27.7.2023
I
Pulse

Tuoreimmat korkopäätökset Yhdysvalloista ja EKP:lta, indeksidata vahvistumassa

Kuva 1

Yhdysvalloista heinäkuun ohjauskorkopäätös - viimeinen nosto ennen syksyä?

Fed julkaisi eilen (26.7.2023) Yhdysvaltojen tuoreimman ohjauskorkopäätöksensä, ja konsensusennusteen mukaisesti korkoa nostettiin 25 peruspistettä. Inflaatio on laskenut tasaisesti kohti tavoitetasoa ja pitkän aikavälin tasapainoa, mutta Fed on tehnyt systemaattisesti ohjauskoron tarkistuksia sekä kiristyksiä kuluneen kevään ja kesän aikana. Aiemmin Fed:n pääjohtaja Powell on ollut luottavaisempi koronnostojen hidastamisen ja jopa tauottamisen puolesta, mutta eilisessä tiedotteessa hän indikoi mahdollisia koronnostoja myöhemmin syksylle. Kaikki riippuu kuluttajahintaindeksien sekä työmarkkinoiden kehityksestä, ja Powell erikseen painottikin USA:n markkinan olevan vielä kaukana pitkän aikavälin 2% inflaatiotavoitteesta.

Kuva 3

Osakemarkkinat ovat ottaneet Fed:n päätöksen ja tiedotteen sisällön rauhallisesti vastaan ja indeksit ovat kehittyneet hienoisesti positiiviseen suuntaan. Powellin tiedotteessa varmuutta luo Fed:n päämäärätietoisuus ja dataan perustuva analyysi koronnostotarpeista. Fed antaa tällä hetkellä itsestään kuvan, jossa on se on kuskin paikalla inflaation ja markkinapaniikin sijaan.

Euroopan keskuspankki saa myös omat ohjauskorkopäätökset tänään (27.7.2023) ja odotuksissa on myös vastaava 25 peruspisteen nosto jokaiseen (talletukset, rahoitusoperaatiot ja lainakorot) ohjauskorkoinstrumenttiin. EKP on ollut EU:n heikomman talouskunnon vuoksi hitaampi koronnostojen kanssa. Se on myös joutunut uudelleen arvioimaan keinoja inflaation suitsimiseksi, koska EU:n talouden rakenteet ovat heterogeenisempiä Yhdysvaltoihin verrattuna. Koronnostojen lisäksi keskuspankit ovat vähentäneet velkakirjojen osto-ohjelmia, joka osaltaan myös kiristää rahan määrää taloudessa ja näin ollen hidastaa inflaatiota.

Osakemarkkinat ja sijoittajat optimistisia lähitulevaisuuden näkymistä

Osakeindeksit indikoivat yleistä ilmapiiriä ja sijoittajien sentimenttiä kohtuullisen hyvin. Vuoden alusta alkaen erityisesti teknologiaindeksit ovat elpyneet inflaatiolukemien taittuessa ja osa indekseistä on jälleen kuromassa ennätystasoja kiinni. Näin ollen voidaan todeta sijoitusnäkymien olevan parantumaan päin ainakin markkinoiden silmissä. Esimerkiksi S&P500 on tällä hetkellä vain 5,4 % päässä kaikkien aikojen huippulukemistaan.

Keskuspankit ja tutkimuslaitokset tuottavat myös paljon analyysia ja dataa makro- ja mikrotaloudellisista näkökulmista. Fed Philadelphia on julkaissut nyt heinäkuussa 2023 kattavan analyysin Yhdysvaltain taloudellisesta tilanteesta. Ennusteet yritysten liiketoiminnan aktiviteeteista, kuten investoinneista ja liikevaihdon kasvusta näyttävät juuri julkaistun tutkimuksen mukaan olevan noususuuntaisia niin aktuaalisesti kuin ennusteidenkin mukaan. Alla olevan kuvaajan informaatiota tukee samassa julkaisussa todettu työmarkkinoiden alati jatkunut vahvistuminen, joka näkyy työttömyystukien hakemusmäärien jatkuvana laskuna.

On toki huomattava, että vaikka viimeisen vuoden talousdatan perusteella voidaan nähdä merkkejä mahdollisesta taloussyklin kääntymisestä, varmuutta tästä ei luonnollisesti ole. Globaalissa talousnäkymässä on edelleen läsnä suuria heikkouksia ja epävarmuuksia, jotka voivat aiheuttaa uusia shokkeja tarjonta- tai kysyntäpuoleen.

Kuva 3

Ripplen ja SEC:n oikeudenkäynnistä osavoitto koko kryptosektorille

Kryptoalan sääntelyn kehityksessä otettiin merkittävä askel eteenpäin, kun krypto-token XRP:n liikkeellelaskijayritys Ripple Labsin ja Yhdysvaltain arvopaperikomissio SEC:n välinen oikeuskäsittely tuli tältä erää päätökseen.

SEC ja Ripple Labs ovat vuodesta 2020 alkaen käyneet oikeutta Ripple Labsin liikkellelaskeman XRP-kryptotokenin regulatiivisesta statuksesta. SEC on katsonut, että XRP on arvopaperi, ja laskiessaan sitä liikkeelle Ripple Labs on jättänyt noudattamatta arvopaperikauppaa koskevaa säännöksiä. Oikeudenkäynti on ollut koko kryptoalalle merkittävä, sillä XRP on markkina-arvoltaan neljänneksi suurin kryptotoken. Lisäksi oikeudenkäynnin lopputuloksen on laajalti uskottu luovan ennakkotapausta kryptotokenien regulatiivisesta statuksesta, ja erityisesti arvopaperikauppaa koskevaa sääntelyn ulottumisesta koskemaan kryptotokeneita.

Oikeudenkäynnin lopputulosta on luonnehdittu puolittaiseksi voitoksi Ripple Labsille, mutta selväksi voitoksi kryptoalalle. Oikeus katsoi, että XRP-tokenin liikkeelle laskemisen yhteydessä tapahtunut suora ns. insitutionaalinen myynti (myynti instituutiosijoittajille, hedge-rahastoille ym) täytti arvopaperikaupan kriteerit ja Ripplen olisi tullut noudattaa siihen liittyvää sääntelyä.

Sen sijaan, koko kryptoalalle merkittävämpänä linjauksena, oikeus katsoi että tokenin myynti kryptopörssien kautta ei täyttänyt arvopaperikaupan tunnusmerkkejä. Mikäli tämä oikeuden tekemä linjaus muodostuisi oikeuskäytännöksi, se voisi tarkoittaa merkittävää sääntelyllistä helpotusta suurelle osalle kryptotokeneista, joiden regulatiivinen status on tällä hetkellä vielä epäselvä.

On mahdollista, että asiaa käsitellään vielä ylemmissä oikeusasteissa, eivätkä tämän oikeustapauksen vaikutukset koko kryptoalaan ole vielä varmoja. Lähtökohtaisesti tämä oikeuden päätös on kuitenkin kryptoalalle erittäin myönteinen lopputulema. XRP:n kurssi nousi päätöksen jälkeen yli 60%, ja myös monien muiden regulatiivisen epävarmuuden piirissä olevien tokeneiden kurssit useita kymmeniä prosentteja.