24.1.2024
I
Pulse

S&P 500 ennätyslukemissa, kryptomarkkinalla sell the news-myyntejä


S&P 500 ennätyslukemissa, kryptomarkkinalla sell the news-myyntejä


Bitcoin ETF-hakemukset hyväksyttiin, sell the news

Yhdysvaltain arvopaperikomissio hyväksyi odotetusti bitcoin spot ETF-hakemukset keskiviikkona 10.1.2024. Vaikka kyseessä oli kryptovaluuttojen omaisuusluokalle ja kryptosijoittamisen valtavirtaistumiselle historiallinen askel eteenpäin, ovat kryptomarkkinat hyväksynnän jälkeen eläneet vahvasti “sell the news”-tunnelmissa, ja suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi on hyväksynnän jälkeen laskenut noin 15 prosenttia.


Bitcoinin kurssi ja ETF-hyväksynnän ajankohta


Kurssilasku on saattanut tulla yllätyksenä joillekin, jotka odottivat ETF-rahaston hyväksynnän ja lanseerauksen välittömästi tuovan markkinoihin huomattavia pääomavirtoja. Tapahtuman ymmärtämisen helpottamiseksi nostaisimme esiin kolme kurssilaskuun vaikuttanutta tekijää.

1. Kryptomarkkinat, osakemarkkinoiden tavoin, eivät ole pelkästään tapahtumiin reagoivia, vaan myös niitä ennakoivia. Kryptomarkkinat ovat hinnoitelleet ETF-hakemusten hyväksyntää markkinakursseihin ainakin viime kesäkuusta, kun historiallisesti lähes 100% ETF-hakemuksistaan hyväksytyksi saanut varainhoidon jättiläinen BlackRock jätti oman bitcoin spot-ETF -hakemuksensa. Tuosta hetkestä ETF-hyväksyntään bitcoinin kurssi nousi noin 80%. Odotettu hyväksyntä ja sen arvioidut välittömät vaikutukset oli siis jo hinnoiteltu kurssiin sisään hyvissä ajoin ennen hyväksynnän julkituloa. Itse hyväksyntä toimi katalyyttina ensisijaisesti voittojen kotiuttamiselle, mikä tuo meidät kohtaan 2.

2. ETF-hakemusten hyväksymisten yhteydessä hyväksyttiin myös Grayscalen GBTC-trustin muuttaminen ETF-rahastoksi. Tämä muutos antoi exit-mahdollisuuden monille sijoittajille, joiden varat olivat olleet GBTC:ssa sen trusti-rakenteen vuoksi jumissa. GBTC:sta onkin hyväksynnän jälkeen virrannut ulos pääomia yhteensä  noin 3,5 miljardia dollaria. Osa tästä on suuntautunut uusiin ETF-rahastoihin, mutta paljon myös ulos bitcoin-markkinasta. Tämä äkkiä kasvanut myyntipaine on omiaan painamaan markkinakurssia alaspäin.

3. Vaikka ETF-tuotteet ovat nyt avattu ja siten tarjolla sijoittajille, ei se tarkoita että ne todellisuudessa olisivat vielä kaikkien institutionaalisten sijoittajien saatavilla. Liikkeeseenlaskun jälkeen ETF-tuotteiden on käytävä läpi varainhoitajien ja muiden institutionaalisten sijoittajien sisäiset due diligence- ym. prosessit. Joidenkin analyytikkojen arvioiden mukaan tämä veisi tyypillisesti kolmesta kuuteen kuukautta. Tämän siirtymäajan kuluttua voidaan paremmin arvioida institutionaalisten sijoittajien välitöntä halukkuutta allokoida bitcoin spot-ETF rahastoihin.

Bitcoinin korjausliike veti alt-coinit mukanaan


Bitcoinin ETF-hyväksyntää seuranneen sell the news -ilmiön vetämänä koko kryptomarkkina on viimeisen viikon ajan liikkunut selvästi alaspäin. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi on laskenut noin 7%, toiseksi suurimman kryptovaluutta etherin noin 14% ja kryptomarkkinan kokonaisarvo noin 9%. Bitcoinin hieman koko markkinaa pienemmän laskun myötä bitcoin-dominanssi nousi noin prosenttiyksikön 51,90%:iin ja ETH/BTC suhde laski 7% noin 0,056:een.


Erityisen kiinnostavaa viimeisellä viikolla oli etherin suhteellinen heikentyminen bitcoinia vastaan. Edellisellä viikolla nähty ETH/BTC-suhteen raketointi 0,061 lukemiin näyttää jääneen vain “lower highiksi”, ja pidemmällä aikavälillä ETH/BTC on edelleen laskutrendissä. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, päätyisikö suhde vielä testaamaan parin viikon takaista noin 0,048 pohjalukemaa.

Viimeisen viikon kurssiliike havainnollistaa myös hyvin sitä, että nousuliikkeessä rivakasti kurssiaan kohottaneet alt-coinit ovat alttiita tulemaan myös rivakasti alaspäin, mikäli suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi niiaa. Tilanteissa, joissa bitcoin-dominanssi nopeasti laskee (kuten tapahtui 10-13.1. dominanssin laskiessa yli 3% muutamassa päivässä), kannattaakin kiinnittää paljon huomiota siihen, mihin bitcoinin dollarimääräinen kurssi on seuraavaksi menossa. Laskenut bitcoin-dominanssi ja sen jälkeen tapahtuva dollarimääräinen pudotus ovat omiaan lyömään alt-coineja erityisen kovaa.


S&P 500 ennätyslukemiin


Osakemarkkinoiden keskeinen indeksi S&P 500 on viime päivinä saavuttanut uusia ennätyslukemia. Indeksi ohitti tammikuussa 2022 kirjatun edellisen huipun 4818 pistettä perjantaina 19.1.2024, ja maanantaina 23.1.2024 kävi korkeimmillaan noin prosentin yli aiemman ennätystason.

S&P 500-indeksi 2022-2024


Nousu on rakentunut pitkälti ns. Magnificient Sevenin, eli seitsemän suuren teknologiayrityksen (Microsoft, Apple, Google, Nvidia, Tesla, Meta, Amazon) varaan. Siinä missä SP 500-indeksi nämä seitsemän poisluettuna on kohonnut noin 10%, ovat Magnificient Sevenin kurssinousut olleet Applen vajaasta 40%:sta Nvidian yli 200 prosenttiin. Nämä supersuoritukset nostavat koko S&P 500-indeksi vuotuisen nousun yli 20 prosenttiin.

“Magnificient Sevenin” kurssikehitykset 2023-2024


Magnificient Sevenin erityisasema paitsi kaikkien yhtiöiden, myös erityisesti teknologiayhtiöiden keskuudessa kuvaa, että näiden raketoimisesta ja S&P 500-indeksin ennätyslukemiin vetämisestä huolimatta teknologiaindeksi Nasdaq on edelleen noin 4% vuoden 2021 huippulukemia alempana. Seitsemän suurta eivät siis varsinaisesti ratsasta laajemman teknologiarallin harteilla, vaan ennemminkin vetävät sitä mukanaan.


Markkinat odottavat BKT:ta ja PCE:ta

Osakeindeksin vahvasta kehityksestä huolimatta ensimmäisinä viikkoina markkinat ovat tulleet epävarmemmiksi Yhdysvaltain keskuspankin odotettujen ohjauskoron laskujen suhteen. Vielä kaksi viikkoa sitten maaliskuussa tapahtuvalle koron laskulle annettiin todennäköisyydeksi yli 70%, kun taas tällä hetkellä todennäköisyys on enää noin 45%. Odotukset koronlaskujen alkamisen ajankohdasta ovat siirtyneet myöhemmäksi tuoreimpien työllisyystilastojen viitatessa odotettua vahvempaan työllisyysasteeseen ja CPI-indeksin antaessa signaalia inflaation odotettua heikommasta hidastumisesta. Inflaation pysyminen korkealla heikentää edellytyksiä korkojen alentamiseen ja toisaalta työllisyysasteen pysyminen vahvana vähentää painetta koronlaskujen aloittamiseen.

Tässä epävarmuuden tilassa tällä viikolla julkaistavia tuoreita BKT-lukuja (torstai), uusia työttömyysilmoituksia (initial jobless claims, torstai) ja yksityisen kulutuksen hintakehityksestä kertovaa PCE-indeksiä (Personal Consumption Expenditures) seurataan tarkasti. Mikäli ne poikkeavat odotuksista, saattaa sillä olla vaikutuksia erityisesti riskillisten omaisuuserien, kuten kryptovaluuttojen, markkina-arvostuksiin.


Ethereumin Dencun upgrade implementointiin testiverkkoon

Ethereum-protokollan seuraava merkittävä päivitys, ns. Dencun upgrade, implementoitiin viime viikolla Goerli-testiverkkoon. Implementointi ei sujunut aivan ongelmitta, sillä siitä paljastui bugi joka esti ns. lopullistamisen (finalizing) ja aiheutti testiverkon toiminnassa noin neljän tunnin viiveen. Ethereum-kehittäjien paikannettua bugin se paikattiin ja implementointi saatiin vietyä onnistuneesti loppuun.

Goerli-testiverkon jälkeen vuorossa ovat implementoinnit seuraaviin, Sepolia- ja Holesky- nimillä kulkeviin testiverkkoihin. Näistä ensimmäisen odotetaan tapahtuvan ensi viikolla, ja jälkimmäisen noin viikkoa myöhemmin. Mikäli nämä implementoinnit onnistuvat suunnitellusti, saatetaan Dencun upgrade implementointi itse pääverkkoon nähdä vielä vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Dencun upgrade on Ethereum-protokollan kehitystyössä merkittävä askel. Se sisältää yhteensä yhdeksän Ethereumin kehitysaloitetta (Ethereum Improvement Proposal, EIP). Monien mielestä tärkein näistä on EIP-4844, joka tuo protokollaan ns. Proto-dankshardingin. Menemättä teknisiin yksityiskohtiin, tämä uudistuksen odotetaan lisäävän lohkoketjun transaktiokapasiteettia merkittävästi, ja pudottavan erityisesti Layer-2 lohkoketjun transaktiokustannuksia jopa 90%. Tämän puolestaan odotetaan avaavan merkittävästi aivan uusia käyttötapauksia Ethereum-lohkoketjulle, jonka käytettävyyttä korkeat transaktiokustannukset ovat tähän asti monessa käyttötapauksessa rajoittaneet.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.