävien internet-pelien ja muun nopeatempoisen vuorovaikutuksen sekä ilman kolmansia osapuolia tapahtuvan tunnistautumisen muodossa. Innovaation merkittävyyttä kuvaavasti ZK rollupeja onkin osuvasti kutsuttu “lohkoketjun laajakaistaksi”.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.